Knihy a příručky

2019

DUCHAN, D.; DRÁB, A.; NEUMAYER, O. Small Hydropower Plants in the Czech Republic. In Management of Water Quality and Quantity. SPWA. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 365-395. ISBN: 978-3-030-18358-5.

DUCHAN, D.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J. Flood Protection in the Czech Republic. In Management of Water Quality and Quantity. SPWA. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 333-363. ISBN: 978-3-030-18358-5.

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Infiltration of Rainwater in Urban Areas. In Management of Water Quality and Quantity. SPWA. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 77-103. ISBN: 978-3-030-18358-5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; JAUDZEMS, G.; YANEV, Y.; TONEVA-ZHEYNOVA, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A. Monitoring of Changes in Water Content in Soil Pores of Earth-Fill Dams. In Management of Water Quality and Quantity. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2019. p. 307-329. ISBN: 978-3-030-18358-5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Past, Present and Future of the Laboratory of Water Management Research in Brno. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2019. p. 11-35. ISBN: 978-3-030-18362-2.

ŘÍHA, J. Groundwater Flow Problems and Their Modelling. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 175-199. ISBN: 978-3-030-18362-2.

ŘÍHA, J. Stream Water Quality Modelling Techniques. In Management of Water Quality and Quantity. SPWA. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 107-131. ISBN: 978-3-030-18358-5.

2018

ŘÍHA, J.; POHL, R.; VANÍČEK, I.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, F.; PEETERS, P.; HOLZGANG, C.; ESCUDER, I.; CASTILLO RODRIGUEZ, J.; LAASONEN, J.; ISOMAEKI, E.; TOURMENT, R. European and US levees and flood defences characteristics, Risks and Governance. CFBR. CFBR. France: CIGB ICOLD, CFBR, USSD, 2018. 167 p. ISBN: 979-10-96371-08-2.

2017

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M. Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD. Brno: LITERA Brno, 2017. 104 s. ISBN: 978-80-214-5524-5.

2016

ŠPANO, M. Modelování proudění na stupňovitých skluzech bezpečnostních přelivů vodních děl. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2016. 134 s. ISBN: 978-80-214-5375-3.

2015

DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.; KOŘÍNKOVÁ, I.; POPELÁŘOVÁ, V.; MUZIKÁŘ, R.; KUCHOVSKÝ, T.; ZACHOVAL, Z. Vyhodnocení a porovnání výsledků vsakovacích zkoušek s laboratorními zkouškami v návaznosti na fyzikální parametry a typy zemin. Vyhodnocení a porovnání výsledků vsakovacích zkoušek s laboratorními zkouškami v návaznosti na fyzikální parametry a typy zemin. Brno, Česká republika. 2015. p. 1 – 124. ISBN 978-80-214-5297-8.

DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.; MUZIKÁŘ, R.; KOŘÍNKOVÁ, I. Problematika posouzení možnosti vsakování srážkových vod v rámci geologického průzkumu. Problematika posouzení možnosti vsakování srážkových vod v rámci geologického průzkumu. 1. Brno: 2015. s. 1-81. ISBN: 978-80-214-5298- 5.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Protection of Slopes Against Erosion by Flowing Rain Water. In Storm Water Management. Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland. Springer Hydrogeology. Switzerland, Springer International Publishing Switzerland 2015. 2015. p. 137 – 155. ISBN 978-3-319-25833-1.

2014

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.; KACÁLEK, T.; HANZLÍKOVÁ, Z. Katalog protipovodňových opatření kulturních památek. 2014. 56 p. ISBN 978-80-7212-601-9.

ŠPANO, M.; BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; SCHERES, B.; WOLF, V. Effect of very oblique waves on wave run-up and wave overtopping, CORNERDIKE (HyIV-DHI-05). Wasserbaliche Mitteilungen. Dresden, DE, Selbstverlag der Technische Universitaet Dresden. 2014. 174 p. ISBN 978-3-86780-392-2.

2013

ŠLEZINGR, M. Základy projektové činnosti-obrazový přehled návrhů stabilizace břehů pomocí břehové armatury. 1. Brno, CZ, Mendelova universita v Brně. 2013. 152 p. ISBN 978-80-7375-833-2.

UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M.; SMELÍK, L. Raiwater runoff in the landscape. 1. Brno, CZ, CERM Brno. 2013. 114 p. ISBN 978-80-7204-842-7.

2011

DRÁB, A. Záplavová území a protipovodňová opatření na území města Brna. In Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna. 2011. p. 379 – 388. ISBN 978-80-86736-22-8.

DRÁB, A.; ŘÍHA, J. Flood risk analysis methods used in the Czech Republic. In Ecohydrological methods in water management. 1. Gdansk,Polsko, Gdansk university of technology publishers. 2011. p. 14 – 23. ISBN 978-83-7348-376-7.

PAŘÍLKOVÁ, J. Z-meter III – User‘ s Manual. Z-meter III-User’s Manual, Z-metr III- uživatelský manuál. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 1-32.

ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; DOLEŽAL, P.; TÖRNER, V.; ŽATECKÝ, S. Malé vodní a suché nádrže TP 1.19. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. Praha, ČKAIT. 2011. 108 p. ISBN 978-80-86364-16-2.

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. The assessment and forecasting of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs. In Ecohydrological methods in water management. 1. Gdansk university of technology publishers. 2011. p. 95 – 104. ISBN 978-83-7348-376-7.

2010

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic, Laboratory of Water Management Research of the Department of Water Structures. Brno, VUTIUM. 2010. 114 p. ISBN 978-80-214-4118-7.

ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P.; GOLÍK, P.; ŽATECKÝ, S.; TÖRNER, V. Malé vodní a suché nádrže. CZ: Česká komora autorizovaných inž. a techniků činných ve výstavbě ČKAIT, 2010. s. 1-80.

ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků – příspěvek k problematice úprav vodních toků. neuvedeno. Brno, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures. 2010. 256 p. ISBN 978-80-214-3942-9.

2009

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Laboratory of Water Management Research of the Department of Water Structures – Short trip to history and today. Brno, VUTIUM. 2009. 102 p. ISBN 978-80-214-3889-7.

VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Trubní materiály. In Nové Rochlovy STAVEBNÍ TABULKY 1. díl/3. vydání. Praha, INCON-F s.r.o. 2009. p. 119 – 130. ISBN 978-80-903889-1-8.

2008

ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J. Úvod do rizikové analýzy přehrad. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT V Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, VUT BRNO. 2008. 355 p. ISBN 978-80-7204-608-9.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. The Failure of Embankment Dams due to Overtopping. xx. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, VUTIUM PRESS. 2008. 168 p. ISBN 978-80-214-3527-8.

2007

DRÁB, A.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H. ESRI Map Book, volume twenty-two. In ESRI Map Book, volume twenty-two. x. USA, ESRI. 2007. p. 89 – 208. ISBN 978-1-58948-172-5.

KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A. Povodně a nemovitý majetek v území. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Brno, CERM. 2007. 181 p. ISBN 978-80-7204-573-0.

ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P. Koncepce, návrh, výstavba a provoz hrází malých vodních a suchých nádrží. 2007.

ŠLEZINGR, M.; ÚRADNÍČEK, L. Stabilizace břehů. FAST VUT. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, FAST VUT BRNO. 2007. 210 p. ISBN 978-80-7204-550-1.

2006

STARA, V.; ŠPANO, M. Zvyšování kapacity funkčních objektů přehrad v důsledku změn jejich návrhových parametrů s ohledem na jejich bezpečnost a bezpečnost přehrady jako celku. In Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení. Technické listy 2005. Praha, Nakladatelství ČVUT. 2006. p. 139 – 140. ISBN 80-01-03487-9.

STARA, V.; ŠPANO, M. Analýza singularit při proudění mosty, propustky, ploty, překážkami v podobě staveb apod včetně vlivu eroze na stabilitu konstrukcí. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. Technické listy 2005. Praha, Nakladatelství ČVUT. 2006. p. 139 – 140. ISBN 80-01-03486-0.

ŠLEZINGR, M. Říční typy. Říční typy. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, CERM Brno. 2006. p. 1 – 299. ISBN 80-7204-481-8.

2005

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.

ŘÍHA, J.; GLAC, F.; ŠVANCARA, J. Stavební vady od A do Z. Software pro prevenci stavebních vad, včetně fotodokumentace a způsobu jejich odstranění. 3. Praha: Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol. s r.o., 2005. s. 30-30. ISBN: 1214- 7060.

ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H. Riziková analýza záplavových uzemí. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, VST FAST VUT. 2005. 286 p. ISBN 80-7204-404-4.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. c. Brno, Akademické nakladatelství CERM. 2005. 354 p. ISBN 80-7204-403-6.

2004

STARA, V. Historie Ústavu vodních staveb, Autoři: Prof.Kratochvíl, Doc.Maleňák, Doc.Stara. In Historie Ústavu vodních staveb. Sešit 5/2004. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, CERM Brno. 2004. p. 1 – 75. ISBN 80-7204-355-2.

ŠLEZINGR, M. Břehová abraze. 1. vydání. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2004. 160 p. ISBN 80-7204-342-0.

2003

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M. Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází – shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování. Brno. 2003. 89 p.

ŠLEZINGR, M. Aplikovaná a krajinná ekologie. první . Brno, Akademické nakladetelství CERM. 2003. 70 p. ISBN 80-214-2508-3.

ŠLEZINGR, M. Bankside trees and shrubs. CERM. Brno – Wien, Bankside trees and shrubs. 2003. 5 p. ISBN 80-7204-307-2.

ŠLEZINGR, M. Břehová abraze. Zdeněk Novotný. Brno, Zdeněk Novotný. 2003. 156 p. ISBN 80-86510-75-1.

ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. CERM. ss, Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. 2003. 4 p. ISBN 80-7204-269-6.

2002

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Práce a studie. Brno, Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně. 2002. 188 p. ISBN 80-86433-15-5.

JANDORA, J.; STARA, V.; STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Hydraulika a hydrologie. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Fakulta stavební, VUT v BrněAkademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2002. p. 1 – 186. ISBN 80-214-2204-1.

JULÍNEK, T. GIS pro bilanční model jakosti v síti vodních toků. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, Sešit 3. Brno, Econ Publishing, s.r.o. 2002. 102 p. ISBN 80-86433-25-0.

ŘÍHA, J. Příspěvek k problematice bezpečnosti ochranných hrází. In Sborník vědeckých a odborných spisů FAST VUT. neuvedeno. Brno, FAST VUT v Brně. 2002. p. 193 – 202. ISBN 80-214-2251-3.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; DOLEŽAL, P.; OŠLEJŠKOVÁ, J.; RYL, T. Jakost vody v povrchových tocích a její matematické modelování. neuvedeno. Brno,CZ, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures. 2002. 269 p. ISBN 80-86020-31-2.

ŘÍHA, J.; RYL, T.; DOLEŽAL, P. Jakost vody ve vodních tocích a její matematické modelování. NOEL 2000. Brno, NOEL 2000. 2002. 269 p. ISBN 80-86020-31-2.

ŠLEZINGR, M. Aplikovaná krajinná ekologie. In Aplikovaná krajinná ekologie. I. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2002. p. 1 – 70. ISBN 80-214-2508-3.

ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. CERM. Brno. 2002. 130 p. ISBN 80-7204-269-6.

2001

KONVIČKA, M., ŘÍHA, J. Město a povodeň – strategie rozvoje měst po povodních. Město a povodeň – strategie rozvoje měst po povodních. 2001. p. 10 – 29.

ŘÍHA, J., JANDORA, J. Proudění v říční síti programem HEC-RAS v 2.0. Proudění v říční síti programem HEC-RAS v 2.0. Brno: ÚVST VUT FAST Brno, 2001.

ŘÍHA, J., OŠLEJŠKOVÁ, J. Modelové řešení úloh jakosti vody v síti vodních toků. První vydání. Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. 2001. 100 p. ISBN 80-85900-38-6.

1998

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada. a. Brno, VUT Brno. 1998. 84 p.

1996

ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M. Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky. 1996. p. 87 – 102.

1994

PODSEDNÍK, O.; UHMANNOVÁ, H. Modelový výzkum tvorby výmolu, jeho praktická aplikace. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU. 1994. p. 93 – 100.

ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P. Příčiny extrémně nízkých vodních stavů v nádrži Křetínka v období 1992/93. In Sborník 24.Priehradných dní, Banská Štiavnica 9/94. Banská Štiavnica, Organizační výbor Priehradných dní. 1994. p. 155 – 160.

ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M. Aplikace matematického modelu proudění podzemní vody při návrhu hydraulické ochrany podzemních vod. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU. 1994. p. 187 – 195.

1989

KRATOCHVÍL, J. Spolehlivost zdravotně vodohospodářských objektů. In Spolehlivost vodohospodářských děl, Votruba, Heřman a kol. č.s. 444. Praha, Česká matice technická Praha. 1989. p. 433 – 453. ISBN 80-209-025.

ŘÍHA, J. Prostorové proudění podzemní vody s volnou hladinou – problémy výronových ploch a jejich řešení metodou konečných prvků. In Numerical methods in Laminar and Turbulent Flow. Vol.IX, 2. Atlanta, Pineridge Press. 1989. p. 1043 – 1052. ISBN 0-906674-8.

UHMANNOVÁ, H.; RYBNIKÁŘ, J.; VESELÝ, J. Hydraulický výzkum odlehčovacích komor. In V-th conference – Problems of Hydroengineering. Szklarska Poreba, TU Wroclaw Institute of Geotechnics and hydrotechn. 1989. p. 6 – 10.