Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou významnou náplní naší činnosti. Zabýváme se především aplikovanými technickými vědami v oblasti stavebnictví. Výzkum je zajišťován řešením projektů a dělí se na základní a aplikovaný. Základní výzkum je financován projekty státní správy. Aplikovaný výzkum je financován jak projekty státní správy, tak soukromým sektorem.

Zde uvádíme pouze projekty, kde jsme odpovědnými řešiteli a řešiteli. Podíleli jsme se však na řešení celé řady dalších grantů, především grantů na úrovni FAST https://www.fce.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/projekty a VUT https://www.vutbr.cz/vav/projekty?aid_redir=1. Věda a výzkum jsou řešeny pod výzkumným centrem AdMaS.

Řešené projekty jsou rozděleny dle poskytovatele dotace: