Spolupráce

Spolupracujeme s firmami, státní správou, univerzitami a výzkumnými a odbornými organizacemi, což nám umožňuje dosahovat výsledků na vyšší úrovni a s větším dopadem. Spolupracující subjekty si pečlivě vybíráme. Spolupráci řádně plánujeme, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků v předem definovaném čase. Schopnost dosažení výsledků je prakticky vždy založena na osobních zkušenostech, znalostech a schopnostech konkrétních osob, proto výběr spolupracujících subjektů zakládáme na konkrétních lidech.

Firmy

Amiblu Czech Republic spol. s r.o.
AQUATEAM s.r.o.
AQUATIS a.s.
ASIO, spol. s r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
CONSULTEST s.r.o.
ČEZ, a. s.
ČKD Blansko Holding, a.s.
Dopravoprojekt Brno a.s.
GEOtest, a.s.
Golík VH, s. r. o.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
HG partner s.r.o.
JV PROJEKT VH s.r.o.
Litostroj Engineering a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
NIVUS GmbH
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
R E D I S – spol. s r.o.
Regioprojekt Brno, s.r.o.
ROMEX s.r.o.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Thermo Sanace s.r.o.
TOPWET s.r.o.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s
VHRoušar, s.r.o.

Ministerstva

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

Státní podniky

Lesy České republiky, s.p.
Povodí Odry, s.p.
Povodí Ohře, s.p.
Povodí Labe, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.

Univerzity

Aleksandras Stulginskis University
České vysoké učení technické v Praze
HAWK University of Applied Sciences and Arts
KU Leuven
Lucerne School of Engineering and Architecture
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
National University of Water and Environmental Engineering
NHL Stenden University of Applied Sciences
Riga Technical University
Slovak University of Agriculture in Nitra
Slovak University of Technology in Bratislava
Sofia university St. Kliment Ohridski
Technical University of Košice
Technical University of Lisbon
Technical University of Moldova
Technical University of Varna
Technological University of the Philippines
The University of Edinburgh
University of Agriculture in Krakow
University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
University of Barcelona
University for Continuing Education Krems
University of Granada
University of Ljubljana
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Střední školy

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
Střední průmyslová škola stavební Brno
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Výzkumné a odborné organizace

Akademie věd České republiky – Biologické centrum, Hydrobiologický ústav
Akademie věd České republiky – Ústav pro hydrodynamiku
Akademie věd České republiky – Ústav termomechaniky
Constanta Maritime University
CREA Hydro&Energy, z.s.
Český hydrometeorologický ústav
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český metrologický institut
ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Slovak Academy of Science – Institute of Hydrology
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví
Water Research Institute of the National Research Council of Italy
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.