prof. Ing. František Janda

image079

Profesor Janda se narodil 29. 11. 1878 ve Vysokém nad Jizerou. Vystudoval inženýrské stavitelství na ČVUT v Praze a po studiích působil krátkou dobu jako asistent i na technice v Brně (u prof. Štyse na ústavu stavby mostů). Od roku 1903 působil na ředitelství veřejných prací v referátu pro využití vodních sil. V těchto funkcích se podílel na projektování a výstavbě úprav toků (projekt trati Labe Jaroměř-Hradec Králové), jezů, plavebních komor a vodních elektráren (jez a elektrárna v Nymburku) i nádrží (Les Království). Zabýval se i studiemi hydrologickými a stál u počátků navrhování hydrostatických jezových konstrukcí. Poprvé v ČSR navrhl využití Kaplanových turbin pro vodní elektrárnu v Nymburku.

Účastnil se projektování vodních staveb na Slovensku – mimo jiné i projektování vodní nádrže na Oravě a stavby vysokotlaké vodní elektrárny v Jasenné a dvou vodních elektráren na Starohorském potoku u Banské Bystrice.

Vybudoval na brněnské technice Ústav vodního stavitelství II, jehož náplní byly úpravy toků, stavba jezů, stavba vodních cest včetně splavnění vodních toků a teoretický předmět hydraulika. Ve studijním roce 1932-33 byl děkanem oboru inženýrského stavitelství.

Ústav vodního stavitelství II (ústav stavby vodních cest a jezů) založil v roce 1929 při svém jmenování profesorem.

Své přednášky zpracoval ke knižnímu vydání. Jejich vydání však zabránila okupace republiky a jeho smrt 1. 4. 1938.