Prototypy a funkční vzorky

BUREŠ, J.; DRÁB, A.; BARTONĚK, D.: MDWGIS; Multidisciplinární datový sklad GIS. Fakulta stavební, B428. URL: http://gis.fce.vutbr.cz/.

JULÍNEK, T.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: 1D sufoze; Zařízení pro simulaci kontaktní sufoze 1D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

JULÍNEK, T.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: mer_ wq; Zařízení pro měření kvality vody, šíření znečištění. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

PAŘÍLKOVÁ, J.: probes- Bari II; Steel monitoring probes. Bari, IT. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLEK, L.: 2D moisture; equipment to simulate and detect the distribution of moisture in the sand. KHBO Oostende, Belgie. URL: http://www.eureka3838.com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; STOKLÁSEK, R.: Z- metr 1; Z- metr 1. LVV.

PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; STOKLÁSEK, R.: Z- metr 2; Z- metr 2. LVV.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: dělené sondy zdivo; dělené pasivní sondy do zdiva. ÚTHS FAST.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_ B12; pasivní dělená sonda EIS_ B12. zahrádkářská kolonie Brno- Bystrc. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_ B12; pasivní dělená sonda EIS_ L2. Luhačovice_ oblast sesuvu. URL: http://www.eureka3838.com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_ L1; pasivní dělená sonda EIS_ L1. Luhačovice – oblast sesuvu. URL: http://www.eureka3838.com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_ L3; pasivní dělená sonda EIS_ L3. Luhačovice_ oblast sesuvu. URL: http://www.eureka3838.com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Hornice_ Krakov; Sonda- vidlicová. Hornice_ Krakov. URL: http://www.eureka3838.com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: chrám Bratislava; sondy pro monitorování dřevěných prvků. Bratislava. URL: http://www.eureka3838.com/.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: lab sonda, SK; dělená párová pasivní sonda metody EIS. Michalovce, SK.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: mobilní sonda Kobeřice; Monitorování morfologie nádrže VD Kobeřice. LVV. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: probes- Bari; Vertically divided probes. Bari, IT. URL: http://www.eureka. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Rychvald zdivo_ 1; specifická konstrukce mobilních dělených sond do zdiva. Rychvald. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Rychvald zdivo_ 2; sonda pro sledování změn obsahu vody ve zdivu. Rychvald.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: sonda- sníh; Dělená sonda EIS pro měření sněhu. Rokytnice v Orlických horách.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: sonda; Vertically divided probes. Svratka.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: sondy Milhostov; Specifická konstrukce sond pro lokalitu Milhostov, SK. LVV, Milhostov SK. (prototyp);“Specifická konstrukce sond pro lokalitu Milhostov

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: sondy-Kobeřice2, CZ; Vertikálně dělené sondy. Kobeřice. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: sondy-Senné, SK; Vertikálně dělené sondy. Senné, SK. URL: http://www.eureka. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Svratka; Sonda- rýč. Svratka. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: tyčové sondy; tyčová ocelová sonda. Dolní Němčí. URL: http://www.eureka3838.com/.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Wesselsky; trubicová sonda pro dřevo. Loučky. URL: http://www.eureka3838.com/.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: zařízení pro instalaci sond; monitorování stavu zemní hráze vodní nádrže. Kobeřice.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Žabčice 1; Žabčice I. Žabčice, objekt MENDELU. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Žabčice II – rýč; Žabčice II. Žabčice.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.: bodová sonda; kontaktní neinvazivní bodová sonda. LVV- VST. URL: http://eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.: bodové sondy dotykové; dotykové laboratorní sondy k Z- metru III. LVV ÚVST, FAST.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.: hřeben; ridge probe. KHBO Oostende, Belgie. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.: provzdušnění- EIS; stanoviště pro sledování provzdušnění vody metodou EIS. LVV ÚVST. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.: provzdušněni II; stanoviště pro sledování provzdušnění vody metodou EIS a PIV. LVV- ÚVST.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.: sonda ČOV; Sonda EIS pro měření v aerační nádrži. ČOV Brno- Modřice. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; GOMBOŠ, M.: Milhostov_ 2; nerovnoměrně dělené stabilní pasivní párové sondy. Milhostov, SK.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NASSWETTROVÁ, A.: sonda- hoření; Sonda pro sledování teplot při hoření dřeva. VST- LVV.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NOVOTNÁ, J.: splach; Zařízení pro simulování a detekování 2D vsakování splachových vod. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.: malá sonda(9)- golf; Sonda EIS pro sledování zemin golfového hřiště 2. golfové hřiště Svratka, green 4. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; VESELÝ, J.: dělené sondy pro Brno; nerovnoměrně dělené sondy tyčové sondy. Brno – Bystrc.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K.: EIS_ H10; aktivní dělená sonda EIS_ H10. Zemní hráz vodní nádrže u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K.: EIS_ H3; aktivní dělená sonda EIS_ H3. Zemní hráz vodní nádrže u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K.: EPH_ 47; externí přepínač EPH_ 47. Zemní hráz vodní nádrže u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; SLEZÁK, J.: obsyp- EIS; experimentální stanoviště pro sledování vlivu obsypu sondy EIS. LVV ÚVST. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŠPANO, M.: sedimentace – Zmetr; stanoviště pro měření sedimentace částic metodou EIS. LVV ÚVST. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.: sondy- Karolinka; Vertikálně dělené sondy pro vodní dílo Karolinka. VD Karolinka.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: EIS_OK; pasivní dělená sonda EIS_OK. Opatovický kanál – oblast průsaku zemní hráze.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.: obrus; Obrus kanalizačních trub. FAST VUT v Brně.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, I.; PAŘÍLEK, L.: malá sonda(7)- golf; Sonda EIS pro sledování zemin golfového hřiště 1. golfové hřiště Svratka, tréninková plocha. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: 128 kanálový přepínač; externí přepínač pro 128 měřicích míst. LVV ÚVST.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: 32 kanálový přepínač; external multiplexer for 32 places. LVV ÚVST.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: 64 kanálový přepínač; external multilpexer for 64 places. Oostende, B.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: adap- Karolinka; adaptér 1 krát 24 míst. Karolinka. URL: http://www.eureka3838.com/.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: adapter 2; adaptér 2 krát 15 míst. LVV- Brno. URL: http://www.eureka3838.com/.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: Datalogger Hornice; datalogger Hornice. strojovna u vodního díla u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: kalibrátor; Kalibrátor odporů. LVV- Brno. URL: http://www.eureka3838.com/.

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: Z- metr III; Z- meter III. GEOtest, a.s.. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; STOKLÁSEK, R.: Z- meter 2A; The Principle of Digital Measurement of Impedance by a Z- meter 2A Device. LVV. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; STOKLÁSEK, R.: Z- metr 2A; Z- metr 2A. LVV.

PAŘÍLKOVÁ, J.; STOKLÁSEK, R.: Z. meter 2A of third generation; Z- meter 2A of third generation. GEOtest Brno, a.s.. URL: http://www.eureka3838. com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; STOKLÁSEK, R.; KREJČÍ, I.: TERM; TERM. LVV.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; STARA, V.: pásková sonda; Pásková sonda pro měření pohybu vody v zemině. LVV, budova F. URL: http://www.eureka3838.com.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: sonda Tetčice; Vertikálně dělená sonda pro obec Tetčice. Tetčice.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: VD Štětí; Hydraulický model koryta Labe s pilířem mostu u MVE Štětí. FAST VUT v Brně.

STARA, V.; ŠPANO, M.: M 06/ 106; Hydraulický model bezpečnostního přelivu včetně navazující části stupňovitého skluzu VD Bystřička. Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Budova F – venkovní trať.

STARA, V.; ŠULC, J.: VD Znojmo; Hydraulický modelový výzkum VD Znojmo. funkční objekt VD Znojmo.

ŠPANO, M.; STARA, V.: M 09/ 001; Fyzikální model stupňovitého skluzu ML20. Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Budova B – trať B05.. URL: http://www.fce.vutbr.cz.

ŠPANO, M.; STARA, V.; PAŘÍLKOVÁ, J.: P 09/ 001; Hliníková nalepovací pásková elektroda. LVV Laboratoř B. URL: http://www.fce.vutbr. cz.

ŠULC, J.: Deflektory Pařížov; Návrh úpravy proudových poměrů v obtokové štole VD Pařížov. Obtoková štola VD Pařížov.

ŠULC, J.: měrné žlaby VD Šance; Měrné žlabové vestavby pro stanovení průtoků prosáklé vody odvodňovacími systémy VD Šance. revizní štola v hrázi VD Šance.

ŠULC, J.: přelivy VD Morávka; Ostrohranné přelivy v měrných profilech šachtice a sběrného příkopu pro stanovení průtoků vody (součást monitorovacího systému VD Morávka). podhrází VD Morávka.

ŠULC, J.: PVE Reisseck – zavírání; Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech. Uzávěry VD Reisseck – kaverna uzávěrů.

ŠULC, J.: Reisseck zavzdušnění klapek; Návrh zavzdušnění protékaných klapkových uzávěrů hydraulického okruhu VE Reisseck II. Uzávěry v kaverně PVE Reisseck.

ŠULC, J.: segmentový uzávěr VD Souš; Hydraulický modelový výzkum komory segmentových uzávěrů ve štole spodních výpustí VD Souš. štola VD Souš.

ŠULC, J.: Usměrnění RU Vrchlice; Úprava komor rozstřikovacích uzávěrů spodních výpustí VD Vrchlice. Komory spodních výpustí VD Vrchlice.

ŠULC, J.: VD Karolinka; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního šachtového přelivu a odpadní štoly VD Karolinka. FAST, VUT v Brně.

ŠULC, J.: VD Těrlicko; Modelový výzkum úpravy skluzu VD Těrlicko pro převádění zvýšených povodňových průtoků. FAST, VUT v Brně.

ŠULC, J.: vestavbové žlaby VD Morávka; Měrné vestavbové žlaby pro stanovení průtoků umístěné v injekční štole VD Morávka (bloky č. 11,22,24). FAST, VUT v Brně.

ŠULC, J.; NEHUDEK, A.: usměrňovací prvky RU; Hydraulický výzkum konstrukcí pro usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Měrné vestavby; Měrné vestavby pro automatizované měření průsaků v systému drénů a injekční štole VD Mostiště. VD Mostiště.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model funkčního bloku; Hydraulický modelový výzkum funkčního bloku hráze VD Nové Heřminovy. Budova B, B112.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model hráze; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy. Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model hráze; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy – 3. etapa (přeliv bez kaskády). Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: SO 01 VD Mšeno; Zkoušky rozdělovacího objektu SO 01 na Lužické Nise. FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: SO 06; Hydraulický modelový výzkum výustního objektu SO 06 (nové koncepční řešení). FAST – B121.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Boskovice; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Boskovice. Budova F, FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Dalešice; Hydraulický modelový výzkum kapacity přelivu a skluzu se zvýšenými bočními stěnami VD Dalešice. FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Jelení; Hydraulický modelový výzkum funkčního objektu nádrže Jelení. ÚVS-LVV- B121.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Morávka – přeliv+ spadiště; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a dna spadiště VD Morávka. Budova F, FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Morávka-přeliv+ skluz; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a skluzu VD Morávka. Budova F, FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Mšeno; Modelové zkoušky vtokového objektu SO 04 VD Mšeno. FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Orlík; Vodní dílo Orlík – fyzikální model nového bezpečnostního objektu. Budova B, laboratoř B112. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs03_17.html.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Pod Bukovcom; Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom. budova B, na volné ploše v místnosti B112. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs09_20.html.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Šance; Modelový výzkum nového objektu pro převádění extrémních povodní VD Šance (bezpečnostní přeliv, skluz, vývar). FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VE Merangin; Hydraulický modelový výzkum tlumení energie proudu vytékajícího do vývaru z rozstřikovacího synchronního uzávěru VE Merangin. Budova B, hydraulický měrný žlab 10 v místnosti B121.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: vyzkum Š5; Hydraulický modelový výzkum úpravy proudových poměrů ve spojné šachtici Š5 kanalizační stoky Jánská – Kobližná. FAST- LVV.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ŠAFÁŘ, R.: VD Fryšták; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu, stupňovitého skluzu a vývaru pro převádění povodňových průtoků VD Fryšták. FAST VUT v Brně.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZACHOVAL, Z.: Model Brantice; Hydraulický modelový výzkum jezu Brantice na řece Opavě. FAST – B121.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.: přeliv Žichlínek; BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV POLDRU ŽICHLÍNEK NA MORAVSKÉ SÁZAVĚ. FAST VUT v Brně.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: RP Lhotka 2; Modelový výzkum rybochodu Lhotka na Odře – úprava modelu. FAST VUT v Brně.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: Přístroj IC; Přístroj k ověření hydraulických parametrů a funkčnosti dvojitého dešťového separátoru. FAST VUT v Brně.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: RP Lhotka; MODELOVÝ VÝZKUM RYBOCHODU LHOTKA NA ODŘE. Brno.

VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.: VD Přelouč II; Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem. FAST VUT v Brně.

ZACHOVAL, Z.: LVV_Přemístitelný lapák splavenin na štěrk a valouny; Přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na štěrky a kameny. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně.

ZACHOVAL, Z.: LVV_sací zařízení; Sací zařízení pro odběr vzorku vody s plaveninami z toku. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně.

ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J.: LVV_Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin; Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na písky a štěrky. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně.

ZACHOVAL, Z.; KOSTELECKÝ, J.: Bezpečnostní přeliv SN Lichnov V; Bezpečnostní přeliv SN Lichnov V. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: 1D VSAK; Zařízení pro simulování a detekování 1D vsakování. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: 2D VSAK; Zařízení pro simulování a detekování 2D vsakování. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: 2DROT VSAK; Zařízení pro simulování a detekování 2D vsakování v rotační symetrii. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

ZACHOVAL, Z.; SRNA, J.; ČEJDA, M.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: Přístroj pro Piping; Zařízení pro simulaci vnitřní eroze zemin. Brno.

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.: AB- k; Zařízení pro laboratorní stanovení hydraulické vodivosti asfaltobetonu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří 95, 602 00 Brno.

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J.: VD Labská; Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno.

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno.

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html.

ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PICKA, D.; ŠULC, J.: Jez Zátor; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro ukládání splavenin pod připravovaným VD Nové Heřminovy. Brno, Veveří 95.

ŽOUŽELA, M.: Hydraulický žlab 0, 5 m; Hydraulische Versuchsrinne für spezifische Messungen der Gesellschaft NIVUS GmbH. Venkovní plocha vedle hydraulické laboratoře F1.

ŽOUŽELA, M.: SK ČOV Brno – Modřice; Stanovení Q/h charakteristiky přelivů stavidlové komory a návrh vzdouvacího prahu v prostoru výustního objektu odlehčovací stoky na ČOV Brno-Modřice. budova B, na volné ploše v místnosti B121.

ŽOUŽELA, M.; BOHÁČ, D.: Model Juřinka; Návrh a fyzikální modelový výzkum měrného žlabu určeného pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků v profilu jezu Juřinka I na řece Bečvě v říčním km 59,7. Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html.

ŽOUŽELA, M.; FEJFAROVÁ, M.: interní grant FAST; Měření průtoku za pomoci ostrohranných přelivů v podmínkách ovlivnění hladinou dolní vody. FAST VUT v Brně.

ŽOUŽELA, M.; ŠENKOVÁ, M.: Rozdělovací objekt UN – ČOV Modřice; Optimalizace hydraulických poměrů rozdělovacího objektu UN na ČOV Brno-Modřice. budova B, na volné ploše v místnosti B121. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs12_20.html.