Příspěvky na konferencích

2022

KOTAŠKA, S. Citlivostní analýza softwaru AREBA pro simulace porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze. JUNIORSTAV 2022. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2022. s. 448-455. ISBN: 978-80-86433-76-9.

POSPÍŠILÍK, Š. Analýza rozsahu prozkoumanosti přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 468-474. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.

2021

BARTONĚK, D.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JUŘIČKA, D.; NOVOTNÁ, J. The influence of atmospheric precipitation intraseasonal oscillations on soil microrelief changeability in forest stand. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 37-40. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

GOMBOŠ, M.; TALL, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D. Use of Z-metr instrument for quantification of microplastics content in soil. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

KOTAŠKA, S. Citlivostní analýza vlivu prostorové diskretizace a parametrů turbulentního modelu při 2D numerickém modelování proudění vody. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 494-499. ISBN: 978-80-86433-75-2.

KOTAŠKA, S. Softwary pro simulace porušení sypných hrází v důsledku vnitřní eroze. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 487-493. ISBN: 978-80-86433-75-2.

KUDRNA, J.; URBANEC, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; ŠPERKA, P. Problematika vodostavebních asfaltových betonů pro těsnění vodních děl. Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2021. s. 1-8. ISBN: 978-80-906809-6-8.

NOVÁK, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Snow hydrology – example of measurement results. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 46-50. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. Measurement of electrical conductance of snow cover in the winter season 2020 – 2021. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 51-55. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. Brno University of Technology Faculty of Civil Engineering. Institute of Water Structures Laboratory of Water Management Research. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 105-106. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. Bode and Nyquist plots: Assistance in Karolinka dam soil characterization. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. p. 14-17. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLEK, L.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. Žabčice cherry orchard – frequency analysis of the soil. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; SVOBODA, V.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B.; RADKOVSKÝ, K.; BULGUROVSKÁ, M. Long-time continuous monitoring of the earth dam Karolinka by EIS method. EUREKA 2021. EUREKA.  Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. p. 10-13. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

PETRULA, L. Stanovení rychlosti eroze a erodibility průsakové cesty v píscích. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 481-486. ISBN: 978-80-86433-75-2.

POSPÍŠILÍK, Š. Identifikace a kvantifikace nejistot při měření a vyhodnocení součinitele průtoku tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 512-517. ISBN: 978-80-86433-75-2.

POSPÍŠILÍK, Š. Použití tří metod měření průtoku pro pokrytí rozsahu průtoku tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 506-511. ISBN: 978-80-86433-75-2.

POSPÍŠILÍK, Š. Vliv parametrů turbulentního modelu na výsledky hydraulických výpočtů s použitím 2D numerického modelu HEC-RAS. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 500-505. ISBN: 978-80-86433-75-2.

VYMAZAL, T.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; HRABOVÁ, K. The first international summer school with focus on municipal engineering took place at the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology. EUREKA 2021. EUREKA. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 96-102. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.

2020

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. the effect of cylindrical tank deformation on forward solution in electrical impedance tomography. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 60-63. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D.; PAŘÍLEK, L. Identification of the factors which influence on the accuracy of the soil moisture values measured by „Z-meter“. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 26-29. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

JUŘIČKA, D.; VALTERA, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L. Monitoring of moisture of pit-mound microrelief. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 22-25. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; CHLÁDOVÁ, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. Nyquist plot of frequency response measured soil samples. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 30-33. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; LENDELOVÁ, J. EIS test of selected floor materials for dairy cows. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 34-37. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; KVĚTUŠE, H.; OLGA, K.; NEDĚLNÍK, J.; KUBÁŇKOVÁ, M.; RADKOVSKÝ, K. Biowaste composting process – turning and watering selected by EIS method. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 38-41. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Civil Engineering. Institute of Water Structures Laboratory of Water Management Research. EUREKA. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 104-105. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; JANDORA, J.; GJUNSBURGS, B.; KRÁLÍKOVÁ, Š.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. Electrical impedance spektrometry for hydrological analysis and Kobeřice dam characterization. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 46-49. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B. Continuous monitoring of the earth dam Karolinka by EIS method. Eureka 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 42-45. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

PETRULA, L. Zařízení pro výzkum zpětné eroze průsakové cesty v píscích. In Juniorstav 2020, 22. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 594-600. ISBN: 978-80-86433-73-8.

POSPÍŠILÍK, Š. Tenkostěnný přeliv s 2.67° trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 601-606. ISBN: 978-80-86433-73-8.

ŠLEZINGR, M. Proposal of the method of biotechnical stabilization – Hulín Area. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand …2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020. p. 364-365. ISBN: 978-80-7509-715-6.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. Assessment of the influence of reservoir slope on its stability. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand …2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020. p. 74-76. ISBN: 978-80-7509-715-6.

UHMANNOVÁ, H.; HARBULÁKOVÁ, V.; CETKOVSKÁ, L. The design of the technical flood protection measures on Svitava River, Czech Republic. In 12th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Kosice, Slovakia: Technical University of Kosice, 2020. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.

UHMANNOVÁ, H.; HARBULÁKOVÁ, V.; MLÁDĚNKA, J. Proposal of the natural water retention measures on the Bobrava river (Czech Republic). In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand …2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020. p. 366-370. ISBN: 978-80-7509-715-6.

ZAGOZDZON, R.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MALOVECKÝ, L. EFFECTOR® – Environment Friendly Free Flow Technology that treats water and other fluids without the use of chemicals and generates savings in industrial water systems. EUREKA 2020. EUREKA. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. p. 68-71. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.

2019

ARIAS, P.; ŠLEZINGR, M. Forest road in the landscape: Impact on the environment. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019. Brno: Mendel University in Brno, 2019. p. 156-161. ISBN: 978-80-7509-659-3.

DUCHAN, D.; PETRULA, L.; ŘÍHA, J. Numerical analysis for the dam break of the Cholticky dam. In XVIII. Miedzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Warszawa: Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2019. p. 153-168. ISBN: 978-83-64979-32-3.

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; BALAJKA, M.; DĚDKOVÁ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Designing a Cost-Effective Multiplexer for Electrical Impedance Tomography. In 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5763-4.

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Designing portable multiplexer for electrical impedance tomography. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 86-89. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. System for conductivity reconstruction of soil sample based on electrical impedance tomography. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 90-92. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VILNITIS, M.; BIZANE, M. Impact flow and bed layering on equilibrium depth of scour at elliptical guide banks. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Riga, LV: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.

GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VILNITIS, M.; BIZANE, M. Velocity modification at the bridge abutments because scour. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Riga, LV: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.

HARBULÁKOVÁ, V.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; LECHMAN, M. Upper part of the Topla river – evaluation of the density of the river network. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019. 2019. p. 453-457. ISBN: 978-80-7509-659-3.

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. MULTICRITERIAL EVALUATION OF THE BÍLINA RIVER REVITALIZATION. In WHME 16th International Symposium Water Management – Hydraulic Engineering. Skopje: Ss Cyril and Methodius University, Civil Engineering Faculty, Skopje, 2019. p. 377-386. ISBN: 978-608-4510-33-8.

KAMMERMAYER, J. Algoritmus pro vyhodnocení usazovacích rychlostí částic ze záznamu jejich trajektorie. In JUNIORSTAV 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 435-440. ISBN: 978-80-86433-71-4.

KOTAŠKA, S.; PETRULA, L.; ŘÍHA, J. Hydraulické modelování průběhu zvláštní povodně v kaskádě vodních děl. In Vodní toky 2019. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2019. s. 5-11. ISBN: 978-80-7458-118-2.

MAJOR, J. Numerický model přepadu přes přeliv se širokou korunou s přítokovou šachtou. In Juniorstav 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 429-434. ISBN: 978-80-86433-71-4.

MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; DĚDKOVÁ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. A Fast and Low-Cost Measuring System for Electrical Impedance Tomography. In 2019 Progress In Electromagnetics Research Symposium. 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-6269-0.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Infiltrace vody do zeminy měřená metodou elektrické impedanční spektrometrie. In Juniorstav 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 416-422. ISBN: 978-80-86433-71-4.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; DUŠEK, J.; MIKULKA, J. Electrical impedance reconstruction measured by modified electrical impedance spectrometry. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 93-96. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

NEHUDEK, A. Verifikace funkce usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěr na fyzikálním modelu. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 401-406. ISBN: 978-80-86433-71-4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; TALL, A.; KANDRA, B.; PAŘÍLEK, L. The application of Z-meter in lysimetric stations. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 44-47. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; CHLÁDOVÁ, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. Estimation of the size of the effective grain using the electrical impedance spectrometry method. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 48-51. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; JUŘIČKA, D.; NOVOTNÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; BARTONĚK, D. Relation between forest structure and selected weather parameters. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 31-34. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; JUŘIČKA, D.; ŠEBESTA, J.; KUSBACH, A.; PECINA, V.; PAŘÍLEK, L. Soil moisture changes in the absence of grazing pressure in heavily grazed areas. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 35-39. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; KVĚTUŠE, H.; NEDĚLNÍK, J.; OLGA, K.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K. Bio-waste composting process and indirect method of its monitoring. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 19-22. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; LENDELOVÁ, J.; JOZEFÍNA, K.; VESELÝ, J. Pilot test EIS to evaluate alternative floor structures in livestock housing. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 10-13. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. Brno University of Technology Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures Laboratory of Water Management Research. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 107-108. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. Snow hydrology – temperature influence. In EUREKA 2019 – 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 82-85. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAZDÍREK, O.; GJUNSBURGS, B. Continuous monitoring of the earth-fill dam Hornice by EIS method. In EUREKA 2019 – 7th colloquium and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B. The conditions of earth-fill dam Karolinka. In EUREKA 2019 – 7th colloquium and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 52-55. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.

ŘÍHA, J. Katastrofa jazu Hubalov w wyniku przebicia hydraulicznego. In XVIII. Miedzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Warszawa: Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2019. p. 169-178. ISBN: 978-83-64979-32-3.

ŘÍHA, J. Poznámky k těsnění podloží vzdouvacích staveb na vodních tocích. In Vodní toky 2019. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce s.r.o., 2019. s. 16-21. ISBN: 978-80-7458-118-2.

ŘÍHA, J. Small embankment dams – benefits and problems. In Proceedings of the ICOLD 2019 Symposium 9.-14.6.2019 Ottawa, Canada. Sustainable and Safe Dams Around the World. ICOLD Proceedings series. ICOLD/CIGB. ICOLD/CIGB, 2019. p. 769-778. ISBN: 978-0-367-33422-2. ISSN: 2575-9159.

ŘÍHA, J. The failure of the Hubalov weir due to Piping. Vancouver, Canada: University of British Columbia, 2019. p. 5-7.

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Internal Erosion incident at the weir sluice. In WHME 16th International Symposium Water Management – Hydraulic Engineering. Skopje: Ss Cyril and Methodius University, Civil Engineering Faculty, Skopje, 2019. p. 118-125. ISBN: 978-608-4510-33-8.

ŘÍHA, J.; PETRULA, L. A New Design and Testing of A Small-Scale Experimental Device of Backward Erosion Piping. Vancouver, Canada: University of British Columbia, 2019. p. 20-22.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; RUDOLFOVÁ, M. The Suffusion Defect at the Surface Asphaltic Lining. Vancouver, Canada: University of British Columbia, 2019. p. 11-13.

ŠLEZINGR, M. Influence of slope gradient on shore stability. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019. Brno: Mendelu University in Brno, 2019. p. 206-207. ISBN: 978-80-7509-659-3.

ŠLEZINGR, M.; ARIAS, P. Proposal of biotechnical stabilization – area Hulín. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand. 2019. Brno: Mendelu University in Brno, 2019. p. 295-296. ISBN: 978-80-7509-659-3.

ŠPANO, M. Protection of embankments and banks against action caused by oscillatory wind waves. In Proceedings of the ICOLD 2019 Symposium 9.-14.6.2019 Ottawa, Canada. Sustainable and Safe Dams Around the World. ICOLD/CIGB. Paris, France: ICOLD/CIGB, 2019. p. 3095-3102. ISBN: 978-0-367-33422-2.

ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŽOUŽELA, M. Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2019. s. 27-36. ISBN: 978-80-87117-18-7.

ZUBÍK, P. LDA a PIV měření volného proudu za kruhovou vyústí. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2019. s. 37-42. ISBN: 978-80-87117-18-7.

2018

GJUNSBURGS, B.; JAUDZEMS, G.; PAŘÍLKOVÁ, J. Some reasons of the structures failure in flow because of the scour. In 5th IAHR EUROPE CONGRESS New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, IT: University of Trento – Italy, 2018. p. 351-352. ISBN: 978-981-11-2731-1.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; TALL, A.; KANDRA, B. The effect of hydraulic conductivity by the tension infiltrometer on changes in electric impedance in diferent soil environment. In EUREKA 2018 – 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 18-21. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

KAMMERMAYER, J. Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 800-805. ISBN: 978-80-86433-69-1.

KAMMERMAYER, J.; ZUBÍK, P.; ZACHOVAL, Z. Měření pohybu částic při jejich usazování metodou PIV a jejich vyhodnocení v programovacím jazyku python. In 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-87117-17-0.

MAJOR, J. Vliv příčného rozměru šachty na charakteristiky přepadu přes přeliv se širokou korunou. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Brno University of Technology, Fakulty of Civil Engiineering, 2018. s. 807-812. ISBN: 978-80-86433-69-1.

MŰNSTEROVÁ, Z. Závislost mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí metodou EIS. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 812-819. ISBN: 978-80-86433-69-1.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Měření procesu infiltrace vody do zeminy. In 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 61-67. ISBN: 978-80-87117-17-0.

NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLKOVÁ, J. Monitoring of the parameters of environmental mass media activity (Hylotrupes bajulus L.). In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 50-53. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

NEHUDEK, A. Optimalizace tvaru usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěry pomocí 3D numerického modelování. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 820-824. ISBN: 978-80-86433-69-1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; HEJÁTKOVÁ, K..; RADKOVSKÝ, K.; PAŘÍLEK, L.; KŘÍŽOVÁ, O.;. Monitoring the Bio waste composting process by EIS method. In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 34-37. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; JUŘIČKA, D.; NOVOTNÁ, J. Effect of forest structure on precipitation infiltration. In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 5-57. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. Changes of water content on upstream face of dam Kobeřice. In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 22-25. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VESELÝ, J.; PAZDÍREK, O.; GJUNSBURGS, B. The conditions of earth-fill dam Hornice. In EUREKA 2018 – 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 26-29. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research_2018. In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 76-79. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.

PETRULA, L.; HALA, M.; ŘÍHA, J. Uncertainty in Determining the Critical Hydraulic Gradient of Uniform Glass Beads. In Internal Erosion in Earthdams, Dikes and Levees: Proceedings of EWG‐IE 26th Annual Meeting 2018. Cham, Švýcarsko: Springer, Cham, 2018. p. 81-90. ISBN: 978-3-319-99423-9.

ŘÍHA, J. Numerické modely v hydrodynamice – výhody a úskalí. In Vodní toky 2018. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2018. s. 47-53. ISBN: 978-80-7458-109-0.

ŘÍHA, J.; PETRULA, L.; ALHASAN, Z.; POPIELSKI, P.; DABSKA, A.; FRY, J.; SOLSKI, S.; PEREVOSHCHIKOVA, N.; LANDSTORFER, F. Harmonisation of Terminology and Definitions on Soil Deformation Due to Seepage. In Internal Erosion in Earthdams, Dikes and Levees: Proceedings of EWG‐IE 26th Annual Meeting 2018. Cham, Švýcarsko: Springer, Cham, 2018. p. 347-366. ISBN: 978-3-319-99423-9.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti přehrad v průběhu jejich rekonstrukce. In XXXVI. Priehradné dni 2018. Karloveská 2, 842 17 Bratislava, SK: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny Odštepný závod Bratislava, 2018. s. 160-169. ISBN: 978-80-570-0381-6.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Risk based approarch at the dam safety assessment during its reconstruction. In 26th World Congress ICOLD 2018 86th Annual Meeting, Symposium Hydro Engineering 2-3.july 2018, Vienna, Austria. International Commission on Large Dams. Graz: Verlag der Technischen Universitaet Graz, 2018. p. 233-243. ISBN: 978-3-85125-613-0.

ŠLEZINGR, M. Influence of slope on the stability of the bank. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. p. 217-220. ISBN: 978-80-7509-550-3.

ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J. HERBAL VEGETATION AS A STABILIZING ELEMENT. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – whit nature hand in hand! 2018. Public Recreation and Landscape Protection. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, 2018. p. 201-204. ISBN: 978-80-7509-550-3. ISSN: 2336-6311.

ŠLEZINGR, M. Overview of unsuitable shrubs for riparian vegetation. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. p. 74-80. ISBN: 978-80-263-1520-9.

ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L. Stabilizing the banks of the flooded sand pit. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. p. 327-330. ISBN: 978-80-7509-550-3.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. The result of the IGA project – Presentation  11 of an innovative concept of bank stabilization (1. Shore damage by waves – assessment of the current state). In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. p. 11-15. ISBN: 978-80-263-1520-9.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. The result of the IGA project – Presentation of 16 an innovative concept of bank stabilization – (2. Proposal of Biotechnical Stabilization). In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. p. 16-20. ISBN: 978-80-263-1520-9.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. The Result of the IGA Project – Presentation of an innovative concept of bank stabilization – (3. Tracking in 2017 and 2018). In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. p. 21-24. ISBN: 978-80-263-1520-9.

UHMANNOVÁ, H.; ŠLEZINGR, M. Unusual tapes (little used) of shore stabilization. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. Mendelova univerzita v Brně: 2018. p. 420-423. ISBN: 978-80-7509-550-3.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J. Korunový úplav na pravoúhlém přelivu se širokou korunou s přítokovou šachtou. In 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 94-99. ISBN: 978-80-87117-17-0.

2017

ALHASAN, Z.; MIČA, L.; ŘÍHA, J. Comments on the influence of stress state on internal erosion. In XVII. Miedzynarodova Konferencja Technicznej Kontroli Zapór Budowle pietrzace eksploatacja i monitoring. Warszawa: Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017. p. 181-198. ISBN: 978-83-64979-23-1.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Experience using the Z-meter to measure soil moisture. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. p. 34-37. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J. Determination of limit values for safety assessment of embankment dam. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-906662-2-1.

KAMMERMAYER, J. Vyhodnocení zanášení a doba životnosti nádrže. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.

KVĚTUŠE, H.; KŘÍŽOVÁ, O., PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K. Monitoring of the composting process by EIS – pilot test. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. p. 60-63. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

MAJOR, J. Boční úplav na koruně přelivu se širokou korunou s bočním zúžením. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.

MŰNSTEROVÁ, Z. Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v laboratorních podmínkách. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M. Applications EIS in water management. In Proceedings of International Interdisciplinary PHD Workshop IIPhDW 2017. Lodz, Polsko: 2017. p. 51-58. ISBN: 978-83-7283-858-2.

NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; PAŘÍLKOVÁ, J. The EIS method for monitoring the movement of moisture and temperature fields in the process of the thermal remediation. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session, schedule – proceedings. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. p. 68-71. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

NEHUDEK, A. Kapacitní charakteristika ponořeného rozstřikovacího uzávěru. In Juniorstav 2017. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NEHUDEK, A.; PAZDÍREK, O.; GJUNSBURGS, B. Experience using the Z-Meter to measure Earth-Fill Dam Hornice. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session. EUREKA. Brno: VUTIUM BUT, 2017. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K. Main parameters of Z-Meter IV and continuous measurement. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session, schedule – proceedings. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. p. 15-18. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R.; RADKOVSKÝ, K.; NOVOTNÁ, J. Measured and computed values when using the apparatus with device Z-Meter IV. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session, schedule – proceedings. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. p. 11-14. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session, schedule – proceedings. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. p. 94-97. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A. Experience using the EIS Method to measure Earth-Fill Dam Karolinka. In EUREKA 2017 – 5th conference and working session. EUREKA. Brno: VUTIUM BUT, 2017. p. 52-55. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.

ŘÍHA, J. Možnosti použití metody dílčích součinitelů ve vodním hospodářství. In Vodní toky 2017. Kostelec nad Černými Lesy: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 2017. s. 39-45. ISBN: 978-80-7458-101-4.

ŘÍHA, J.; HALA, M. Assessment of global stability of soils with respect to internal erosion. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-906662-2-1.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Dam safety assessment during. In XVII. Miedzynarodova Konferencja Technicznej Kontroli Zapór Budowle pietrzace eksploatacja i monitoring. Warszawa: Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017. p. 53-62. ISBN: 978-83-64979-23-1.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Evaluation of dam safety during floods. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. ICOLD. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-906662-2-1.

ŠLEZINGR, M. Problematika stabilizace břehů – základ minimalizace ztrát zemědělské půdy. In Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra životného prostredia. Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. Vyhne, SR: Združenie zamestnávatelov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-89740-16-1.

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K. Grasslands as part of the stabilization of the banks. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – whit nature hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2017. p. 143-144. ISBN: 978-80-7509-487-2. ISSN: 2336-6311.

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; UHMANNOVÁ, H. Stabilization of reservoir banks – reed vegetation. In Conference proceeding – Public recreation and landscape protection – whit nature hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. p. 371-373. ISBN: 978-80-7509-487-2. ISSN: 2336-6311.

ZUBÍK, P. LDA měření v okolí zpětného ventilu. In 31th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2017. s. 114-117. ISBN: 978-80-87117-16-3.

ZUBÍK, P. PIV měření v okolí vzduchotechnických vyústek. In 31th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2017. s. 118-121. ISBN: 978-80-87117-16-3.

2016

ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. The probabilistics solution of dike breaching due to overtopping. In Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. Liege, Belgium: IAHR, 2016. p. 93-100. ISBN: 978-1-138-02977-4.

BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. Evaluation of the incidence of invasive neophytes the Skalická Morávka NNM. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 63-71. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.

BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. Evaluation of the incidence of invasive neophytes the Skalická Morávka NNM. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand … Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 63-71. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Stormwater Infeltration Facilities-Phylosophy, Design. In 7th International Conference on Water Resources and Arid Environments 2016. ICWRAE. 2016. p. 89-95.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Quantification of Volumetric Moisture in the Clay Loam Soil Profile by Measuring of, Electrical Impedance. In Water Across Time in Engineering Research – The 3rd international conference, indexed by IndexCopernicus, EBSCO and ProQuest. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/water2016/. Water Across Time in Engineering Research – Water 2016.  Constanţa: Ovidius University of Constanta, Romania, 2016. p. 92-98. ISSN: 1584-5990.

HALA, M.; ŘÍHA, J. Nebezpečí filtračních deformací u staveb na vodních tocích. In Vodní toky 2016. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnické práce s.r.o., 2016. s. 78-84. ISBN: 978-80-7458-091-8.

JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 76-82. ISBN: 978-80-01-05970-8.

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. The impact of stormwater overflows on stream water quality. In Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. Liege, Belgium: IAHR, 2016. p. 16-22. ISBN: 978-1-138-02977-4.

KRAUS, P.; NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. In Hydroturbo 2016. Znojmo: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. s. 1-8.

KVĚTUŠE, H.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JIŘÍ, J. The monitoring of sanitation of the process of sewage sludge composting in the conditions of an agricultural enterprise. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 310-319. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N. Měření rychlostního pole pomocí UVP Monitoru při bočním zúžení proudu. In Juniorstav 2016. Brno: VUT FAST, 2016. s. 272-272. ISBN: 978-80-214-5311-1.

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou. In 30th Sympozium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2016. s. 53-56. ISBN: 978-80-87117-14-9.

MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; TALL, A. The measurement of water infiltration into soil. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 111-119. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J.; FEJFAROVÁ, M. The estimate of soil grain size using the EIS method. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 100-110. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření infiltrace vody do zeminy metodou EIS. In 30th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY.  Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2016. s. 57-64. ISBN: 9788087117149.

NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P. Methods used in monitoring the movement of physical fields during thermal remediation and in the diagnostics of the biotic degradation of wood. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 320-325. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

NEHUDEK, A. Modelové zkoušky usměrňovacích prvků rozstřikovacích uzávěrů. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.

NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 65-71. ISBN: 978-80-87117-14-9.

NOVÁK, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. The monitoring of snow cover north of the arctic circle. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 172-184. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; NEHUDEK, A.; PAZDÍREK, O. The monitoring of the earth- fill dam of the Hornice water reservoir using the EIS method. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 253-268. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; KOSTOVA, A.; DIMOV, V.; GJUNSBURGS, B.; GOMBOŠ, M. The mapping of a water inrush area using the EIS method. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 269-284. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NEHUDEK, A.; KOUDELKOVÁ, E. Monitoring of the earth- fill dam of a small water reservoir at Kobeřice. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 210-218. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; YANEV, Y.; KOSTOVA, A.; DIMOV, V.; HEJDUK, S.; PAVELKOVÁ, D. The influence of meteorological conditions at soil moisture – Žabčice. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 285-295. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L. Information on Results, Their presentation and evaluation of the project E! 7614 in 2016. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 17-26. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L. The earth-fill dam of the Karolinka water reservoir monitored by the EIS method (2016). In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 185-209. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; PAZDÍREK, O. The measurement of the water level in the Hornice reservoir. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 219-242. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Evalution of dam safety using limit states. In 84 th ICOLD ANNUAL MEETING, International Symposium, Proceedings of the International Symposium on „Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries“. Johannesburg, South Africa: South African National Commitee on Large Dams (SANCOLD), 2016. p. 2048-2057. ISBN: 978-0-620-71042-8.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 1. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 128-135. ISBN: 978-80-01-05969-2.

ŠEVČÍK, R. Metrological follow-up of the Z- meter IV. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 33-39. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

ŠLEZINGR, M. Design of biotechnical offshore stabilization of banks. In Colloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 580-583. ISBN: 978-80-7509-458-2.

ŠLEZINGR, M. Lowering the water level at the dam reservoir Brno. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand  . Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 102-104. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.

ŠLEZINGR, M. Lowering the water level at the dam reservoir Brno. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand … Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 102-104. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.

ŠLEZINGR, M. Selected Reasons of the Watercourse Revitalization. In Colloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 564-569. ISBN: 978-80-7509-458-2.

ŠLEZINGR, M. Some causes of revitalization of watercourses. In Colloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 570-574. ISBN: 978-80-7509-458-2.

ŠLEZINGR, M. Stabilization of reservoir banks. The importance of reservoir bank stabilization. In Colloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 575-579. ISBN: 978-80-7509-458-2.

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Stabilization of banks of reservoir in alternatives. In Structural and physical aspcts of construction engineering. Košice: TU Košice, 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Stabilization of banks of reservoir in alternatives. In Structural and physical aspects of construction engineering. Košice: TU Košice, 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Active antierosion construction. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand  . Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 14-16. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Active antierosion construction. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand … Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 14-16. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.

ŠPANO, M.; STARA, V. Determination of average air concentration of self- aerated flow on stepped chute. In EUREKA 2016 – 4th conference and working session. EUREKA.  Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 91-99. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.

VRUBEL, J.; ŘÍHA, J. Hodnocení doporučených sklonů malých sypaných hrází ve smyslu ČSN 75 2410 ve vazbě na pohyb hladiny v nádrži. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 228-236. ISBN: 978-80-01-05970-8.

ZUBÍK, P.; KOZÁK, J. Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru metodou PIV. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 124-127. ISBN: 978-80-87117-14-9.

2015

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. The results of a survey of the temperature of the asphaltconcrete, facing of embankment dams. In Eksploatacja budowli pietrzacych – diagnostyka i zapobieganie zagroženiom. Waszawa, PL: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa, 2015. p. 227-239. ISBN: 978-83-64979-09- 5.

ADAM, K.; VRUBEL, J. Classification of dam failures for adopting limit states. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 540-549. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.

ALHASAN, Z.; HALA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Discussion on the critical hydraulic gradient for uniform homogeneous glass beads. In Eksploatacja budowli pietrzacych – diagnostyka i zapobieganie zagroženiom. Warszawa, PL: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa, 2015. p. 165-172. ISBN: 978-83-64979-09- 5.

BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. The classification gravel- bed sediment of the Svatava river. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. p. 71-76. ISBN: 978-80-87384-07- 7.

BLAHUTA, J.; ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L. Habitat mapping NPP Skalická Morávka as a basis for recreational land use. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 80-85. ISBN: 978-80-7509-251- 9.

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Failures and durability analysis of a small hydro power plant. In ICOLD 25th Congress / ICOLD 83rd Annual Meeting, Symposium Hydropower ´ 15. ICOLD. Stavanger, NK: ICOLD, 2015. p. 138-144.

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T. Modelling of open channel flow with FLOW- 3D. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 87-94. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Considering Uncertainties in Design of Stormwater Infiltration Facility. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 356-378. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.

FEJFAROVÁ, M. Possibilities applications of EIS method within the jurisdiction of Elbe River Basin, s.e. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 305-311. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D. Part of electrical impedance in environment with variable distribution of soil particles. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 68-76. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Seepage Problems at Areas Protected against Floods. In 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 20-32. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.

KOZUBÍK, J.; DRÁB, A. Multicriteria analysis method for flood risk assessment. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). Brno: Litera Brno, 2015. p. 348-356. ISBN: 978-80-214-5230- 5.

MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem. In 29th symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 40-45. ISBN: 978-80-87117-13- 2.

NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; KŘIVÁNKOVÁ, S. Study of activity of the larvae of the house Longhorn beetle (hylotrupes bajulus l.) using the Acoustic pack system. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 253-264. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře. In 29th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 46-53. ISBN: 978-80-87117-13- 2.

NOVÁK, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Expedient field monitoring of snow cover in the Eagle mountains. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 142-155. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L. Monitoring of the earth- fill dam of the Hornice reservoir by EIS. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 205-224. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; HEJDUK, S.; SALABERRI MARTIN, J. The effect of grass cover on soil moisture content monitored by the EIS method at the site of Žabčice. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 225-242. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VALVERDE MEGÍAS, J. The application of the EIS method in an aeration tank of the wastewater treatment plant at Modrice. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 281-289. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R. Information on results, their presentation and evaluation of the project E! 7614. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 15-26. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M. Quo vadis EIS – or the monitoring of floods, droughts and failures of dams using the EIS method. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 27-31. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. Metoda EIS a její uplatnění se spoluúčastí SAV. In Workshop o Vode. TUKE Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 121-134. ISBN: 978-80-553-2227- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. Monitoring of the porous environment using EIS method. In Workshop o Vode. TUKE Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. p. 114-120. ISBN: 978-80-553-2227- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VAN DE WALLE, B.; GOMBOŠ, M. Detection of the size of the effective grain using the EIS method. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 84-91. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H. The Earth- Fill Dam of the Karolinka Water Reservoir Monitored by the EIS Method. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 175-195. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M. Parameters of wind driven waves on Nove Mlyny water reservoir. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 55-65. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.

RADKOVSKÝ, K. Automatic continuous measurement with Z- meter IV. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 35-38. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

ŘÍHA, J. The conflicts in flood routing through the recreational reservoir Hostivař in Prague. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Brno: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 242-246. ISBN: 978-80-7509-251- 9.

ŘÍHA, J. Vliv opatření na ochranu před povodněmi na režim podzemních vod. In Vodní toky 2015. Hradec Králové: VRV a.s., 2015. s. 80-87. ISBN: 978-80-7458-074- 1.

ŘÍHA, J.; VRUBEL, J. Evaluation of the stability of slopes of dams of small water reservoirs in relation to the requirements of CSN 75 2410. In Eksploatacja budowli pietrzacych – diagnostyka i zapobieganie zagroženiom. Waszawa, PL: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa, 2015. p. 213-225. ISBN: 978-83-64979-09- 5.

ŠEVČÍK, R. The calibration and metrological follow-up of the Z- meter IV. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 39-47. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

ŠLEZINGR, M. Vliv geosyntetických sítí a zastínění na růst travin. In Konference Krajinné inženýrství 2015. Brno, CZ: Knihovnička CZ, Brno, 2015. s. 99-105. ISBN: 978-80-87384-07- 7.

ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J.; UHMANNOVÁ, H. Influence of stabilization the banks on the quality of water in the reservoir. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Brno: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 123-126. ISBN: 978-80-7509-251- 9.

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; BLAHUTA, J. Species Suitable also for Reclamation, Cover Planting. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. p. 88-90. ISBN: 978-80-87384-07- 7.

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Woody Plants in Appropriate for riparian vegetation. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. p. 85-87. ISBN: 978-80-87384-07- 7.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Options of ensuring safe use of beach shores. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 175-177. ISBN: 978-80-7509-251- 9.

ŠPANO, M.; DRÁB, A. Quantification of hydrodynamic load on the bridge deck using numerical simulations. In 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WHME). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 95-103. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.

ŠPANO, M.; STARA, V. Determination of water- soil interface using the EIS method. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 77-83. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

TLAPÁK, V.; ŠÁLEK, J.; ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Rainwater management and recreation in mainly agrucultural landscape. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 196-200. ISBN: 978-80-7509-251- 9.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JINEK, J.; MAJOR, J. Measurement of 2D unsteady flow of groundwater through sand using the EIS method in laboratory conditions. In EUREKA 2015 – 3rd conference and working session. EUREKA. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. p. 58-67. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.

2014

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; ŠPANO, M. Model porušení asfaltobetonového těsnění. In XXXIV. Priehradné dni 2014. x. Košice, SR: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, 2014. s. 555-564. ISBN: 978-80-971596-6- 5.

BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; WOLF, V.; SCHERES, B.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; SCHUTTRUMPF, H.; TROCH, P.; VAN DER MEER, J. Wave run-up and wave overtopping under very oblique wave attack (cornerdike-project). In Proceedings of the HYDRALAB IV Joint User Meeting, Lisbon, July 2014. Delft: Deltares | Delft Hydraulics, 2014. p. 1-10.

FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P.; ČÁP, M.; KOŇAS, P.; NASSWETTROVÁ, A. Non destructive method for detection wood- destroying insects. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. China: PIERS Proceedings, 2014. p. 1642-1646. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559-9450.

FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu- akustická oblast. In Sanace dřevěných konstrukcí s praktickou ukázkou horkovzdušné sanace části objektu národní kulturní památky – kanónie č. 8 ve Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 164-170. ISBN: 978-80-87427-97- 2.

FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P.; TRUBÁK, J.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J.; ČÁP, M. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu. In Nové nesdestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 95-104. ISBN: 978-80-87427-83- 5.

HAMOUZ, V. Hydraulická laboratoř Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 288-288. ISBN: 978-80-214-4851- 3.

NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P. Záchrana historických dřevěných konstrukcí metodou horkovzdušné sterilizace dřeva – Termosanace a její realizace. In Termosanace zvonového patra hlavní věže národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. Opava: Šmíra-Print, s.r.o., 2014. s. 16-27. ISBN: 978-80-87427-40- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; GOMBOŠ, M.; VAN DE WALLE, B.; LOPEZ ORTEGA, E. detection of the size of the effective grain using the EIS method. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 49-60. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D.; TALL, A. Influence of microparticles content in soil on electrical impedance. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 142-152. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. Frequency analysis of snow cover using a Z-meter III device. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 111-123. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; PAŘÍLEK, L. Využití metody elektrické impedanční spektrometrie při ošetření dřeva ohřevem horkým vzduchem. In Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. Opava: ŠMÍRA – PRINT, s.r.o., 2014. s. 47-56. ISBN: 978-80-87427-83- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R. Information on results, their presentation and evaluation of the project E! 7614. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 14-23. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; DUCHAN, D.; ROUŠAR, L. 2D experiments with infiltration of water. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 97-105. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; GRACIA LLINARES, L. The earth- fill dam of the Karolinka reservoir monitored by the EIS method. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 159-176. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

PAVLÍK, J. Measurement of dependence of electrical impedance of sands on their moisture. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 61-74. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

RADKOVSKÝ, K. Description of the new Z-meter IV. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 27-31. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

ŘÍHA, J. Průběh povodně v červnu 2013 na vodním díle Hostivař. In Vodní toky 2014. Hradec Králové: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 2014. s. 46-51. ISBN: 978-80-7458-062- 8.

ŠEVČÍK, R. THE CALIBRATION AND METROLOGICAL LINKAGE OF THE Z- METER IV. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 32-44. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Bankside trees and shrubs-criteria for the selection of decidous trees. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2014. Brno, CZ: ARDEC, s.r.o., 2014. p. 225-228. ISBN: 978-80-86020-79- 2.

ŠMÍRA, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J.; REINPRECHT, L. Uvolňování terpenů při procesu stárnutí jedlového dřeva a při teplotách simulujících sanaci horkým vzduchem. In Termosanace zvonového patra hlavní věže národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. Opava: Šmíra-PRINT s.r.o., 2014. s. 116-125. ISBN: 978-80-87427-40- 8.

ŠPANO, M.; STARA, V. Determination of relationship between water- soil density and impedance using zhe EIS method. In EUREKA 2014. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. p. 106-110. ISBN: 978-80-214-4883- 4.

ŠTEFAN, D.; ZUBÍK, P.; HUDEC, M.; RUDOLF, P. Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2014. Polypress s.r.o., 2014. p. 563-567.

VRUBEL, J.; ŘÍHA, J. Koncepce modelu vrstvení sypané přehradní hráze v prostředí programu PLAXIS 2D. In XXXIV. Priehradné dni 2014. x. Košice: Slovenský vodospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, 2014. s. 545-554. ISBN: 978-80-971596-6- 5.

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Flow structure in front of the broad- crested weir. In Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. first. Český Krumlov: Technical University of Liberec, 2014. p. 753-756. ISSN: 2100-014X.

ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik. In Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum. Zürich: ETH Zürich, 2014. s. 75-84.

2013

FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Determination of soil moisture using the EIS method. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 55-66. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Metoda EIS a provzdušněné vodní prostředí. In Sborník anotací, Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. Sledování nasákavosti cihlových sloupů metodou EIS. In Sborník anotací Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
FRIEDL, M.; KUBÁSEK, M.; ŠMÍRA, P.; KOŇAS, P.; FIALA, P. X- ray Diagnostics of Wood Invaded by Insect. In Measurement 2013. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013. p. 303-306. ISBN: 9788096967254.
MONHARTOVÁ, P.; DVOŘÁK, L.; DRÁB, A. Numerické modelování porušení hráze v lokalitě Břeclav. In Sborník anotací. Brno: 2013. s. 329-329. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Rentgenová a akustická diagnostika dřevokazného hmyzu v nehomogenním materiálu. In Advances in Fire & Safety Engineering 2013 Conference proceedings. Žilina: FŠI, Žilinská Univerzita v Žiline, 2013. s. 85-90. ISBN: 978-80-88829-80- 5.
PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M. Determination of moisture content in loose and compacted soils using the EIS method. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 79-91. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VAN DE WALLE, B. Monitoring of dehydration of sands by EIS method. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 67-78. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. Monitoring of snow cover. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 108-123. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ROUŠAR, L.; VESELÝ, J. WASTEWATER TREATMENT PLANT BRNO – MODŘICE AND USING EIS METHOD. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 228-237. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A. MEASUREMENT OF CHANGE IN TEMPERATURE OF WOODEN SPRUCE BLOCKS OF DIFFERENT AGE WHEN THEY ARE UNILATERALLY LOADED WITH FLAME FROM A GAS SOURCE. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 210-227. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J. METODA EIS DETEKUJE PROCES HORKOVZDUŠNÉ SANACE DŘEVA. In Sanace dřevěných konstrukcí. Opava: ŠMÍRA – PRINT, s.r.o., 2013. s. 172-187. ISBN: 978-80-87427-97- 2.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J. THE PRINCIPLE OF THE EIS (ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY) METHOD, POSSIBILITIES AND IMPLEMENTED APPLICATIONS. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 241-245. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. MONITORING OF THE EARTH- FILL DAM OF THE KAROLINKA WATER RESERVOIR USING THE EIS METHOD. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 148-161. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J. INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E! 4981. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 14-27. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLEK, L.; ŠTĚPÁNEK, J. HOT-AIR REMEDIATION OF CEILING BEAMS OF A PART OF A BUILDING OF A NATIONAL CULTURAL MONUMENT (NKP) – CANONIC HOUSE NO. 8 SPIŠSKÁ KAPITULA. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 199-209. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J. HORKOVZDUŠNÁ SANACE DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE VODNÍHO MLÝNA WESSELSKY. In Sanace dřevěných konstrukcí. Opava: ŠMÍRA – PRINT, s.r.o., 2013. s. 60-79. ISBN: 978-80-87427-97- 2.
PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J. Ochrana dřevěných konstrukcí působením tepla. In Advances in Fire & Safety Engineering 2013 Conference proceedings. Žilina, SK: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. s. 125-130. ISBN: 978-80-88829-80- 5.
PAVLÍK, I.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L. FREQUENCY ANALYSIS OF SOIL IN TWO SITES OF THE AREA OF GOLF COURSE IN SVRATKA. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 177-190. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PAVLÍK, J.; FEJFAROVÁ, M. SOLUTION OF GEOTECHNICAL TASKS WITHIN EUREKA E! 7614 IN 2013 YEAR. In EUREKA 2013. Brno: VUTIUM, 2013. p. 170-176. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M. Influence of geosynthetic material on the growth of grass root system. In Městské vody 2013. 1. Velké Bílovice, CZ: Ardec s.r.o., 2013. p. 240-245. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
ROUŠAR, L. Počátek pohybu splavenin za vysokých hodnot relativní drsnosti: experiment. In Sborník anotací Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
ŠLEZINGR, M. Problematika stabilizace paty abrazivního srubu. In Konference krajinné inženýrství 2013. 1. Praha, CZ: Česká společnost krajinných inženýrů, 2013. s. 8-14. ISBN: 978-80-87384-04- 6.
ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PELIKÁN, P. Revitalization of the river- river bank. Adjustments after the flood in 2002. In IX. Karpát medencei Környezettudományi konferencia. 1. Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, 2013. p. 467-472. ISBN: 978-963-358-032- 5.
ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; FOLTÝNOVÁ, L. Stabilization of slops by means of a reinforced ground construction. In Městské vody 2013. 1. Velké Bílovice, CZ: Ardec s.r.o., 2013. p. 239-244. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. Bank stabilization – active antierosin construction. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc, HU: Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, 2013. p. 473-476. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. EXPERIENCE WITH THE USE OF GEOSYNTHETICS – LOCATION ŠLP, PARTIAL APPLICATIONS IN THE RESERVOIR BILOVEC. In 12. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY – MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. 1. Bratislava, SK: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava v spolupráci s ELSEWA s.r. o, 2013. p. 123-127. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
VRUBEL, J.; ZUBÍK, P. Měření rychlostního gradientu v blízkosti dna otevřeného kanálu metodou PIV. In 27th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2013. s. 92-97. ISBN: 978-80-87117-10- 1.
ZACHOVAL, Z.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L. EIS detection of water content in pores during infiltration into a homogeneous and isotropic porous material. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. p. 91-101. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Přehled právních a technických předpisů souvisejících s měřením objemu vypouštěných odpadních vod do vod. In Provoz vodovodů a kanalizací, 5. a 6. listopadu 2013. Praha: Medim, spol. s r.o., 2013. s. 119-127. ISBN: 978-80-87140-33- 8.

2012

SMELÍK, L.; ROUŠAR, L.; UHMANNOVÁ, H. Porovnání způsobů stanovení zrnitostních křivek materiálu dna. In Vodní toky 2012 – Odborná konference s mezinárodní účastí – 27. a 28. listopad 2012, Hradec Králové. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2012. s. 196-201. ISBN: 978-80-7458-029- 1.

FEJFAROVÁ, M. MĚŘENÍ RYCHLOSTI 6- TI BODOVOU METODOU V KOMOŘE RYBÍHO PŘECHODU ŽELEZNÝ BROD. In Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4393- 8.

FEJFAROVÁ, M. MĚŘENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ METODOU EIS S VYUŽITÍM PŘÍSTROJE Z- METR III. In Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4393- 8.

FEJFAROVÁ, M. The Application of EIS and PIV Methods to the Measurement of Aerated Flow. In Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. p. 173-178. ISBN: 978-80-7372-912- 7.

FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. The application of the EIS method in brick columns coated with different plaster. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 214-221. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Basic experiments for the application of a Z- meter III device in laboratory conditions. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 192-205. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

FIALA, P.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti Termosanace zvonového pratra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. 1. Opava: Šmíra – print, s.r.o., 2012. s. 58-73. ISBN: 978-80-87427-40- 8.

FIALA, P.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In 34. konference a 14. mezinárodní konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2012a CRRB – 14th International conference on rehabilitation and reconstruction of building. Uherské Hradiště: WTA CZ, 2012. s. 57-69. ISBN: 978-80-02-02414- 9.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; KANDRA, B.; TALL, A. Development Of Electrical Impedance Contour Lines In Time In Clay- Loam Soil Profile. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 91-96. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

GUERRERO ASPIZUA, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GARCIA-CONTRERAS, D.; NAVIDAD, D.; LOSADA, M.; VESELÝ, J. The Eis Method In Coastal Areas, Application In Carchuna Beach, Spain. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 80-90. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

MONHARTOVÁ, P.; DVOŘÁK, L.; DRÁB, A. Spřažené 2D a 1D numerické modelování proudění vody v záplavovém území – lokalita Břeclav. In Extrémní hydrologické jevy v povodích. 2012. s. 171-178. ISBN: 978-80-02-02423- 1.

NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; KÚDELA, J. Hodnocení pevnosti starého dřeva z pohledu jeho druhotného použití v historických stavbách. In Termosanace zvonového patra hlavní věže národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. Opava: Šmíra-Print, s.r.o., 2012. s. 102-114. ISBN: 978-80-87427-40- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLEK, L.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Documentation Of The Course Of Thermo- Remediation Of The Former Wesselsky Watermill Using The EIS Method. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 170-191. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. Monitoring of the soil status using electrical impedance spectrometry method. In 20th International Poster Day – CD nosič. Bratislava: SAV ÚH, 2012. p. 555-568. ISBN: 978-80-89139-28- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P. Uplatnění metody EIS ve stavebnictví. In 26th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. první. Prague: institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2012. s. 71-82. ISBN: 978-80-87117-09- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z. Parazitní vlivy při měření metodou EIS. In 26th Symposium on Anemometry. první. Prague: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2012. s. 83-92. ISBN: 978-80-87117-09- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; NOVÁK, M. Monitoring of an impoundment dam of a small water reservoir using the EIS method. In EUREKA 2012. Brno: Publisher VUTIUM, 2012. p. 126-149. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J. Information on results, their presentation and evaluation of the project E! 4981. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 13-18. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FEJFAROVÁ, M. Sledování vlhkostních změn konstrukcí vodního mlýna Wesselsky v loučkách u oder metodou eis v závislosti na procesu termosanace. In 34. konference a 14. mezinárodní konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2012a CRRB – 14th International conference on rehabilitation and reconstruction of building. Uherské Hradiště: WTA CZ, 2012. s. 153-162. ISBN: 978-80-02-02414- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, J. EIS METHOD, PROGRAM EUREKA, PROJECTS, COLLABORATORS, APPLICATIONS. In Third International Scientific Congres – proceedings volume IV. Varna: TU Varna, 2012. p. 12-16. ISBN: 978-954-20-0553- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; RUPP, D. Monitoring of the earthen dam of the Karolinka reservoir by the EIS method. In EUREKA 2012. Brno: Publisher VUTIUM, 2012. p. 104-118. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; ZEDNÍČEK, J. Monitoring of earthen dikes. In EUREKA 2012. Brno: Publisher VUTIUM, 2012. p. 150-169. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

PIMENTEL, R.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; HERRERO, J.; MILLARES, A.; POLO, M. Measurement of snow properties using EIS-monitoring method in Sierra Nevada (Spain). In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 66-73. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of critical regime in the free-surface flow over an inclined backward- facing step. In XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: Žilinská Univerzita, 2012. p. 212-217. ISBN: 978-80-554-0516- 2.

RADKOVSKÝ, K. Z-meter III – practical experiences and knowledges. In EUREKA 2012. Brno: Vutium, 2012. p. 34-37. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

ROUŠAR, L. Zhodnocení současného stavu přírodního spádového stupně na řece Morávce pod jezem Vyšní Lhoty. In Sborník anotací konference Juniorstav 2012. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4393- 8.

RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D. Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging- diverging nozzle. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITES COUTABOEUF BP 112, F-91944 CEDEX A, FRANCE: E D P SCIENCES, 2012. p. 1-8. ISSN: 2100-014X.

ŠEVČÍK, R.; PAŘÍLKOVÁ, J. Calibration and Metrological continuity of Z- meter III. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 23-33. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

ŠPANO, M.; STARA, V.; HRADILOVÁ, I. EIS a tool for measurement of water soil interface. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 206-213. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

STRAČÁNEK, P. Studie proudění v komoře jednoštěrbinového rybího přechodu v Železném Brodě. In 2012. s. 116-125.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; HERRERO, J.; PIMENTEL, R.; GUERRERO ASPIZUA, M.; FEJFAROVÁ, M.; ROUŠAR, L. Preparation of the application of the eis method to snow cover measurement. In EUREKA 2012. Brno: VUTIUM, 2012. p. 74-79. ISBN: 978-80-214-4537- 6.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SKÁCEL, B.; BUMBOVÁ, A. Cluster CREA Hydro&Energy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA Hydro&Energy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA HydroEnergy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA HydroEnergy, o.s. specialization, members, international cooperation. In Third international scientific congres. Varna: TU Varna, 2012. p. 10-13. ISBN: 978-954-20-0553- 7.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L. Měření rychlostí před pravoúhlým přelivem se širokou korunou. In 26th Symposium on Anemometry. první. Prague: Institute of Hydromechanics ASCR, v. v. i., 2012. s. 113-119. ISBN: 978-80-87117-09- 5.

ZUBÍK, P. Porovnání LDA a PIV při velké fluktuaci rychlosti proudění. In 26th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2012. s. 120-123. ISBN: 978-80-87117-09- 5.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Open- channel flow charakteristics measurement in the space of bed drop with a rounded downstream face. In XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: Žilinská Univerzita, 2012. p. 297-301. ISBN: 978-80-554-0516- 2.

2011

MOŠČAKOVÁ, M.; OHERA, T.; ZACHOVAL, Z. Opatření na horní Opavě – návrh prostoru pro ukládání splavenin pod vodním dílem Nové Heřminovy. In Vodní Toky 2011. 1. Hradec Králové: Lesnické práce, s. r. o., 2011. s. 144-149. ISBN: 978-80-7458-012- 3.

ČEJDA, M.; ŘÍHA, J. Reliability assessment of internal erosion initiation. In INTERNAL EROSION IN EMBANKMENT DAMS AND THEIR FOUNDATIONS. Proceedings of the Institute of Water Structures, FCE, BUT, Brno. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Czech Republic: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2011. p. 115-122. ISBN: 978-80-7204-736- 9.

FEJFAROVÁ, M. Měření rychlostního pole na rybím přechodu Železný Brod. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 44-54. ISBN: 978-80-227-3593- 3.

FEJFAROVÁ, M. STANOVENÍ PRŮTOKU THOMSONOVÝM PŘELIVEM V PODMÍNKÁCH NEDOKONALÉHO PŘEPADU. In Sborník anotací (CD). Brno: CERM, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4232- 0.

GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A.; PAŘÍLEK, L.; KANDRA, B. ASSESSMENT OF THE ELECTRICAL IMPEDANCE MEASUREMENTS AT THE DIFFERENT SOIL MOISTURE VALUES IN SILKY-LOAMY- CLAY SOILS. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 65-77. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

JANÍČEK, P.; SCHMIDOVÁ, E.; NAVRÁTIL, P.; JANDORA, J. PREDICTING THE DIRECTION OF CRACK PROPAGATION ALONG THE CIRCUMFERENCE OF A MODEL RAILWAY CARRIAGE UNDER VARIOUS OPERATING CONDITIONS. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 235-238. ISBN: 978-80-87012-33- 8.

MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P. Measurements of the velocity fields by PIV method round about titling gate. In International Conference – Experimantal Fluid Mechanics 2011. 55-090- 11. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. p. 289-302. ISBN: 978-80-7372-784- 0.

MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P. Měření rychlostního pole při obtékání mostních pilířů metodou PIV. In Sympózium Hydrotechnikov 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo STU, 2011. s. 126-141. ISBN: 978-80-227-3593- 3.

MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20. In 25th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2011. s. 33-40. ISBN: 978-80-87117-08- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Sledování změn elektrické vodivosti zemních hrází metodou EIS. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 151-164. ISBN: 978-80-227-3593- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLEK, L.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. THE EIS METHOD AND THE THERMO-REMEDIATION OF WOOD – SITE DOLNÍ NĚMČÍ. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 128-160. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P. The EIS method and Z- meter III device. In Technical Progress in Sanitary Engineering. Gdaňsk: Widawnictvo Politechniki Gdaňskiej, 2011. p. 111-131. ISBN: 978-83-7348-374- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, I. VYUŽITÍ METODY EIS PŘI MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH PROCESŮ V PŮDĚ. In Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water. Michalovce: VHZ ÚH SAV, 2011. s. 351-378. ISBN: 978-80-89139-23- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; TALL, A.; PAŘÍLEK, L.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D. Soil moisture impakt on electrical impedance of porous environment. In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra. Bratislava: Institute of Hydrology SAV, 2011. p. 127-139. ISBN: 978-80-89139-26- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MASCIALE, R.; CAPUTO, M.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z. Monitoring of the Earthen Dike of Small Water Reservoir Using Electrical Impedance Spectrometry Method. In Internal erosion in embankment dams and their foundations. Olomoučany: Final Tisk, s.r.o., 2011. p. 173-180. ISBN: 978-80-7204-736- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. VYUŽITÍ METODY EIS PŘI TERMOSANACI DŘEVA. In Termosanace krovů presbyteria katedrály sv. Martina v Bratislavě. Opava: Šmíra-print, s.r.o., 2011. s. 62-87. ISBN: 978-80-87427-16- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J. MONITORING OF CHANGES IN MOISTURE CONTENT OF MASONRY DUE TO MICROWAVE RADIATION USING THE EIS METHOD. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 204-215. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; MAKOVÍNY, I. THE PROCESS OF MASONRY DRYING BY MICROWAVE RADIATION AND ITS MONITORING USING THE GRAVIMETRIC AND EIS METHODS. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 186-203. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L.; VESELÝ, J. INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E! 4981. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 13-18. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; FEJFAROVÁ, M. SLEDOVÁNÍ ZMĚN VLHKOSTI DŘEVA METODOU EIS PŘI TERMOSANACI MLÝNA V DOLNÍM NĚMČÍ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Reprocentrum a.s., Blansko, 2011. s. 15-22. ISBN: 978-80-02-02344- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L. THE EIS METHOD AND THE THERMO-REMEDIATION OF WOOD – SITE BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 161-185. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L. LABORATORY OF WATER MANAGEMENT RESEARCH. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 218-220. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A. MERANIE OBJEMOVEJ VLHKOSTI PÔDY S VYUŽITÍM ZARIADENIA Z- METER. In INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES OF WATER REGIME OF LOWLAND TERRITORY. Michalovce: VHZ UH SAV, 2011. s. 517-520. ISBN: 978-80-89139-23- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M. VYBRANÉ PROBLÉMY PLAVBY A MOŽNÝ ZPŮSOB JEJICH ŘEŠENÍ. In 26. plavební dny – sborník ke konferenci Ústí nad Labem. 1. Ústí nad Labem: Nakladatelství T, 2011. s. 8-13. ISBN: 978-80-86243-36- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ROUŠAR, L.; HODÁK, J.; RUPP, D. THE SUMMARY OF THE RESULTS OF THE EXISTING COOPERATION ON E! 4981 WITH THE CLUSTER CREA IN MONITORING THE KAROLINKA DAM. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 87-97. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z.; NOVÁK, M. MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH- FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 114-127. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; RADKOVSKÝ, K.; GUERRERO ASPIZUA, M. METODA EIS A PŘÍSTROJ Z- METR III. In 25 th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2011. s. 43-50. ISBN: 978-80-87117-08- 8.

PAVLÍK, J. SOLUTION OF GEOTECHNICAL TASKS WITHIN EUREKA E! 4891. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 98-109. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of Supercritical Turbulent Flow ower an Inclined Backward- Facing Step in a Open Channel. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2011. p. 495-498. ISBN: 978-80-87012-33- 8.

RADKOVSKÝ, K. DESCRIPTION OF Z- METR III CONSTRUCTION. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 34-38. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P. Experimental Study of Straight Cavitating Vortex Tube. In Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer. Florence, Italy: WSEAS Press, 2011. p. 373-378. ISBN: 978-1-61804-026- 8.

RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D. Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging- diverging nozzle. In Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. p. 423-431. ISBN: 978-80-7372-784- 0.

RUPP, D. MONITORING OF SEEPAGE CONDITIONS OF THE DAM OF THE KAROLINKA RESERVOIR. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 78-86. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

ŠEVČÍK, R. METHODS OF ELECTRICAL IMPEDANCE MEASUREMENT. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 23-33. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

ŠLEZINGR, M. POSOUZENÍ STAVU NÁPLAVŮ V OBLASTI NOUZOV – HOSTĚNICE NA ŘECE OHŘI. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 338-341. ISBN: 978-80-89385-17- 1.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace svahů v rekreačních oblastech. In Universitas Mendeliana Brunensis, Brno: Universitas Mendeliana Brunensis, 2011. s. 135-137. ISBN: 978-80-7375-507- 2.

ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H. ODHAD SNÍŢENÍ KAPACITY TOKU VLIVEM SEDIMENTACE SPLAVENIN – DOLNÍ TOK OHŘE. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 334-337. ISBN: 978-80-89385-17- 1.

ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L. POSOUZENÍ STABILIZACE PŘEDPĚSTOVANÝMI TRAVNÍMI KOBERCI. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 330-333. ISBN: 978-80-89385-17- 1.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Stabilizace břehů vodní nádrže Brno v rekreační oblasti Osada. In Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?. first edition, 2011. Brno University of Technology,Faculty of civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2011. s. 131-137. ISBN: 978-80-7375-507- 2.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Sumarizace fyzikálně-geometrických vlastností povodí Babického (Žilůveckého) potoka. In Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?. 1. Universitas Mendeliana Brunensis, Brno: Universitas Mendeliana Brunensis, 2011. s. 138-141. ISBN: 978-80-7375-507- 2.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; PILAŘOVÁ, P. METODY STANOVENÍ PROGNÓZY PŘETVÁŘENÍ BŘEHŮ VODNÍCH NÁDRŽÍ. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 342-348. ISBN: 978-80-89385-17- 1.

SMELÍK, L. Způsoby omezení zanášení toku sedimenty v intravilánu města a vesnice. In Sborník anotací. Brno: CERM Brno, 2011. s. 275-275. ISBN: 978-80-214-4232- 0.

ŠPANO, M.; STARA, V. Resistance of flow on stepped chutes. In EUREKA 2011. Brno: VUTIUM, 2011. p. 239-245. ISBN: 978-80-214-4325- 9.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D. Tvar rychlostního pole v blízkosti dna za vysokých hodnot relativní drsnosti. In 25th symposium on anemometry. první. Praha: Institute of Hydrodfynamics ASCR, v.v.i., 2011. s. 75-84. ISBN: 978-80-87117-08- 8.

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Součinitel průtoku pravoúhlého obdélníkového přelivu se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 214-222. ISBN: 978-80-227-3593- 3.

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J. Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 207-213. ISBN: 978-80-227-3593- 3.

ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Technické a metrologické požadavky na pracovní měřidla průtoku instalovaná trvale v profilech s volnou hladinou. In Praha: SOVAK, 2011. s. 125-148. ISBN: 978-80-87140-20- 8.

ZUBÍK, P. LDA Měření v okolí kavitujícího jádra víru. In 25th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2011. s. 85-90. ISBN: 978-80-87117-08- 8.

2010

 BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A. Usage of GIS Technology in Civil Engineering. In 3rd International Conference on Cartography & GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Nessebar, Bulgaria: International Cartografic Association, 2010. p. 1-9. ISSN: 1314-0604.

FEJFAROVÁ, M. STANOVENÍ PRŮTOKU OSTROHRANNÝM PŘELIVEM TYPU V V PODMÍNKÁCH NEDOKONALÉHO PŘEPADU. In Sympozium hydrotechniků 2010 – Sbroník příspěvků. Praha: 2010. s. 80-89. ISBN: 978-80-01-04651- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J.; DE BENEDICTIS, F.; CAPUTO, M.; MASCIALE, R. Electrical impedance spectrometry method to measure rock water content in laboratory. In CD, Valencia IAHR, International groudwater symposium, 22- 24 September 2010. Valencia: Universidad Politechnica De Valencia, 2010. p. 1-13.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; GOMBOŠ, M.; TALL, A.; KANDRA, B. USING OF Z- METER DEVICE FOR MEASUREMENT OF VOLUMETRIC MOISTURE OF SOIL. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. Brno: VUTIUM, 2010. p. 129-133. ISBN: 978-80-214-4117- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PICKA, D.; STRAČÁNEK, P.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; FEJFAROVÁ, M. MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH- FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. Brno: VUTIUM, 2010. p. 134-144. ISBN: 978-80-214-4117- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J. INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION, AND EVALUATION OF THE PROJECT E!3838 AND CONTINUOUS PROJECT E! 4981. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. Brno: VUTIUM, 2010. p. 13-17. ISBN: 978-80-214-4117- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R. THE PHYSICAL SUBSTANCE OF THE METHOD OF ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY. In EUREKA 2010, Schedule and roceedings. Brno: VUTIUM, 2010. p. 23-43. ISBN: 978-80-214-4117- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L. APPLICATION LOCALITIES OF EIS MEASURING METHOD ASSUMED WITHIN OE10002 PROJECT. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. Brno: VUTIUM, 2010. p. 145-150. ISBN: 978-80-214-4117- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. HYDRAULIC AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOILS. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. Brno: VUTIUM, 2010. p. 86-105. ISBN: 978-80-214-4117- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; CHROMÝ, H. LABORATORNÍ STANOVENÍ HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ VODIVOSTI VZORKŮ ZEMIN. In Sympozium hydrotechniků 2010 – Sborník příspěvků. Praha: ČVUT, 2010. s. 90-107. ISBN: 978-80-01-04651- 7.

PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of Subcritical Free-Surface Flow over an Inclined Backward- Facing Step in a Water Chanel. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: TU Liberec, 2010. p. 555-560. ISBN: 978-80-7372-670- 6.

ŘÍHA, J. Bezpečnost vodních děl a znalecké posuzování jejich havárií. In Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb. Zborník prednášok I. a II. neuvedeno. Bratislava, SK: Vodohodpodárska výstavba, 2010. s. 5-17.

VAN DER MEER, J.; SCHUTTRUMPF, H.; BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; ŠPANO, M.; ŘÍHA, J. On the effect of current on wave run-up and wave overtopping. In Proceedings of the 32st International Conference Coastal Engineering, American Society of Civil Engineers. (32. konference o pobřežní inženýrství 2010 ). volume 4. ASCE, 2010. p. 2758-2772. ISBN: 9781629931210.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; DVOŘÁK, L. Měření rychlostního pole v prostoru bočního přelivu. In 24th symposium on anemometry. Praha: Institute if Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2010. s. 124-130. ISBN: 978-80-87117-07- 1.

ZUBÍK, P. PIV měření v savce modelové vodní turbíny. In 24rd symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2010. s. 131-138. ISBN: 978-80-87117-07- 1.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 347-352. ISBN: 978-80-554-0189- 8.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M. Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 227-234. ISBN: 978-80-7043-883- 1.

2009

DRBAL, K. Proces implementace povodňové směrnice EU a problematika předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR. In Vodní toky 2009. 1. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. s. 9-15. ISBN: 978-80-87154-70- 0.
PAŘÍLKOVÁ, J. CALIBRATION OF Z- METR DEVICE FOR MEASUREMENT OF VOLUMETRIC MOISTURE OF SOILS. In EUREKA 2009. Brno: VUTIUM, 2009. p. 69-76. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J. THE EIS METHOD MONITORS DROUGHT, THE NEED OF WATER IN THE LANDSCAPE, AND FLOODS. In EUREKA 2009. Brno: VUTIUM, 2009. p. 110-121. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; ČERMÁKOVÁ, B. VERIFICATION OF POTENTIALS OF THE EIS METHOD IN MONITORING THE DEVELOMENT OF THE STREAM BOTTOM DURING FLOW AROUND BRIDGE PIERS. In EUREKA 2009. Brno: VUTIUM, 2009. p. 38-52. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PICKA, D. MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO. In EUREKA 2009. Brno: VUTIUM, 2009. p. 122-133. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R. REGULAR CHECKS OF ELECTRICAL SAFETY OF THE Z- METER 2A MEASURING APPARATUS. In EUREKA 2009. Brno: Vutium, 2009. p. 27-30. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; STARA, V. EIS AS A TOOL FOR MEASUREMENTS OF FLOW PROPERTIES ON STEPPED CHUTES. In EUREKA 2009. Brno: VUTIUM, 2009. p. 31-37. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Fyzikální modelování odlehčovacích komor a dešťových separátorů. In Odlehčovací komory. Praha: SOVAK ČR, 2009. s. 71-76.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. THE SOLUTION OF THE PROJECT E! 3838 IN EUREKA PROGRAMME. In Contaminated sites Bratislava 2009. Bratislava: ekotoxikologické centrum Bratislava, 2009. p. 194-197. ISBN: 978-80-969958-4- 4.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, J.; STOKLÁSEK, R. MONITORING OF THE SOIL STATUS USING ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY METHOD DEVELOPED IN PROJECT E! 3838 OF THE EUROPE INTERNATIONAL PROGRAM EUREKA. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology. Lisbon, Portugal: Instituto de telecomunicaoes, 2009. p. 2234-2237. ISBN: 978-963-88410-0- 1.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, L. INFORMATION ON ACHIEVED RESULTS, THEIR PRESENTATION, AND EVALUATION OF FULFILMENT OF THE OBJECTIVES OF THE PROJECT E! 3838. In EUREKA 2009. Brno: VUTIUM, 2009. p. 11-20. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, R. EIS – A Monitoring Method of the Earthen Dikes of Water Reservoirs. In WHME 2009. Skopje, Makedonie: FCE Skopje, 2009. p. 729-740. ISBN: 978-9989-2469-7- 5.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PAVLÍK, I. Monitorovací metoda EIS a jedna z realizovaných aplikací v programu EUREKA. In Sympozium hydrotechniků 2009. Brno: Vutium, 2009. s. 30-37. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J. EIS MONITORING METHOD SHOWS IN EUREKA PROGRAMME COMPETITIVE ADVANTAGE. In XII International scientific conference Brno. Brno: CERM s.r.o., 2009. p. 149-152. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
PICKA, D.; ŠAFÁŘ, R. Vliv úpravy vzdušné paty obtékaného podtlakového povrchu na snížení amplitud hydrodynamického tlaku. In Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2009. s. 253-253. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; PAVLÍK, O.; VESELÝ, J. Retenční nádrž Jeneweinova, Brno. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 77-84. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Modelling of a Supercritical Flow over Bed Sills in an Open Channel. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno: FAST – VUT v Brně, 2009. p. 165-168. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
ŘÍHA, J. Soudní znalectví a povodně. In Mezinárodní konference Principy ochrany před povodněmi ve světě 2009. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FASTVUT, 2009. s. 1-10.
ŘÍHA, J.; ČEJDA, M. The calibration if piping erosion model at the Mostiste dam incident. In International Workshop On Internal Erosion in Dams and Foundations, 27-29 April 2009, Russia. 1. St.Petersburg, RU: Izdavatělstvo OAO VNIIG, 2009. p. 58-72.
ŘÍHA, J.; SRNA, J. Vznik privilegované průsakové cesty, koncepce modelování. In XII.mezinárodní vědecká konference Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 169-172. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
ŠAFÁŘ, R.; GARDAVSKÁ, Z. Matematické modelování proudění přes přeliv. In Sborník příspěvků SYMPOZIUM HYDROTECHNIKŮ 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně Antonínská 1, 601 90 Brno, Česká republika, 2009. s. 23-26. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D. Experimentální výzkum podtlakové přelivné plochy. In Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia. Vysoké učení technické v Brně, FAST, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2009. s. 254-254. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolní nádrže Brno. In XII. mezinárodní vědecká konference – Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT V Brně, 2009. s. 189-192. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
ŠLEZINGR, M. Funkce vegetačního doprovodu toku v lesní trati. In Chřiby – krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 1. Brno, CZ: MZLU, 2009. s. 64-69. ISBN: 978-80-7375-341- 2.
ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V. Metóda stanovenia potenciálnych povodňových škod. In XII. mezinárodní konference – Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 145-148. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
ŠPANO, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; STARA, V. Využití EIS pro měření hydraulických veličin v otevřených korytech. In Symposium hydrotechniků 2009. Brno: Vutium, 2009. s. 110-113. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
ŠULC, J.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D. MEZE PODOBNOSTI PŘEPADU PŘES PŘELIV SE ZAOBLENOU KORUNOU. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. první. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 193-196. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Projekt ESF rozšířil možnosti laboratorní výuky ve všech formách studia. In XIIth international scientific conference Brno. Brno: CERM s.r.o., 2009. s. 209-212. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PÁNA, P.; ŘÍHA, J. Poznatky z experimentálního výzkumu bezpečnostních přelivů ochranných hrází. In XII International scientific conference Brno. Brno: CERM s.r.o., 2009. s. 153-156. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
ZACHOVAL, Z.; SKALICKÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Měření a modelování proudění vody v obdélníkovém žlabu s křivkou snížení ukončenou volným přepadem. In 23rd symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2009. s. 86-93. ISBN: 978-80-87117-06- 4.
ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Stanovení součinitele přepadu u vybraného přelivu se širokou korunou lichoběžníkového průřezu a s drsným povrchem. In Sympozium hydrotechniků 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 88-94. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
ZUBÍK, P. PIV měření velmi nízkých rychlostí. In 23rd symposium on anemometry. 2009. s. 116-119. ISBN: 978-80-87117-06- 4.

2008

 PAŘÍLKOVÁ, J. EIS a monitorování hráze vodní nádrže. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 349-354. ISBN: 978-80-8070-825- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J. Monitorování hráze vodní nádrže metodou EIS. In XXXI. Přehradní dny 2008. Brno: Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, 2008. s. 25-30. ISBN: 978-80-02-02017- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J. Monitorování morfologie dna toků a nádrží užitím metody elektrické impedanční spektrometrie. In Kaly a odpady 2008. Bratislava: AČESR, 2008. s. 197-204. ISBN: 978-80-89088-62- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; ZACHOVAL, Z. Posouzení přístupu k řešení usměrnění proudění v nátokové oblasti MVE. In Sborník abstraktů mezinárodní konference HYDROTURBO 2008, příspěvky v plném znění jsou vydány na CD. Hrotovice, Česká republika: TOP Partners,s.r.o., 2008. s. 95-96.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C. Elektrická impedanční spektrometrie (EIS). In Mokřady a voda v krajině. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. s. 42-48. ISBN: 978-80-254-2329- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C. ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU E! 3838. In Vodní toky 2008. Hradec Králové: Lesnická práce, s.r.o., 2008. s. 108-113. ISBN: 978-80-87154-29- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L. Monitoring of the Earth Dam of a Water Reservoir by the Method of Electrical Impedance Spectrometry. In EUREKA 208 – 4th working session. Brno: VUTIUM, 2008. p. 21-31. ISBN: 978-80-214-3687- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; KŠÁDA, P. Monitoring of the River Bottom Morphology by the Method of Electrical Impedance Spectrometry in Laboratory Conditions. In EUREKA 2008 – 4th working session. Brno: VUTIUM, 2008. p. 32-40. ISBN: 978-80-214-3687- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PROCHÁZKA, R. Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely. In Mokřady a voda v krajině. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. s. 49-52. ISBN: 978-80-254-2329- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R. Tasks of Project E! 3838 in 2008. In EUREKA 2008 – 4th working session. Brno: VUTIUM, 2008. p. 10-12. ISBN: 978-80-214-3687- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; STOKLÁSEK, R. The Principle of Digital Measurement of Impedance by a Z- meter 2A Device. In EUREKA 2008 – 4th working session. Brno: VUTIUM, 2008. p. 59-64. ISBN: 978-80-214-3687- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA. In 22nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 68-73. ISBN: 978-80-87117-04- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. PREZENTACE FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. In Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., 2008. s. 160-162. ISBN: 978-80-254-1834- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. ŘEŠÍME I PROJEKTY EU. In Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., 2008. s. 163-164. ISBN: 978-80-254-1834- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Selected Information to the 110th Anniversary of the Establishment of Brno University of Technology (VUT) and to the 95th Anniversary of the Laboratory Water Management Research of the Department of Water Structures at the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology. In EUREKA 2008 – 4th working session. Brno: VUTIUM, 2008. p. 17-20. ISBN: 978-80-214-3687- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka. In Mokřady a voda v krajině. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. s. 53-57. ISBN: 978-80-254-2329- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. EXPERIMENTY A ŘEŠENÍ – INFORMACE K TÉMATŮM ZPRACOVANÝM V ROCE 2007. In Sympózium hydrotechnikov. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 197-206. ISBN: 978-80-227-2897- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Physical Modeling in Water Management. In Mokřady a voda v krajině. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. p. 58-61. ISBN: 978-80-254-2329- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. POZNATKY Z MĚŘENÍ PARAMETRŮ PROUDĚNÍ V HORNÍM OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S ČÁBELKOVÝMI POKLOPOVÝMI VRATY SE SPÁDEM H = 8 M. In 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 41-48. ISBN: 978-80-227-2979- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Řešíme projekty EU. In XXXI. Přehradní dny 2008. Brno: Povodi Moravy, s.p., ČVTVHS, 2008. s. 179-182. ISBN: 978-80-02-02017- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; PAVLÍK, J. ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE – PŘIPRAVOVANÉ APLIKACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI. In 22nd Syposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 62-67. ISBN: 978-80-87117-04- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, J. PROUDĚNÍ VODY V KANÁLU S OBTÉKANÝMI ROZRÁŽEČI. In 22nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 74-79. ISBN: 978-80-87117-04- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D. ŘEŠÍME I PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE – ESF A EUREKA. In Aplikácia experimentálnych a nimerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 355-360. ISBN: 978-80-8070-825- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C. VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ METODOU EIS A PERSPEKTIVY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. In 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 49-66. ISBN: 978-80-227-2979- 6.

PICKA, D.; ŠAFÁŘ, R. VD Hracholusky – povodeň 2002. In Lidé, stavby a příroda 2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2008. ISBN: 978-80-7204-600- 3.

PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Experimental and numerical Modelling of turbulent Flow over transversal Ribs in an open Channel. In ENGINEERING MECHANICS 2008. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2008. p. 758-767. ISBN: 978-80-87012-11- 6.

PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Investigation of turbulent flow in an open channel with transversal ribs. In Colloquium Fluid Dynamics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2008. p. 47-48. ISBN: 978-80-87012-14- 7.

PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P. Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním. In Sympózium hydrotechnikov. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. s. 157-168. ISBN: 978-80-227-2897- 3.

ŘÍHA, J. Groundwater Resources and Their Protective Zones. In The 3rd International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008 and First Arab Water Forum. 1. Riyadh, Saudi Arabia: King Saud University Riyadh, Saudi Arabia, 2008. p. 83-83.

ŘÍHA, J.; ŘÍHOVÁ, R. Spolehlivost ochranných hrází, její hodnocení a možnosti zvyšování. In Vodní toky 2008. xx. Hradec králové, CZ: Lesnická práce, s. r.o., 2008. s. 26-37. ISBN: 978-80-87154-29- 8.

ŠLEZINGR, M. REVITALIZAČNÍ ZÁSAHY NA VODNÍCH TOCÍCH. In REVITALIZAČNÍ ZÁSAHY NA VODNÍCH TOCÍCH. x. STU Bratislava, SK: STU Bratislava, 2008. s. 35-38. ISBN: 978-80-227-2979- 6.

ŠLEZINGR, M. ŘÍČ!Í TYPY , POTOČNÍ KORYTO, STŘEDNÍ TOK. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 179-182. ISBN: 978-80-7204-600- 3.

ŠLEZINGR, M. ŘÍČ!Í TYPY , PRAMENNÁ OBLAST, SOUTOK. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 174-178. ISBN: 978-80-7204-600- 3.

ŠLEZINGR, M. STABILIZACE BŘEHŮ VODNÍCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ BIOTECHNICKÉ STABILIZACE. In Lesnícke stavby v krajine a ich rekreačné využitie. 1. Zvolen, SK: TU vo Zvolene, 2008. s. 135-139. ISBN: 978-80-228-1924- 4.

ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V. METÓDA STANOVENIA POTENCIÁLNYCH POVODŇOVÝCH ŠKOD A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA V SR. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST BRNO, 2008. s. 170-173. ISBN: 978-80-7204-600- 3.

ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M. SÚČASNÝ STAV V HOD! OTENÍ KVALITY VODY VO VODNÝCH TOKOCH. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 196-199. ISBN: 978-80-7204-600- 3.

ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu. In XVI. medzinárodná vedecká konferencia “ Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 29-34. ISBN: 978-80-8070-825- 2.

VESELÝ, J. MEZE MODELOVÉ PODOBNOSTI PŘI FYZIKÁLNÍM MODELOVÁNÍ STAVEB A OBJEKTŮ PPO NEBO PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR. In Vodní toky 2008. Hradec Králové: Lesnická práce, s.r.o., 2008. s. 143-148. ISBN: 978-80-87154-29- 8.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Poznatky z fyzikálního výsekového modelu bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek na Moravské Sázavě. In XXXI. Přehradní dny 2008. Brno: Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, 2008. s. 103-108. ISBN: 978-80-02-02017- 2.

ZACHOVAL, Z.; BRABEC, K. Proudové charakteristiky úseku toku Bečvy. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 361-366. ISBN: 978-80-8070-826- 9.

ŽOUŽELA, M. Metody měření průtoku v profilech s volnou hladinou. In Metody měření průtoku v profilech s volnou hladinou. Brno: Český metrologický institut, 2008. s. 213-225.

ZUBÍK, P. Měření rychlosti proudění chladící kapaliny uvnitř spalovacího motoru. In XVI. medzinárodná vedecká konferencia “ Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 35-42. ISBN: 978-80-8070-825- 2.

ZUBÍK, P. Metody měření parametrů proudu za pomocí klasické a bezkontaktní anemometrie. In Metrologie průtoků 2008. Brno: Český metrologický institut, 2008. s. 235-244. ISBN: 978-80-254-2196- 3.

ZUBÍK, P. PIV měření přes zakřivená optická rozhraní proudící kapalina – objekt – okolí. In 22nd Symposium on Anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, 2008. s. 134-139. ISBN: 978-80-87117-04- 0.

2007

 PICKA, D. Návrh vakové vzdouvací konstrukce a MVE v intravilánu města Krnova. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 280-280. ISBN: 978-80-86433-45- 5.

BUCHTOVÁ, J. Srovnání dvou přístupů k odhadu následků havarijní poruchy hráze a jejich aplikací na VD Šance. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno, Česká republika: CERM,s.r.o., 2007. s. 17-26. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

ČEJP, J. Metody modelování šíření vln v nádržích v důsledku sesuvu. In Sympozium hydrotechniků 14. – 15. května 2007 sborník příspěvků. Praha: ČHMÚ Praha, 2007. s. 107-110. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

ČEJP, J. Tvorba map hloubek vody v záplavovém území. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 217-217. ISBN: 978-80-214-3337- 3.

ČEJP, J.; DUCHAN, D. Using ARCGIS 9. X for 2D shallow water flow modeling. In Budownictwo z. 112. Polsko, Gliwice: Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, 2007. p. 43-50.

DRÁB, A. Aplikace metody matice rizika v podmínkách ČR. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: CERM, 2007. s. 53-62. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

DUCHAN, D. Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody. In Sympozium hydrotechniků 14.-15. května 2007, Sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 111-114. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T. Využití prostorových náhodných polí při rizikové analýze. In Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2007. s. 63-72. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; DRÁB, A. Využití prostorových náhodných polí pro modelování proudění podzemní vody. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 25-34. ISBN: 978-80-227-2729- 7.

GLAC, F. Anomalous behavior investigation of the sealing core at the Sezska Harta dam. In 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium. Essen, Germany: DTK, 2007. p. 119-123. ISBN: 978-3-940476-05- 0.

GLAC, F.; HODÁK, J.; SINGER, M. VD Olešná – posouzení rizik spojených s průsakovým režimem a možnosti jejich snížení. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 167-176. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

JANDORA, J. Modelování zvláštní povodně pod vodními díly. In Rizika ve vodním hospoářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 209-218. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

JANDORA, J. Practical application of dam breach due to overtopping. In 10th International Sympozium on Water Management and Hydraulic Engineering. Zagreb: Faculty of Civil Engineering – Zagreb, 2007. p. 59-60. ISBN: 978-953-6272-22- 8.

JANDORA, J. Vliv sklonu svahu a polohy podzemní vody na pravdepodobnost porušení nekonečného svahu. In Sympózium hydrotechniků – sborník příspěvků. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 115-118. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

JULÍNEK, T.; SRNA, J. Hodnocení vlivu povodňové situace na řekách Svratce a Svitavě na změny v režimu podzemních vod. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava, SK: STU Bratislava, 2007. s. 215-222. ISBN: 978-80-227-2729- 7.

JULÍNEK, T.; ŠVANCARA, J. Využití metody stromu poruch pro rizikové hodnocení VD Šance. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 246-254. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M. Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assessment. In Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35. Dresden: Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, 2007. p. 235-240. ISBN: 978-3-86005-571- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J. Electrical impedance spectrometry and the Z- meter 2 device. In EUREKA 2007 – 3rd working session. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 20-25. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J. Elektrická impedanční spektroskopie pro vodohospodářské účely. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: demečko s.r.o., 2007. s. 187-192. ISBN: 978-80-89062-51- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J. Informace k projektu E! 3838. In Vodní toky 2007. Hradec Králové: Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 177-181. ISBN: 978-80-87154-03- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J. ZKUŠENOSTI Z MONITOROVÁNÍ ÚROVNĚ SEDIMENTŮ V ODKALOVACÍ NÁDRŽI. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: demečko, s.r.o., 2007. s. 30-40. ISBN: 978-80-89062-51- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C. Preliminary tests at two sites in Basel. In EUREKA 2007- 3rd working session. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 32-40. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L. Introductory Word. In Eureka 2007 – 3rd working session. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 7-7. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L. Target of the E! 3838 Project. In Eureka 2007 – 3rd working session. Česká reprografická, s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 12-15. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures. In EUREKA 2007 – 3rd workoing session. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 68-74. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Obnovitelné zdroje energie a obnovitelnost krajiny. In Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, 355 s. Olomouc: PřF UP, 2007. s. 226-230. ISBN: 978-80-244-1890- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Projekty Evropské unie napomáhají vzdělávání i praxi. In Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, 355 s. Olomouc: PřF UP, 2007. s. 215-225. ISBN: 978-80-244-1890- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. EIS IN ACTION – PRACTICAL USING IN THE YEAR 2006. In 21st Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2007. s. 137-142. ISBN: 978-80-87117-01- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Informace k vybraným úlohám řešeným v roce 2006. In Sympozium Hydrotechniků. ČVUT v Praze: ČHMÚ Praha, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb. In Vodní toky 2007. Hradec Králové: Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 171-176. ISBN: 978-80-87154-03- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Monitorování říčního dna a břehů. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: demečko s.r.o., 2007. s. 182-186. ISBN: 978-80-89062-51- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Temperature scalar field monitoring method. In Eureka 2007 – 3rd working session. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 16-19. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R. Localities in view. In EUREKA 2007 – 3rd working session. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. p. 55-60. ISBN: 978-80-214-3500- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ V NÁTOKOVÉ ČÁSTI A VE VTOKU MVE ŠTĚTÍ. In 21st Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2007. s. 143-148. ISBN: 978-80-87117-01- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. THE VELOCITY FIELDS AND WATER LEVEL MEASUREMENTS IN PHYSICAL MODEL OF THE PART OF LOCK PŘELOUČ II. In 21st Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2007. s. 131-136. ISBN: 978-80-87117-01- 9.

ŘÍHA, J. Dam safety legislation in the Czech Republic. In 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium. Essen, Germany: DTV, 2007. p. 379-383. ISBN: 978-3-940476-05- 0.

ŘÍHA, J. The use of failure modes effects and criticality analysis (FMECA) for dam risk assessment. In 75th Annual meeting of the ICOLD. St.Petersburg, Russia: CIGB ICOLD, 2007. p. 63-63.

ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J. Postupy rizikové analýzy při hodnocení bezpečnosti přehrad. In Vodní toky 2007. Hradec Králové, Česká republika: Lesnická práce,s.r.o., 2007. s. 41-49. ISBN: 978-80-87154-03- 8.

ŘÍHA, J.; GLAC, F.; ŠULC, V. Data o přehradách – nezbytný podklad pro hodnocení jejich rizika. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 97-108. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. The failure of the inundation levee of Cep sand pit. In 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium. Essen, Germany: DTK, 2007. p. 373-378. ISBN: 978-3-940476-05- 0.

ŘÍHA, J.; KOUTKOVÁ, H. Použití matematické statistiky při vyhodnocení dat získaných v rámci TBD. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 308-323. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J. The internal erosion process at the Mostiste embankment dam. In 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium. Essen, Germany: DTK, 2007. p. 384-390. ISBN: 978-3-940476-05- 0.

SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J. Bezpečnost přehrad za povodní z pohledu norem DIN. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno, Česká republika: CERM s.r.o., 2007. s. 442-450. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J. Bezpečnost přehrad za povodní z pohledu norem DIN. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno, Česká republika: CERM s.r.o., 2007. s. 442-450. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

ŠLEZINGR, M. Návrh úpravy hráze šumického rybníka, podklady pro předběžné ekonomické hodnocení. In Sympozuim hydrotechniků 14.-.15. května 2008. sborník příspěvků. Praha: ČVUT FAST Praha, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

ŠLEZINGR, M. Přirozené procesy samočištění ve vodních tocích. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 5/ 2007. Košice, Sk: TU Košice, 2007. s. 225-228. ISBN: 978-80-8073-791- 7.

ŠLEZINGR, M.; KORYTÁROVÁ, J. Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assesment. In Wasserbaukolloquium 2007. Dresden: TU Dresden, 2007. p. 235-240. ISBN: 978-3-86005-571- 7.

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metoda „Stanovení potenciálních škod“- specifika povodně. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 216-218. ISBN: 978-80-7204-545- 7.

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Protipovodňová ochrana v krajině- ekonomická hlediska návrhu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 5/ 2007. Košice, SK: Technická universita, 2007. s. 229-232. ISBN: 978-80-8073-791- 7.

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Protipovodňová ochrana v povodí – modifikace grafů poškození typových objektů. In 7.konferencia s medzinárodnou účasťou „Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia“. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 77-80. ISBN: 978-80-227-2729- 7.

ŠPANO, M. Modelování proudění na skluzu VD Bystřička. In Sympozium hydrotechniků 14.-15. května 2007, Sborník příspěvků. ČHMÚ Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 127-130. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

ŠPANO, M. Physical modelling of flow over stepped spillway of the Bystřička dam. In Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej, Budownictwo z. 112. Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej. Gliwice, Polská republika: Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, 2007. p. 373-380. ISBN: 83-917224-4- 9.

ŠPANO, M. Příprava k fyzikálnímu modelování proudění na stupňovitém skluzu VD Bystřička. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 242-242. ISBN: 978-80-214-3337- 3.

ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures. In Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings. Tempe, Arizona, USA: Arizona State University, 2007. p. 195-200.

SRNA, J.; JULÍNEK, T. Změny v režimu podzemních vod v Brně při povodních. In Rizika ve vodním hospodářství 2007. PRÁCE A STUDIE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚSTAVŮ FAST VUT V BRNĚ. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2007. s. 462-467. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

STARA, V.; ŠPANO, M. Modelový výzkum a jeho role při návrhu zvýšení bezpečnosti VD Bystřička za povodně. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Vydavaťelstvo STU v Bratislave. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 99-108. ISBN: 978-80-227-2729- 7.

ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Analýza rychlostních poměrů nadkritického proudění nad příčnými dnovými prahy. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 201-208. ISBN: 978-80-7043-542- 7.

ŠULC, V. Biotechnická stabilizace břehů vodních toků a nádrží užitím geosítí. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: TU Košice, 2007. s. 247-252. ISBN: 978-80-8073-791- 7.

ŠULC, V. Stabilizace břehu vodní nádrže Brno – oblast Sokolské koupaliště, zhodnocení stavu použitých biologických stabilizačních prvků. In Sympozuim hydrotechniků 14.-.15. května 2008. Praha: ČVUT FAST Praha, 2007. s. 131-134. ISBN: 978-80-01-03681- 5.

ŠVANCARA, J.; GOLÍK, P. Analýza průtokových řad pro řešení zásobní finkce VD Nové Heřminovy. In izika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM, 2007. s. 119-127. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

ŠVANCARA, J.; GOLÍK, P.; OHERA, T. VD Šance – převedení externích povodní. In Rizika ve vodním hospodářství. Práce a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM, 2007. s. 109-118. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

VAŠKOVÁ, M. Ověření teorie pro výpočet abrazní terminanty. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM, 2007. s. 249-253. ISBN: 978-80-214-3337- 3.

VAŠKOVÁ, M. Zhodnocení stavu sedimentů na konci vzdutí Brněnské údolní nádrže. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 213-218. ISBN: 80-214-3111- 3.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Obnovitelné zdroje. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: demečko s.r.o., 2007. s. 193-197. ISBN: 978-80-89062-51- 5.

ZACHOVAL, Z. Zdroje nejistot při řešení bystřinného proudění s prahy ve dně pomocí vybraného software. In Rizika ve vodním hospodářství 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 515-524. ISBN: 978-80-86433-43- 1.

ZUBÍK, P. LDA a PIV měření parametrů proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Ústav termomechaniky AVČR, 2007. s. 199-202. ISBN: 978-80-87012-04- 8.

ZUBÍK, P. LDA měření za generátorem rotace. In 21th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, 2007. s. 171-176. ISBN: 978-80-87117-01- 9.

2006

 BUCHTOVÁ, J. Horizintální 2D model proudění podzemní vody – Praha Velká Chuchle. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 37-42. ISBN: 80-214-3111- 3.

BUCHTOVÁ, J. Metoda kvantitativní rizikové analýzy přehrad používaná ve Velké Británii. In Jubilejné XXX. Priehradné dni 2006. Piešťany: SVP,š.p. Piešťany, 2006. s. 267-270.

CÁSKOVÁ, K. Statistické modelování vodohospodářského řešení nádrže. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006. s. 49-54. ISBN: 80-214-3111- 3.

DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ČEJP, J. Využití GIS při analýze rizik spojených s průsaky v oblastech s mobilními protipovodňovými prvky. In Geoinformatika ve veřejné správě. 2006. s. 1-10. ISBN: 80-86633-50- 0.

DUCHAN, D. Groundwater flow modeling in ArcGIS. In Athény, Řecko: 2006.

DUCHAN, D. Užití MODFLOW pro výpočty proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS. In WORKSHOP Adolfa Patery 2006 – Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČHMÚ Praha, 2006. s. 219-228. ISBN: 80-01-03603- 0.

HANÁK, T. Pojištění národních kulturních památek proti povodni. In Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT Brno. Brno: Akademické nakl. CERM, 2006. s. 78-81. ISBN: 80-7204-475- 3.

IVANIČKA, K. Aplikácia ekonomických proncípov „Ecocity“ v rozvoji mesta Trnava a jeho bytovej výstavby. In Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: Akademické nakl. CERM, 2006. s. 106-118. ISBN: 80-7204-475- 3.

JANDORA, J. Příspěvek k matematickému modelování neustáleného proudění v tělese hráze. In Hydrodynamika 2006. Ústav vodních staveb, 2006. s. 47-54. ISBN: 80-214-3311- 6.

JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H. Posouzení toku Baláš. In Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: Ústav vodních staveb, 2006. s. 119-125. ISBN: 80-7204-475- 3.

JULÍNEK, T. Hodnocení vlivu podzemních vod na stavební objekty při extremních hydrologických situacích. In sborník. *. Brno: CERM, 2006. s. 13 ISBN: 80-7204-415- X.

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodńových opatření. In Lidé, stavba a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT BRno. Brno: akademické nakl. CERM, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-7204-475- 3.

KORYTÁROVÁ, J.; MOTTLOVÁ, E. Hodnota nemovitého majetku v území Cihlářského potoka v Havlíčkové Brodě. In Lidé, stavby a příroda. práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: akademické nakl. CERM, 2006. s. 159-164. ISBN: 80-7204-475- 3.

KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P. Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky. In 5. Matematický Workshoop. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 50-54. ISBN: 80-214-3282- 9.

KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P. Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky. In 5. Matematický Workshoop. Brno: VUT, 2006. s. 50-55. ISBN: 80-214-3282- 9.

KREJČÍ, I.; PAŘÍLKOVÁ, J. Metody číslicového měření impedance využité v přístrojích EIS. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 19-22. ISBN: 80-214-3311- 6.

MARKOVÁ, L. Ocenění protipovodňových opatření – vzorová oblast “ Území národní kulturní památky“. In Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb a FAST VUT Brno. Brno: akademické nakl. Cerm, 2006. s. 150-152. ISBN: 80-7204-475- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J. Elektrická impedanční spektrometrie pro vodohospodářské účely. In Vodní toky 2006. Hradec Králové: Lesnická práce, s.r.o., 2006. s. 166-171. ISBN: 80-86386-83- X.

PAŘÍLKOVÁ, J. Grantový projekt č. 103/04/0741 „Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích“. In Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích. Brno: VUTIUM, 2006. s. 7-22. ISBN: 80-214-3136- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. INFORMACE K NAVRHOVANÉMU PROJEKTU E! 3838. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 88-93. ISBN: 80-214-3311- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J. Laboratorní a terénní měření s užitím metody EIS prováděné Laboratoří vodohospodářského výzkumu FAST VUT v Brně. In Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Universtita Palackého v Olomouci, 2006. s. 189-198. ISBN: 80-244-1495- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J. METODA ELEKTRICKÉ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE PŘI TERÉNNÍCH MĚŘENÍCH. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 29-34. ISBN: 80-214-3311- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. DVĚ EXPERIMENTÁLNÍ METODY SLEDOVÁNÍ STAVU OCHRANNÝCH HRÁZÍ – LABORATORNÍ ZKOUŠKY. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 23-28. ISBN: 80-214-3311- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L. OBEC RAJNOCHOVICE A KLAUZY NA JUHYNI. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 161-164. ISBN: 80-214-3311- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. APLIKACE MĚŘICÍ METODY EIS PRO RIZIKOVÁ MÍSTA ULOŽENÉHO POTRUBÍ V ZEMINĚ. In Městské vody 2006. Břeclav: Ardec s.r.o., 2006. s. 369-372. ISBN: 80-86020-46- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Fyzikální modelování revitalizačních opatření. In Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Přírodovědecká fakulta Olomouc, 2006. s. 199-206. ISBN: 80-244-1495- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. METODA SLEDOVÁNÍ OBRUSU STĚN POTRUBÍ BLIŽŠÍ REALITĚ. In Městské vody 2006. Břeclav: Ardec s.r.o., 2006. s. 215-220. ISBN: 80-86020-46- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. MODERNIZACE A INOVACE LABORATORNÍCH ÚLOH V LABORATOŘI VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB V RÁMCI PROJEKTU ESF. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 104-109. ISBN: 80-214-3311- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Monitorování říčního dna a břehů a revitalizace na řece Morávce. In Říční krajina 4. Olomouc: Přírodovědecká fakulta Olomouc, 2006. s. 207-212. ISBN: 80-244-1495- 3.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. a kol. HYDRAULICKÝ VÝZKUM NÁTOKU NA MVE ŠTĚTÍ. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 122-127. ISBN: 80-214-3311- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE A JEJÍ MOŽNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Strečno: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2006. s. 111-116. ISBN: 80-8070-533- X.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření rychlosti UVP Monitorem u spádového stupně za účelem užití 2D říčního matematického modelu. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Strečno: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2006. s. 105-110. ISBN: 80-8070-533- X.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ UVP MONITOREM NA FYZIKÁLNÍCH MODELECH JEZŮ. In 20th symposium on anemometry- proceedings. Holany- Litice: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2006. s. 81-86. ISBN: 80-239-7144- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. POZNATKY O NOVÉM MONITOROVACÍM SYSTÉMU EIS. In 20th symposium on anemometry – proceedings. Holany- Litice: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2006. s. 73-80. ISBN: 80-239-7144- 1.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Sledování vábicího proudu metodou UVP na fyzikálním modelu jezu Lhotka. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Strečno: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2006. s. 117-122. ISBN: 80-8070-533- X.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. TWO INDIRECT ELECTRICAL METHODS OF DIKE MONITORING. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2006. AV. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2006. p. 125-128. ISBN: 80-85918-98- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J. Physical modeling in water management. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2006. AV. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. p. 121-124. ISBN: 80-85918-98- 6.

PRAX, P.; PAŘÍLKOVÁ, J. NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU A NÁVRHU ODLEHČOVACÍCH KOMOR. In Dešťové oddělovače. BVV Brno: SOVAK,CVVH, DHI, 2006. s. 1-8.

ŘÍHA, J. Dams and floods in the Czech Republic. In Dams and Reservoirs, Societies and Environment in the 21st Century. Barcelona, Španělsko: Balkema, 2006. p. 193-198. ISBN: 0-415-40423- 1.

ŘÍHA, J. Ochrana před povodněmi – problematika podzemních vod. In Vodní toky 2006. Hradec Králové: VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, 2006. s. 38-43. ISBN: 80-86386-83- X.

ŘÍHA, J. Použití metody poruch, následků a jejich kritičnosti při hodnocení variant opravy asfaltobetonového pláště horní nádrže VD Dlouhé Stráně. In Juilejné XXX. priehradné dni. Piešťany: SVP Piešťany, 2006. s. 271-277.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MIČA, L. Hodnocení příčin sesuvu na skládce Lodín. In Geotechnika- 2006. Vysoké Tatry: Fakulta stavební VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 117-122. ISBN: 80-248-1124- 3.

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Hodnoceení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích. In vodní toky 2006. Hradec Králové: VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, 2006. s. 96-101. ISBN: 80-86386-83- X.

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Hodnocení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích. In Vodní toky 2006. Hradec Králové: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 2006. s. 96-101. ISBN: 80-86386-83- X.

ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J. The failure of the Mostiště embankment dam. In Improvements in reservoir construction, operation and maintenance. University of Durham, GB: Thomas Telford Publishing, 2006. s. 391-403. ISBN: 0-7277-3470- 9.

ŠLEZINGR, M. Aplikace metody „Stanovení potenciálních škod“ Pohořelice 2006. In Lidé, stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 185-189. ISBN: 80-7204-475- 3.

ŠLEZINGR, M. Experimentální plochy na údolní nádrži Brno- celkový přehled. In Lidé, stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 37-40. ISBN: 80-7204-475- 3.

ŠLEZINGR, M. Návrh stabilizace za využití armované zemní konstrukce oblast Osada-špice na ú.n. Brno-stav 10/ 2006. In Lidé, stavby a přehrady. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 33-36. ISBN: 80-7204-475- 3.

ŠLEZINGR, M. Riziková analýza záplavových území- stanovení potenciálních škod. In Konference krajinné inženýrství 2006. Praha: ČSSI Pardubice, 2006. s. 68-73. ISBN: 80-903258-5- 8.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů- užití netradičních stabilizačních metod. In Jubilejné XXX. priehradné dni 2006. Piešťany, SK: SVP Piešťany, 2006. s. 283-286.

ŠLEZINGR, M. Využití topolu černého ve vodním hospodářství. In mezinárodní vodohospodářské kolokvium v rámci konference Lidé, stavby a příroda 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 65-67.

ŠLEZINGR, M.; ŠULC, V. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě- variantní studie. In Juniorstav 2006. díl 5: Vodní hospodářství a vodní stavby. Brno: CERM Brno, 2006. s. 185-194. ISBN: 80-214-3111- 3.

STARA, V.; ŠPANO, M. Modelový výzkum přelivu VD Bystřička. In Hydrodynamika 2006. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2006. s. 128-133. ISBN: 80-214-3311- 6.

STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J. Reconstruction of the Znojmo Dam – practical application of hydraulic research. In Imrovements in reservoir construction, operation and maintenance. Durham: Thomas Telford Limited, 2006. p. 106-115. ISBN: 0727734709.

STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo. In Jubilejné XXX. Prehradné dni 2006. Trenčín: SVP,š.p., odštepný závod Piešťany, pobočka SVHS, 2006. s. 313-316.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu. In Hydrodynamika 2006 – odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. s. 140-149. ISBN: 80-214-3311- 6.

ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M. Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně. In Hydrodynamika 2006 – odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. s. 134-139. ISBN: 80-214-3311- 6.

ŠULC, V. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě – variantní studie. In Juniorstav. neu. Brno: VUT Brno, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3111- 3.

ŠULC, V.; ŠLEZINGR, M. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě- variantní studie. In Juniorstav 2006. díl 5. Brno: CERM Brno, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3111- 3.

TICHÁ, A.; HROMÁDKA, V.; ŠANCOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P. Stanovení reprezentanta vybraných stavebních objektů pro výpočet územního majetkového ukazatele. In lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: akademické nakl. CERM, 2006. s. 190-195. ISBN: 80-7204-475- 3.

TVRZNÍKOVÁ, Michaela. Stabilita břehů se zaměřením na spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí. In NEU. Brno: 2006. s. 1-6.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. MOŽNOSTI APLIKACE METODY EIS A MĚŘICÍCH SOND. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 35-40. ISBN: 80-214-3311- 6.

ZACHOVAL, Z. Příspěvek k možnosti řešení bystřinného proudění s prahy ve dně pomocí vybraného software. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 76-81. ISBN: 80-214-3311- 6.

ZACHOVAL, Z. Stanovení kapacity střešních vpustí. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 156-160. ISBN: 80-214-3311- 6.

ZUBÍK, P. PIV a LDA měření parametrů proudění v vodním kanálu s velkým záporným stupněm ve dně. In 20. Sympozium o anemometrii. Svratka: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2006. s. 105-114. ISBN: 80-239-7144- 1.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm extrémní relativní výšky. In ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2006. s. 446-457. ISBN: 80-86246-27- 2.

2005

 CÁSKOVÁ, K. Řešení zvláštní povodně pod VD Boskovice. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005. s. 41-46. ISBN: 80-214-2830- 9.

ČEJP, J. Využití kombinace 1D a 2D modelů při hydraulických výpočtech proudění vody v záplavových územích. In Sborník konference 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 47-52. ISBN: 80-214-2830- 9.

DRÁB, A. Řešení 2D horizontálních úloh proudění vody s využitím GIS. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, 2005. s. 105-114. ISBN: 80-227-2299- 5.

DUCHAN, D. Využití metody rizikové matice při rizikové analýze záplavových území. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 53-58. ISBN: 80-214-2830- 9.

HANÁK, T. Minimalizace povodňových škod. In Sborník příspěvků Lide, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM.s.r.o., 2005. s. 88-92. ISBN: 80-7204-415- X.

JANDORA, J. Small Earth Dam Failures in the Lomnice River Basin. In Dams at the Bginning of th 21st Century. Dresden: TU Dresden, 2005. p. 183

JULÍNEK, T. Havarijní znečištění toků – analýza rizik pomocí GIS. In sborník příspěvků. x. Brno: CERM, 2005. s. 34-38. ISBN: 80-7204-415- X.

JULÍNEK, T. Rizikové honocení povodňových škod na přírodě a krajině. In sborník příspěvků. x. Podbánské: ASCO, 2005. s. 55-64. ISBN: 80-227-2299- 5.

KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V. Stavební hodnoty majetku záplavového území Šumického potoka v obci Pohořelice. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 96-100. ISBN: 80-7204-415- X.

KRUMPOVÁ, M. Povodně a legislativa. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 101-103. ISBN: 80-7204-415- X.

Miloslav Šlezingr. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and enviromental education experience in Europe. Manlleu: M. Šlezingr, 2004. p. 40-45.

NOVÝ, M. Třídění stavební produkce. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FSAT VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 109-115. ISBN: 80-7204-415- X.

PAŘÍLKOVÁ, J. Two Non- Invasive Methods Application in the Dike Monitoring. In 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering. Ottenstein: BOKU, 2005. p. 543 ISBN: 3-200-00446- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I. Electrode Systems and Their Switching Used in Monitoring of Dike Status. In 10th IMEKO TC10 – International Conference on Technical Diagnostics. Budapešť: Amulett’98 Kft., 2005. p. 63 ISBN: 963-86586-4- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I. Impedance Spectrometer for in situ Dike Monitoring. In 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. Gdyně: Gdynia Maritime University, 2005. p. 283-288. ISBN: 83-89786-37- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., VESELÝ, J. Two Non- invasive Methods of Dike Monitoring and Their Results. In 10th IMEKO TC10 – International Conference on Technical Diagnostics. Budapešť: Amulett’98 Kft., 2005. p. 67 ISBN: 963-86586-4- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. Dike Monitoring Using Temperature-to- Electrical Resistance Conversion and Electrical Impedance Methods. In 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. Gdyně: Gdynia Maritime University, 2005. p. 393-399. ISBN: 83-89786-37- 0.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. Elektrická impedanční spektrometrie jako jedna z metod monitorování stavu zemin v období sucha či za povodní. In 6. konference s mezinárodní účastí Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: ASCO Bratislava, 2005. s. 187-199. ISBN: 80-227-2299- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J. Modelový výzkum pohybu splavenin ve vybraných lokalitách v návaznosti na praxi. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Vydavatelstvo NOI, 2005. s. 180 ISBN: 80-89062-41- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J. Může přinést elektrická impedanční spektrometrie nové poznatky při sledování dna toků?. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Vydavatelstvo NOI, 2005. s. 250 ISBN: 80-89062-41- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z. Odlehčovací objekty na jednotných systémech stokových sítí. In Říční krajina 3. Olomouc: Eds Olomouc, 2005. s. 256-263. ISBN: 80-244-1162- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Electrical Impedance Spectrometry. In 19th Symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 118-127. ISBN: 80-239-4871- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Měření rychlostních polí metodou UVP. In Říční krajina 3. Olomouc: Eds Olomouc, 2005. s. 249-255. ISBN: 80-244-1162- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO POLE VE SDRUŽENÉ NÁDRŽI UVP MONITOREM. In 19 th Symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 133 ISBN: 80-239-4871- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. SLEDOVÁNÍ VÁBICÍHO PROUDU UVP MONITOREM. In 19 th Symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 128 ISBN: 80-239-4871- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Physical Modeling in Water Management. In 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering. Ottenstein: BOKU, 2005. p. 535 ISBN: 3-200-00446- 0.

PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 87-90. ISBN: 80-85918-92- 7.

PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Numerical and experimental modelling of flow in curved channels and diffusers. In Inženýrská mechanika 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. p. 429-440. ISBN: 80-85918-93- 5.

PUCHÝŘ, B. Možnosti oceňování velkoplošných investic. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 120-127. ISBN: 80-7204-415- X.

ŘÍHA, J. Hodnocení dopadů otvírky těžebny štěrkopísků u Nedakonic. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. x. Podbanské, SR: SR, 2005. s. 17-21. ISBN: 8022722995.

ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J. THE ASPHALT AND GEOMEMBRANE DAM LINING DATABASE AND ITS USE AT THE DLOUHE STRANE DAM REHABILITATION,IN.DAMS AT THE BEGINNING OF TEH 21- ST CENTURY. In XXX. Dresden, DE: xxx, 2005. p. 46-55.

ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodik stanovení potenciálních povodňových škod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: M. Šlezingr, 2005. s. 30-31.

ŠLEZINGR, M. Vliv kořenových systémů dřevin na opevnění břehů. In Sborník příspěvků. Sekurkon. Malenovice: Sekurkon Praha, 2005. s. 128-133. ISBN: 80-86604-21- 7.

ŠLEZINGR, Miloslav. Biotechnická stabilizace – problematika úpravy stabilizovaného svahu. In neuvedeno. neu. Brno: ÚVST, 2005. s. 24-28.

ŠLEZINGR, Miloslav. Experimentální plocha Bílovec – dílčí výsledky k 30.10. 2005. In Lidé, stavby a příroda 2005. Cerm. Brno: CERM, 2005. s. 68-73. ISBN: 80-7204-415- X.

ŠLEZINGR, Miloslav. Poldr u Pohořelic. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 128-132. ISBN: 80-7204-415- X.

ŠLEZINGR, Miloslav. Problematika výběru experimentální plochy. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 63-68. ISBN: 80-7204-415- X.

ŠLEZINGR, Miloslav. Salix fluviatilis a její význam v rámci stabilizace břehů. In Řční krajina 3. UPOL. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 315-321. ISBN: 80-244-1162- 8.

ŠLEZINGR, Miloslav. Využití armovaných zemních konstrukcí. In Sborník příspěvků. CICERO. Piešťany: Slovenský plavební kongres, 2005. s. 122-129.

ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana. Stanovení škody – vzorová oblast „Pohořelice“. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 132-139. ISBN: 80-7204-415- X.

ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana. Ukázka výběru vhodné geosyntetické sítě. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 73-77. ISBN: 80-7204-415- X.

ŠPANO, M. Návrh a posouzení vhodného tvaru dělících pilířů bezpečnostního přelivu vd znojmo. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, 2005. s. 186-191. ISBN: 80-214-2830- 9.

STARA, V.; ŠPANO, M. Proposals of Measures for Enhancement of the Safety of Dams. In Proceedings / Ninth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Vienna: BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, 2005. p. 187-194. ISBN: 3-200-00446- 0.

STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J. Rekonstrukce VD Znojmo – aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, Bratislava, 2005. s. 85-94. ISBN: 80-227-2299- 5.

STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Proposal of Measures to Enhance the Safety of the Znojmo Dam on the Thaya River during Floods. In Dams at the Beginning of the 21st Century. Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, 2005. p. 193-202. ISBN: 3-86005-461- 9.

ŠULC, J. Shaping the outlow jet of tainter gates and hollow cone valves diredted into water tunnels. In Wasserbauliche mitteilungen, heft 29. Dresden: TU Dresden, 2005. p. 45-54. ISBN: 3-86005-461- 9.

TICHÁ, A., AIGEL, P., KORYTÁROVÁ, J. Územní majetkové ukazatele v katastrálním území obce Poličky. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 139-143. ISBN: 80-7204-415- X.

TICHÝ, Z. Přínosy systému jakosti a environmentálních systémů nejen pro stavební podnik. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM.s.r.o., 2005. s. 144-149. ISBN: 80-7204-415- X.

TVRZNÍKOVÁ, M. HEC 6 – Záměr a filozofie softwaru. In s. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: ÚVST – VUT FAST, 2005. s. 77-80.

ZUBÍK, P. Měření proudění pomocí PIV v protékaném prostoru čerpadla emulzí. In 19th Symposium on Anemometry. Holany- Litice: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-239-4871- 7.

ZUBÍK, P. Porovnání výsledků měření provedených pomocí LDA a PIV na kanálu se záporným stupněm ve dně. In 19th Symposium on Anemometry. Holany- Litice: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2005. s. 155-160. ISBN: 80-239-4871- 7.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně. In ENGINEERING MECHANICS 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 365-375. ISBN: 80-85918-93- 5.

2004

 DANĚČEK, J., KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J. Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. In Bratislava, Slovenská republika: 2004.

DANĚČEK, J.; KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J. Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. In 3rd International conference Aplimat 2004. 2004. Bratislava, Slovenská republika: STU Bratislava, Strojnická fakutla, Slovenská republika, 2004. s. 341-348. ISBN: 80-227-1995- 1.

DRÁB, A., ČEJP, J. 2D matematické modelování proudění vody během zvláštní povodně. In 4. Vodohospodářská konference 2004 – sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r. o, 2004. s. 72 ISBN: 80-7204-360- 9.

DRÁB, A., ZACHOVAL, Z., MIKEŠOVÁ, K. Výsledky verifikace 2D numerických modelů proudění vody na základě měření na fyzikálním modelu. In Workshop Adolfa Patery 2004 – Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČHMÚ, 2004. s. 1 ISBN: 80-01-03161- 6.

HODÁK, J. ŘEŠENÍ ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VD OPATOVICE. In Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 100

JANDORA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny. České Budějovice: 2004.

JANDORA, J., CÁSKOVÁ, K., HODÁK, J. Příspěvek k řešení zvláštních povodní pod vodními díly. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 51 ISBN: 80-7204-360- 9.

JANDORA, J., HODÁK, J. Statistical Approach for Modelling of Dam Breach due to Overtopping. In Risk in Design and Management of Rivers and Reservoirs. Dresden: Technische Universitat Dresden, 2004. p. 135 ISBN: 3-86005-414- 7.

JANDORA, J., ŘÍHA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny 2004. České Budějovice: Český přehradní výbor, 2004. s. 141 ISBN: 80-02-01643- 2.

JANDORA, J., ŘÍHA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny. České Budějovice: 2004.

JANDORA, J., ŘÍHA, J., HODÁK, J. Poznámky k protipovodňové ochraně města Brna. In 4. Vodohospodářská konference. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 151 ISBN: 80-7204-360- 9.

JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J. The Research of Earth Dam Breaching Due to Overtopping. In Stability and Breaching of Embankment Dams. OSLO: EBL, 2004. p. 1-6.

JULÍNEK, T. Application of GIS for risk analysis of stream water accidental pollution. In Proceedings of the 6th International conference on hydroinformatics. Singapore: World Scientific, 2004. p. 746-752. ISBN: 981-238-787- 0.

JULÍNEK, T. Využití nástrojů GIS pro vyhodnocení náhlého zhoršení jakosti vody v toku. In Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno: CERM, s.r.o., 2004. s. 213 ISBN: 80-7204-360- 9.

KRATOCHVÍL, J. Výpočet pravděpodobnosti ztráty stability ochranné hráze a její spolehlivosti pomocí indexu beta. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., Brno, 2004. s. 244-251. ISBN: 80-7204-360- 9.

KREJČÍ, I., PAŘÍLKOVÁ, J. Aparatura pro měření vnitřního stavu ochranných hrází v reálných podmínkách metodou EIS. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Final tisk s.r.o. Olomoučany, 2004. s. 300 ISBN: 80-7204-360- 9.

KREJČÍ, I., PAŘÍLKOVÁ, J. Physical Modeling of Extreme Hydrological Situations. In Nové smery v spracovaní signálov VII. Tatranské Zruby: Vojenská akadémia, 031 01 Liptovský Mikuláš, 2004. p. 50 ISBN: 80-8040-232- 9.

Miloslav Šlezingr. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and enviromental education experience in Europe. Manlleu: M. Šlezingr, 2004. p. 40-45.

Miloslav Šlezingr. Functions of bankside trees and shrubs. In 11th Magdeburger Seminar. Lipsko: 2004. p. 287 ISBN: 0948- 9452.

Miloslav Šlezingr. Stabilizace břehových území – lokalita Kostelec. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: CERM, 2004. s. 494 ISBN: 80-7204-360- 9.

Miloslav Šlezingr. Využití geosyntetických stabilizačních sítí vr vodním hospodářství. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: CERM, 2004. s. 472 ISBN: 80-7204-360- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Možné způsoby monitorování zemmních ochranných hrází. In Říční krajina 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2004. s. 197 ISBN: 80-244-0942- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Řešení grantového projektu 103/01/ 0057. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing,s.r.o., 2003. s. 295 ISBN: 80-86433-26- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Řešení grantového projektu 103/04/ 0741. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Final tisk s.r.o. Olomoučany, 2004. s. 344 ISBN: 80-7204-360- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Stabilita ochranných hrází, zaťaženie a výsledky experimentov. In Geotechnika 2004. Orgware, Stupava, Slovakia: Orgware, 2004. s. 187 ISBN: 80-8073-151- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I. Monitorování stavu zemních hrází metodou odporovou a kapacitní impedanční. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Final tisk s.r.o. Olomoučany, 2004. s. 349 ISBN: 80-7204-360- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I. Physical Modelling of Effects of Extreme Hydrological Events on the Protective Dike Construction. In IMEKO TC- 4. Greece: National Technical University of Athens, 2004. p. 411 ISBN: 960-254-645- X.

PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z. Nové laboratorní postupy při sledování průsaků hrází a jejich uplatnění pro měření ve skutečnosti. In Vodní toky 2004. VRV, a.s., Praha: Lesnická práce, s.r.o., 2004. s. 180 ISBN: 80-86386-55- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Hydraulický model pravé spodní výpusti VD Les Království. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Final tisk s.r.o. Olomoučany, 2004. s. 307 ISBN: 80-7204-360- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Realizovaná měření UVP Monitorem. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS- vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 139 ISBN: 80-8070-234- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., KREJČÍ, I. Laboratorně ověřené metody monitorování ochranných hrází. In Topical problems of fluid mechanics 2004. Praha: Institut of Thermomechanics ASCR, 2004. s. 117 ISBN: 80-85918-86- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. Fyzikální modelový výzkum pravé spodní výpusti VD Les Království. In Vodní toky 2004. Praha: Lesnická práce, s.r.o., 2004. s. 185 ISBN: 80-86386-55- 4.

ŘÍHA, J. Comments on Failures of Small Dams in the Czech Republic During Historical Flood Events. In Long Term Benefits and Performance of Dams. Canterbury, Great Britain: 2004.

ŘÍHA, J. Riziková analýza – nový trend při hodnocení spolehlivosti přehrad. In XXIX. Přehradní dny. České Budějovice: 2004.

ŘÍHA, J., GOLÍK, P. River levee overtopping – the part of floodplain risk analysis. In Risks in Design and Management of Rivers and Reservoirs. Dresden, Germany: 2004.

ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J. Srovnání asfaltobetonového a geomembránového plášťového těsnění sypaných přehrad. In Sborník příspěvků. Brno: VUT Brno, 2004. s. 419-426. ISBN: 80-7204-360- 9.

ŘÍHA, J.; GOLÍK, P. Příspěvek k řešení rizikové analýzy záplavových území , stanovení pravděpodobnosti přelití ochranných hrází vodního toku. In Risks in Design and Management of Rivers and Reservoirs. Dresden, Německo: TU Dresden, Německo, 2004. s. 47-54.

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; BUCHTOVÁ, J. Modelování účinku dešťových oddělovačů na jakosti vody ve vodních tocích. In 22nd Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT v Brně, 2004. s. 41-47.

ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J. Riziková analýza – nový trend při hodnocení spolehlivosti přehrad. In XXIX. Přehradní dny 2004. České Budějovice: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 2004. s. 52 ISBN: 80-02-01643- 2.

ŘÍHA, Jaromír; BUCHTOVÁ, Jana. Modelling the effect of sewerage overflow chambers on stream water quality. In XXIIth conference of Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management. Brno: ČHMÚ, 2004. p. 145 ISBN: 80-86690-19- 9.

ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby ochrany břehů vodních nádrží. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 38

ŠLEZINGR, M. Činitelé způsobující vznik abraze. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 9-11.

ŠLEZINGR, M. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and environmental education experiences in Europe. Catalonia – Spain: Centre d estudis dels rius mediterrenis, 2004. p. 40-45.

ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In International Watermanagement Colloquy, Brno, 2004. neuvedeno. Brno: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2004. s. 30-31.

ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 30-31.

ŠLEZINGR, M. Function of bankside trees and shrubs – pre design of the bankside vegetation. In 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig – Germany: UFZ – bericht Nr. 18/ 2004, 2004. p. 287-288.

ŠLEZINGR, M. Methology of determination potencial flood damages – basic informations. In 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig – Germany: UFZ – bericht Nr. 18/ 2004, 2004. p. 289

ŠLEZINGR, M. Stabilita břehových území – lokalita Kostelec. In 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 474-478. ISBN: 80-7204-360- 9.

ŠLEZINGR, M. Stabita břehů údolních nádrží. In Sympozium kateder hydrotechniky, hydrauliky a hydrologie 2004. Praha 2004: ČVUT Praha, 2004. s. 69-75. ISBN: 80-01-02997- 2.

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu na stabilitu břehu. In 50 rokou prevádzky Vážskej kaskády. Piešťany: 2004. s. 265

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovovdu na stabilitu břehu. In 50 rokov prevázky II. Vážskej kaskády hať Trenčianske Biskupice. Trenčín: Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosto pri SE-VE, Trenčín, 2004. s. 265-268.

ŠLEZINGR, M. Využití geosyntetických stabilizačních sítí ve vodním hospodářství. In 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 472-473. ISBN: 80-7204-360- 9.

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metodology of determination potencial flood damages- basic informations. In 11th. Magdegurg Seminar, Leipzig, 2004. neuvedeno. Magdeburg: neuvedeno, 2004. s. 58-64.

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Problematika protipovodňové ochrany- stanovení potenciální výše škod. In Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného uzemia, Zemplínská Šírava, 2004. neuvedeno. 2004. s. 27-32.

STARA, V., KOUTKOVÁ, H. Součinitel přepadu přelivu s kruhově zaoblenou korunou z fyzikálních experimentů. In 3. Vodohospodářská konference. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 379 ISBN: 80-86433-26- 9.

ŠULC, J. Usměrnění proudění v odpadních štolách za segmentovými a rozstřikovacími uzávěry. In 17. Mezinárodní konference o vodní energetice HYDROTURBO 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 189-198. ISBN: 80-8070-234- 9.

ŠULC, J., LICHTNEGER, P., ZUBÍK, P. Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2004. s. 1 ISBN: 80-85918-88- 9.

ŠULC, J., ZUBÍK, P. Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů. In XIV. medzinárodná vedecká konferencia „Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín“. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 263 ISBN: 80-8070-234- 9.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Stanovení komplexních parametrů aeračního zařízení. In CERM, 2004. s. 58-65. ISBN: 80-7204-360- 9.

TVRZNÍKOVÁ, Michaela. Posouzení stávajícího stavu řeky Svratky nad údolní nádrží Brno. In a. a. Zemplínská Šírava, SR, středisko Kamenec: neuveden, 2004. s. 21-25.

VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J. HUSTOTNÍ PROUDĚNÍ A NĚKTERÉ METODY MĚŘENÍ. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Final tisk s.r.o. Olomoučany, 2004. s. 519 ISBN: 80-7204-360- 9.

VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J. Pohyb splavenín v tokoch, monitoring zanášania a sledovanie odolnosti brehov. In Geotechnika 2004. Orgware, Stupava, Slovakia: Orgware, 2004. s. 181 ISBN: 80-8073-151- 9.

VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J. NOVÝ PŘÍSTUP K PŘÍRODNÍMU ZPŮSOBU TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE TOKU A PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH. In Říční krajina 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2004. s. 314 ISBN: 80-244-0942- 9.

ZACHOVAL, Z. Fyzikální výzkum částí hruškovitého objektu. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 564-571. ISBN: 80-7204-360- 9.

ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J. Měření rychlostí v příčném profilu fyzikálního modelu toku. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: 2004. s. 133-139. ISBN: 80-8070-234- 9.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-85918-88- 9.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu. In 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2004. s. 579-586. ISBN: 80-7204-360- 9.

2003

 DRÁB, A. Concepts of flood risk analysis methodology. In Safety and Reliability. Lisse: A.A. Balkema, 2003. p. 567 ISBN: 9058095959.

DRÁB, A. Využití mobilních GIS v rizikové analýze záplavových území. In 3. Vodohospodářská konference 2003 – sborník příspěvků. Brno: ECON publishing s .r. o, 2003. s. 271 ISBN: 8086433269.

JANDORA, J. Modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské – Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 83 ISBN: 80-227-1971- 4.

JANDORA, J. Příspěvek k analýze druhů poruch přehrad. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské – Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 91 ISBN: 80-227-1971- 4.

JANDORA, J. Příspěvek k vybraným metodám rizikové analýzy přehradních hrází. In 3. vodohospodářská konference. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 7 ISBN: 80-86433-26- 9.

JANDORA, J., HODÁK, J. Application of Sediment Transport Formulae to Dam Breach Erosion. In Water Management and Hydraulic Engineering – Proceedings. Podbanské – Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. p. 127 ISBN: 80-227-1954- 4.

JANDORA, J., HODÁK, J. Vyhodnocení experimentálního výzkumu porušení sypaných hrází přelitím. In 3. vodohospodářská konference. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 15 ISBN: 80-86433-26- 9.

JULÍNEK, T. Jakost vody při havarijních situacích. In 3. Vodohospodářská konference 2003, Sborník příspěvků. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2003. s. 490-500. ISBN: 80-86433-26- 9.

JULÍNEK, T. Zpracování vstupních hydrologických dat pro rizikovou analýzu vzdouvacích staveb. In Problematika vodního hospodářství 2003. Sborník mezinárodní konference doktorandů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2003. s. 85 ISBN: 80-01-02844- 5.

KOUTKOVÁ, H. Rozdělení pravděpodobnosti expertních odhadů stupně drsnosti koryta. In 2. mezinárodní matematický workshop 2002. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 30-35.

KOUTKOVÁ, H. Rozdělení pravděpodobnosti expertních odhadů stupně drsnosti koryta. In 2. mezinárodní matematický workshop,CD-ROM. 2003. ISBN: 80-86433-28- 5.

KOUTKOVÁ, H., JULÍNEK, T. Statistické vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky. In Environmetálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. STU Bratislava: ASCO, Bratislava, 2003. s. 371-380. ISBN: 80-88820-18- 9.

KRATOCHVÍL, J., STARA, V., ŘÍHA, J. Metodika výpočtu rizika vzniku vnitřní eroze v tělese a podloží zemní hráze. In 3. Vodohospodářská konference. Brno: Ústav vodních staveb, 2003. s. 52 ISBN: 80-86433-26- 9.

KREJČÍ, I., PAŘÍLKOVÁ, J. Four terminal impedance measurement and its automation. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing,s.r.o., 2003. p. 310 ISBN: 80-86433-26- 9.

LICHTNEGER, P.; ZACHOVAL, Z. Modelový výzkum rekonstrukce Hrabovského jezu na řece Ostravici. In 3. vodohospodářská konference 2003. první. Brno: ECON Publishing, 2003. s. 519-525. ISBN: 80-86433-26- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Elected electronic methods of dike status monitoring. In International conference of water service science ICWSS 2003. Brno: VUTIUM Brno, 2003. p. 115 ISBN: 80-214-2358- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J. Electronic methods of dike status monitoring. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS- Metrology in the 3rd Millennium. Croatia: Croatian Metrology Society, Zagreb, 2003. p. 98 ISBN: 953-7124-00- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J. Instrumentation used for dikes monitoring. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS- Metrology in the 3rd Millennium. Croatia: Croatian Metrology Society, Zagreb, 2003. p. 92 ISBN: 953-7124-00- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J. Nedestruktivní experimentální metody monitorování stavu ochranných hrází. In Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb. Bratislava: CICERO,s.r.o., 2003. s. 177

PAŘÍLKOVÁ, J. Řešení grantového projektu 103/01/ 0057. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing,s.r.o., 2003. s. 295 ISBN: 80-86433-26- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I. Možnosti aplikovaných nepřímých metod monitorování stavu ochranných hrází. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing,s.r.o., 2003. s. 314 ISBN: 80-86433-26- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z. Two electronic methods of dike status monitoring. In 18th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. p. 121 ISBN: 80-239-0644- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z. Laboratory of Water Management Research Institut of Water Structures Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. In International conference of water service science ICWSS 2003. Brno: VUTIUM Brno, 2003. p. 16 ISBN: 80-214-2358- 7.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Měření rychlostního pole u kruhového otvoru UVP Monitorem. In 18th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 116 ISBN: 80-239-0644- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Poznatky z experimentů při aplikování nepřímých metod monitorování zemních hrází na fyzikálních modelech. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: STU v Bratislavě, 2003. s. 151 ISBN: 80-227-1971- 4.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Vodní cesty a toky z hlediska monitorování poruch břehů 2. In 3. vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2003. s. 505-507. ISBN: 80-86433-26- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Rozložení rychlostí na svislici při různé drsnosti dna stanovené UVP Monitorem. In 18th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 127-131. ISBN: 80-239-0644- 5.

ŘÍHA, J. Dam Šance – assessment of the dam body resistance in case of its overtopping. In VIII. International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. Podbánské, Slovenská republika: 2003.

ŘÍHA, J. Okolnosti spojené s protržením hrází rybníků Melín a Metelský při povodni v srpnu 2002. In Riziková analýza záplavových území. Sešit 1. Brno: ÚVST FAST VUT v Brně, 2003. s. 148 ISBN: 80-86433-15- 3.

ŘÍHA, J. Poznámky ke stanovení nejistoty ve stanovení kulminačního průlomového průtoku. In VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Bratislava, Slovenská republika: FAST, STU Bratislava, Slovenská republika, 2003. s. 383 ISBN: 80-227-1954- 4.

ŘÍHA, J. The discussion on the uncertainty in the dam breach peak discharge estimate. In VIII. International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. Podbánské, Slovenská republika: 2003.

ŘÍHA, J. Zkušenosti s porušením nízkých hrází v průběhu povodně 8/2002. In Ochrana před povodňami a bezpečnosť vodných stavieb. Bratislava: 2003.

ŘÍHA, J. Zkušenosti s porušením nízkých hrází v průběhu povodní 8/ 2002. In Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb. Bratislava: CICERO,s.r.o.,Bratislava, SR, 2003. s. 157

ŘÍHA, J.; DRÁB, A. Floodplain Risk Assessment Concept and Its Practical Application in Urban Planning. In Hydroinformatics 2002 – proceedings of the fifth international conference. neuvedeno. Cardiff, UK: Cardiff, 2003. p. 1075-1079. ISBN: 1-84339-021- 3.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Stream Water Quality – Tracing Experiments and Their Evaluation. In 5th International Conference on Hydro -Science & – Engineering. n. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. p. 56-64.

ŠLEZINGR, M. Revitalizace vodních toků. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 208 ISBN: 80-227-1971- 4.

ŠLEZINGR, M. Special Arrangement of Bankside Trees and Shrubs. In International kolokvium. Brno: ÚVST FAST, 2003. p. 48

ŠLEZINGR, M. Use of Accompanying Vegetation on Waterways. In International kolokvium. Brno: ÚVST FAST, 2003. p. 51-52.

ŠLEZINGR, M. Vergleichungsanalyse der Eignung einer Uferbefestigung. In Tagungsband. neu. Dresden: IWD, 2003. s. 88-92.

ŠULC, J. Aerodynamické modelování výmolů u obtékaných stavebních jímek a pilot. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: VA v Brně, 2003. s. CD – B ISBN: 80-86433-26- 9.

ŠULC, J. Úloha modelového výzkumu funkčních zařízení přehrad. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing, s.r. o, 2003. s. 526-539. ISBN: 80-86433-26- 9.

ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření struktury proudu v kanálovém oblouku čtvercového profilu. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing, s.r. o, 2003. s. 352 ISBN: 80-86433-26- 9.

ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu. In 18. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2003. s. 131 ISBN: 80-239-0644- 5.

VESELÝ, J. Vodní cesty a toky z hlediska monitorování poruch břehů. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing,s.r.o., 2003. s. 505 ISBN: 80-86433-26- 9.

VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. River Beds and Stream Bank Monitoring. In Water management and hydraulic engineering. Bratislava: FCE SUT Bratislava, 2003. p. 461 ISBN: 80-227-1954- 4.

ZACHOVAL, Z. Application of Aquadyn, SMS and CCHE2D for the Description of Water Flow in Local Channel Widening. In International Conference of Water Service Science ICWSS 2003. Úbislav: 2003. p. 96 ISBN: 80-214-2358- 7.

ZACHOVAL, Z. Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění. In Energetické stroje 2003. Plzeň: ZČU v Plzni, 2003. s. 85-89. ISBN: 80-7085-950- 8.

ZACHOVAL, Z. Výzkum na fyzikálním modelu hrabovského jezu. In Vplyv vodohospodárských stavieb na tvobu a ochranu životného prostredia. Podbánské: STU v Bratislave, 2003. s. 195 ISBN: 80-227-1971- 4.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Vyhodnocení experimentů z fyzikálních modelů zem. hrází. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: 2003. s. 324-330. ISBN: 80-86433-26- 9.

ŽOUŽELA, M. Nejistoty měření. In 2003. s. 150-158. ISBN: 80-239-0644- 5.

ŽOUŽELA, M. Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody. In CERM, 2003. s. 331-340. ISBN: 80-86433-26- 9.

ŽOUŽELA, M. Výstavba a provoz nové laboratoře Ústavu vodních staveb. In CERM, 2003. s. 331-340. ISBN: 80-86433-26- 9.

ZUBÍK, P. Měření proudění chladící kapaliny ve spalovacím motoru. In Energetické stroje 2003. Plzeň: ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení, Česká společnost pro mechaniku, Asociace strojních inženýrů, 2003. s. 139 ISBN: 80-7085-950- 8.

ZUBÍK, P., ŠEVELA, K. Možnosti laserové dopplerovské anemometrie (LDA) při zjištění krevních elementů v peritoneálním roztoku. In 18. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2003. s. 146 ISBN: 80-239-0644- 5.

ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu. In Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR, 2003. s. 153-162. ISBN: 80-86246-18- 3.

2002

 JANDORA, J. Analýza poruch přehrad. In Riziková analýza záplavových území – Seminář 2002. Sešit 2. Brno: Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, 2002. s. 59 ISBN: 80-86433-15- 3.

ČUPR, K., ČUPROVÁ, D. Změna interního mikroklimatu obytných místností panelových domů po provedené rekonstrukci. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Slovensko – Košice: 2002. s. 86 ISBN: 80-7099-818- 0.

JANDORA, J. Application of Inverse Method to Calibration of Dam Break Model. In 5th International Conference on Hydro -Science & – Engineering. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. p. 100

JANDORA, J. Příspěvek k výpočtu povodňového průtoku způsobeného porušením hráze přelitím. In XXVIII. Prihradné dni 2002. Bratislava: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja, 2002. s. 45

JANDORA, J. Příspěvek ke statistickému modelování proudění podzemní vody. In Sborník přednášek ze semináře konaného dne 5.12. 2002. Brno: Fakulta stavební, VUT v Brně, 2002. s. 50 ISBN: 80-214-2259- 9.

JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M. Problems and methods of solution of reservoir bank erosion. In International Sympozium on Reservoir Management. International Sympozium on Reservoir Management. Iguassu, Brazil: Brazilian Committee on Dams, 2002. p. 729

JULÍNEK, T. Application of GIS in water quality management. In Hydroinformatics 2002 – proceedings of the fifth international conference. Hydroinformatics 2002 – proceedings of the fifth international conference. Cardiff, UK: Cardiff, 2002. p. 1061 ISBN: 1-84339-021- 3.

KOUTKOVÁ, H., PRAX, P. Use of Regression analysis for statistical assessment of historic rainfall series. In 2002.

KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J. Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta. In Mezinárodní matematický workshop 2002. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT v Brně, 2002. s. 28-32.

PAŘÍLKOVÁ, J. Měření rychlostního pole na modelu Parshallova žlabu metodou UVP. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS-vydavatel´ stvo ŽU, 2002. s. 172 ISBN: 80-7100-955- 5.

PAŘÍLKOVÁ, J. Methods of Information Processing Used in Digital Instruments for Dike Monitoring. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází II. VUTIUM Brno: VUTIUM Brno, 2002. p. 43 ISBN: 80-214-2259- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Předmluva. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází II. VUTIUM Brno: VUTIUM, 2002. s. 3 ISBN: 80-214-2259- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Výsledky z experimentů při vývoji metod snímání teplotního skalárního pole a elektronické impedanční spekrometrie. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází II. Brno: 2002. s. 47 ISBN: 80-214-2259- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J., Zachoval,Z., Krejčí, I. Elektrické metody měření průsaku vody tělesem sypané hráze. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS-vydavatel´ stvo ŽU, 2002. s. 166 ISBN: 80-7100-955- 5.

ŘÍHA, J. In VIII. International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. Podbánské: 2002.

ŘÍHA, J. Machland Nord – průsakové poměry v podloží a tělesech ochranných hrází. In XXVIII. Prihradné dni 2002. XXVIII. Prihradné dni 2002. Bratislava: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja, 2002. s. 78

ŘÍHA, J. Matematický bilanční model transportu látek ve vodních tocích, aplikace GIS. In Revitalizace eutrofizovaného povodí a možnosti obnovy nádrže Kníničky. Brno: 2002.

ŘÍHA, J. Modeling Approach at the Design of Groundwater Resources Protective Zones. In 5th International Conference on Hydro -Science & – Engineering. neuvedeno. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. p. 100-109.

ŘÍHA, J. Využití metod teorie pravděpodobnosti, matematického modelování, hodnocení škod a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových opatření. In Riziková analýza záplavových území. Sešit 2. Brno: ÚVST FAST VUT v Brně, 2002. s. 5 ISBN: 80-86433-15- 3.

ŘÍHA, J., JANDORA, J. Stream Water Quality – Tracing Experiments and Their Evaluation. In 5th International Conference on Hydro -Science & – Engineering. 5th International Conference on Hydro -Science & – Engineering. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. p. 50

ŘÍHA, J.; DRÁB, A. GIS Groundwater and Floodplain Flow Modelling – the Tool for the Flood Protection Management. In Hydroinformatics 2002 – proceedings of the fifth international conference. Hydroinformatics 2002 – proceedings of the fifth international conference. Cardiff, UK: Cardiff, 2002. p. 1066-1070. ISBN: 1-84339-021- 3.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Stream Water Quality – Tracing Experiments and Their Evaluation. In 5th International Conference on Hydro -Science & – Engineering. n. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. p. 56-64.

ŠLEZINGR, M. Postup abraze na údolní nádrži Brno v letech 1989 až 2001. In Konference s mezinárodní účastí. neu. Bratislava: Cicero, 2002. s. 264-268.

ŠLEZINGR, M. Prezentace metody posouzení stávajícího stavu vegetačního doprovodu. In Zborník prednášok 5. sekcia: Enviromentálne inžinierstvo. neu. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 2002. s. 50-53. ISBN: 80-7099-811- 3.

ŠLEZINGR, M. Ufer begleitende Vegetation. In Die Elbe – neue Horizonte des Flussgebiettsmanagements. Teubner. Magdeburg: UFZ, 2002. s. 203-205. ISBN: 3-519-00420- 8.

ŠULC, J. Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin. In Sborník ze semináře „Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny“. VUT v Brně, 2002. s. 7/ 1 (7/22 s.)ISBN: 80-214-2134- 7.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Genaue Abflussmessung in Kanalizationsnetzen. In Wasserbauliche Mitteilungen heft 21. Dresden: TU Dresden, 2002. s. 179-189. ISBN: 3-86005-297- 7.

ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J. Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Zuberec: ZČU v Plzni, 2002. s. 166-172. ISBN: 80-7100-955- 5.

ZUBÍK, P. Použití PIV pro měření výronové plochy na vzdušném líci sypané hráze. In Sborník přednášek ze semináře „Výzkum metod monitorování ochranných hrází“. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 72-73. ISBN: 80-214-2259- 9.

ZUBÍK, P. Rozšíření aplikační oblasti PIV. In XIII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 236-241. ISBN: 80-7100-955- 5.

2001

 DRÁB, A. Mathematical Modelling of the Flow at the Intake Part of the Hydropower Plant Libčice at Vltava River. In Book of Abstracts. Horsholm: DHI Water & Environment, 2001. p. 18

DRÁB, A. Použití rizikové analýzy při hodnocení záplavových území. In Enviromentálne problémy navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, Bratislava, 2001. s. 173 ISBN: 80-88820-18- 9.

DRÁB, A., JANDORA, J., ŘÍHA, J. Numerical modelling of the intake parts of small hydropower plants. In Hydropower in the New Millennium. Netherlands: A.A. Balkema, 2001. p. 361 ISBN: 90-5809-195- 3.

DRÁB, A., ŘÍHA, J. Aplikace rizikové analýzy při posuzování protipovodňových opatření. In WORKSHOP 2001 Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: 2001. s. 211

JANDORA, J. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA NUMERICKÉHO MODELU PROTRŽENÍ HRÁZE – BREACH. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 264

JANDORA, J. MODELY PORUŠENÍ SYPANÉ HRÁZE PŘELITÍM. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 26

JANDORA, J. Stochastic research of earth dam breaching due to overtopping. In Dams in a European Context. Netherlands: A.A. Balkema, 2001. p. 195 ISBN: 90-5809-196- 1.

JANDORA, J. STOCHASTICKÁ ANALÝZA USTÁLENÉHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – 1D SIMULACE. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 276

JANDORA, J. VYHODNOCENÍ 2D DISPERZE PŘI TESTOVACÍM POKUSU. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 29

JANDORA, J. Vyhodnocení stopovacího pokusu na Svitavě analytickými metodami řešení. In Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: Stavebná fakulta STU Bratislava, 2001. s. 399 ISBN: 80-88820-18- 9.

JANDORA, J. Vyhodnocení stopovacího pokusu na Svitavě analytickými metodami řešení. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: STU Bratislava, 2001. s. 399 ISBN: 80-88820-18- 9.

JANDORA, J., JULÍNEK, T., ŘÍHA, J. The effect of reservoirs on the regional and local flood protection at the Morava river. In Dams in a European Context. Netherlands: A.A. Balkema, 2001. p. 19 ISBN: 90-5809-196- 1.

JULÍNEK, T. The application of MIKE11 for the evaluation of the tracing tests. In Book of Abstracts, DHI – Water&Environment. 4th DHI Software Conference. neuvedeno. Helsingor: DHI, 2001. p. 210-215.

KOUTKOVÁ, H.; JULÍNEK, T. Využití regresní a korelační analýzy při vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2001. s. 73 ISBN: 80-86433-05- 6.

PAŘÍLKOVÁ, J. Jedna z metod posuzování kanalizačních trub na obrus. In 2001.

PAŘÍLKOVÁ, J. Možnosti aplikace metody EIS – elektronická impedanční spektrometrie na sledování změn struktury sypaných hrází. In 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Brno: VUT, 2001. s. 47-52. ISBN: 80-88820-18- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J. Řešení grantového projektu gačr č. 103/01/ 0057 v roce 2001. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 3-8. ISBN: 80-214-2012- X.

PAŘÍLKOVÁ, J. Sledování změn struktury sypaných hrází pomocí metody impedanční spektroskopie. In 2001.

PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H. Porovnání výsledků metod použitých při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, Bratislava, 2001. s. 115

PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H. Záznam vývoje výronové plochy na fyzikálním modelu sypané hráze. In Enviromentálné aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, Bratislava, 2001. s. 105 ISBN: 0.

PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z. Sledování změn struktury sypaných hrází pomocí metody impedanční spektroskopie. In 17. sympozium o anemometrii. první. Úvaly u Prahy: Institute of Hydrodynamics AVČR, 2001. s. 55-62. ISBN: 80-238-7138- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H. Záznam vývoje výronové plochy na fyzikálním modelu sypané hráze. In Enviromentálne problémy navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Bratislava: ASCO, 2001. s. 115-121. ISBN: 80-88820-18- 9.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Porovnání proudění v přírodním spádovém stupni „hrušce“ na matematickém a fyzikálním modelu. In 17. Sympózium o anemometrii. první. Úvaly u Prahy: Institute of Hydrodynamics, 2001. s. 63-66. ISBN: 80-238-7138- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Laboratorní posuzování odolnosti a trvanlivosti materiálů trub stokových a vodárenských sítí. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: CERM, 2001. s. 166-173. ISBN: 80-214-2033- 2.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka. In 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Brno: VUTIUM, 2001. s. 120-126. ISBN: 80-88820-18- 9.

PAŘÍLKOVÁ, Jana. Využití perličkových termistorů při monitoringu průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází. Brno: Vutium, 2001. s. 74-82. ISBN: 80-214-2012- X.

PAŘÍLKOVÁ, Jana; KREJČÍ, Ivan. Aplikace impedanční spektroskopie při monitorování stavu sypaných hrází a jeho změn. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází. Brno: Vutium, 2001. s. 59-67. ISBN: 80-214-2012- X.

PAŘÍLKOVÁ, Jana; KREJČÍ, Ivan. Impedanční spektrometr a jeho využití při monitorování stavu sypaných hrází. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází. Brno: VUTIUM, 2001. s. 52-58. ISBN: 80-214-2012- X.

ŘÍHA, J. Objemové změny látek ve vodnch tocích. In Vplyv vegetačného doprovodu na kvalitu vody v recipiente. Brno: 2001.

ŘÍHA, J. Stream water quality modelling as a tool for reservoir water quality improvement. In International watermanagement colloquy. Brno: 2001. ISBN: 80-214-2033- 2.

ŘÍHA, J. Vliv podzemních staveb na režim podzemních vod na území města Brna. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky: ASCO Bratislava, 2001. s. 219- 226 ISBN: 80-88820-18- 9.

ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolních nádrží. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu… Brno: ECON publishing s.r.o., 2001. s. 24-29. ISBN: 80-86433-06- 4.

ŠLEZINGR, M. Ochrana břehů pomocí hydroosevu. In Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: SAV, 2001. s. 133-135. ISBN: 80-968480-2- X.

ŠLEZINGR, M. Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu. In Brno: 2001. s. 1-4.

ŠLEZINGR, M. Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT Brno, 2001. s. 18-23. ISBN: 80-214-2009- X.

ŠLEZINGR, M. Podstata samočistící schopnosti toků. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT Brno, 2001. s. 24-31. ISBN: 80-214-2009- X.

ŠLEZINGR, M. Příklady preventivní stabilizace břehů nádrží. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu… Brno: ECOM publishing, s.r.o., 2001. s. 30-33. ISBN: 80-86433-06- 4.

ŠLEZINGR, M. Příspěvek k problematice zajištění stability břehů vodních cest. In Plavební dny 2001. Praha: Nakladatelství T, 2001. s. 201-203. ISBN: 80-86243-02- 8.

ŠLEZINGR, M. Prognosis of the retreak of bank line of dam reservoirs – method for determination the „abrasion terminal line“. In International watermanagement colloquy. Brno: VUT Brno, 2001. p. 153-158. ISBN: 80-214-2033- 2.

ŠLEZINGR, M. Řešení grantového projektu GAČR 103/01/ 0063 v roce 2001. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu… Brno: ECON publishing,s.r.o., 2001. s. 4-5. ISBN: 80-86433-06- 4.

ŠLEZINGR, M. Současný stav řešené problematiky (břehová abraze). In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu… Brno: ECON publishing s.r.o., 2001. s. 6-13. ISBN: 80-86433-06- 4.

ŠLEZINGR, M. Teorie stresu a její aplikace na úrovni krajinných systémů. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Podbánské: ASCO Bratislava, 2001. s. 227-230. ISBN: 80-88820-18- 9.

ŠLEZINGR, M. Vliv antropogenní činnosti na vznik a rozvoj břehové abraze. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: SAV, 2001. s. 136-137.

UHMANNOVÁ, H. Úpravy vodních toků. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT FAST, 2001. s. 55 ISBN: 80-214-20009- X.

ZACHOVAL, Z. Porovnání výsledků z matematických modelů přírodního spádového stupně „hrušky“ s výsledky z modelu fyzikálního. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Vplyv vodohospodárskych stvieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbánské: ASCO Bratislava, 2001. s. 351 ISBN: 80-88820-18- 9.

ZACHOVAL, Z. Určení rychlosti výstupu kapilární vody pro různé granulometrické složení zeminy. In International watermanagement Colloquy. Brno: 2001. s. 200-206. ISBN: 80-214-2033- 2.

ZACHOVAL, Z. Vhodnost použití 2D matematických modelů přírodního spádového stupně vzhledem k návrhu tvaru objektu. In Voda a životní prostředí. Pavlov: NOEL 2000, 2001. s. 150-155. ISBN: 80-86020-35- 5.

ZUBÍK, P. LDA měření nestacionárního proudového pole. In 17. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2001. s. 111 ISBN: 80-238-7138- 2.

ZUBÍK, P. Měření nestacionárního proudění v savce reverzní Francisovy turbíny. In 4. seminář „Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů“. Praha: Asociace strojních inženýrů a Fakulta strojní ČVUT, 2001. s. 29

ZUBÍK, P. Měření nestacionárního proudového pole v savce turbíny. In 2001. s. 203

ZUBÍK, P. Možnosti použití integrální laserové anemometrie ve vodních strojích. In Zborník prednášok 16. medzinárodnej konferencie „O vodnej energetike“ Hydroturbo 2001. 2001. s. 207

2000

 DRÁB, A.; JANDORA, J. Modelové řešení průsakových poměrů vodního díla Vír. In Přehradní dny 2000. Karlovy Vary: Český přehradní výbor, 2000. s. 253-258.

JANDORA, J. Porovnání analytických řešení problému transportu a disperze látek v tocích. In Sborník přednášek ze semináře: „“Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/045). Brno: VUT v Brně, 2000. s. 35-42. ISBN: 80-214-1751- X.

JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J. Citlivostní analýza matematického modelu porušení sypané hráze přelitím. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 168 ISBN: 80-214-1752- 8.

JANDORA, J., ŘÍHA, J. Problems on application of screening models at stream water quality assessment. In 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000. Praha: CA-IUAPPA CR, Ministry of Environment of the Czech Rep., 2000. p. 42 ISBN: 80-86257-22- 3.

JANDORA, J.; JULÍNEK, T. Poznatky s použitím Mike11 pro modelování proudění vody v tocích. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 161-167. ISBN: 80-214-1752- 8.

JULÍNEK, T. Aplikace numerického modelu transportu látek na řece Svitavě – MIKE11. In Sborník přednášek ze semináře: „“Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/ 045. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 84 ISBN: 80-214-1751- X.

JULÍNEK, T. Sicherung von Datenunterlagen für die Kalibrierung eines numerischen Modells der Wasserqualität. In 9. Magdeburger Gewasserschutzseminar Einzugsgebietsmanagement. Berlín: ATV-DVWK, Povodí Labe, a.s., 2000. s. 105 ISBN: 3-933707-64- 1.

JULÍNEK, T., JANDORA, J. Prezentace výsledků řešení grantového úkolu na WWW stránkách. In Sborník přednášek ze semináře: „“Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/ 045. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 9 ISBN: 80-214-1751- X.

PAŘÍLKOVÁ, J. Kalibrace termistorových čidel pro měření průsakových křivek a rozplavení modelu sypané hráze. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT, 2000. s. 129 ISBN: 80-214-1752- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H. Stanovení průsakových křivek měřením na fyzikálním modelu sypané hráze. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 121-129. ISBN: 80-214-1752- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J. Kalibrace termistorových čidel pro měření průsakových křivek a rozplavení modelu sypané hráze. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 129 ISBN: 80-214-1752- 8.

PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H. Stanovení průsakových křivek měřením na fyzikálním modelu sypané hráze 2. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT, 2000. s. 121-128. ISBN: 80-214-1752- 8.

ŘÍHA, J. Činitelé ovlivňující jakost vody v tocích. In Vplyv vegetačného doprovodu na kvalitu vody v recipiente. Bratislava, Slovenská republika: 2000.

ŘÍHA, J. Factors affecting water quality in streams. In Vplyv vegetačného doprovodu na kvalitu vody v recipiente. Bratislava: STU Bratislava, 2000. p. 9-16.

ŘÍHA, J. Modelové vyhodnocení kolmatačního pokusu. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: 2000.

ŘÍHA, J. Nové přístupy při řešení rozsahu ochranných pásem zdrojů podzemních vod. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: 2000.

ŘÍHA, J. Použití matematického modelování při řešení rozsahu ochranných pásem jímacích území umístěných v těžebnách štěrkopísků. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: 2000.

ŘÍHA, J. Řešení vybraných problémů při modelování úloh transportu a disperze látek ve vodních tocích. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: 2000.

ŘÍHA, J. Strategie rozvoje měst po povodni. Vodohospodářské aspekty. Návrhová část. In 2000.

ŘÍHA, J. Výsledky měření koncentrace látky při testovacím pokusu na řece Svitavě. In Brno: 2000. ISBN: 80-214-1751- X.

RYL, T., ŘÍHA, J. Possibilities of the use of inversion modelling when solving stream water quality problems. In Berlín, Německo: 2000.

ŠLEZINGR, M. Elektrický pohon lodí na údolní nádrži Brno. In Plavební dny. Praha: Nakladatelství T, 2000. s. 201-203. ISBN: 80-86243-02- 8.

ŠLEZINGR, M. Příspěvek k problematice ústupu břehové čáry. In Přehradní dny 2000. Karlovy Vary: Český přehradní výbor, 2000. s. 313-317.

STARA, V. Vyhodnocení fyzikálních experimentů porušení hrází přelitím v roce 2000. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 203 ISBN: 80-214-1752- 8.

STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J. Matematické a fyzikální modelování porušení sypaných hrází v důsledku jejich přelití. In Přehradní dny 2000. Karlovy Vary: Český přehradní výbor, 2000. s. 41

STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J. Numerical and experimental research of earth dam breaching due to overtopping. In The 4th International Conference on Hydroscience and Engineering. Korea – Seoul: Korea Water Resources Association, 2000. p. 25

STARA, V., ŘÍHA, J., KRATOCHVÍL, J. Prediction of Earth Dam Creep Behaviour Using Numerical Modelling. In Twentieth congress on large dams. Beijing – China: ICOLD, 2000. p. 781 ISBN: 0254- 0703.

ŠULC, J. Požadavky na stabilitu přelévaných zemních a kamenitých hrází. In Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav. Brno: VUT Brno, Antonínská 1, 2000. s. 45 ISBN: 80-214-1544- 4.

ŠULC, J. Současné legislativní požadavky na provozní způsobilost instalovaných systémů pro měření průtoku odpadních vod. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod. Brno: NOEL, s.r.o., 2000. s. 1 ISBN: 80-86020-27- 4.

ZUBÍK, P. Měření proudění v cévním rozvětvení. In Inženýrská mechanika 2000. Svratka: Institut teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky, 2000. s. 191-194. ISBN: 80-86246-07- 8.