Výuka

Hlavní náplní naší práce je zabezpečení výuky ve stávajících a nově akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na Fakultě stavební VUT, pořádání kurzů Celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Podílíme se i na výuce studentů Fakulty strojní VUT formou vyžádaných přednášek a exkurzí v LVV.

Vytváříme studijní materiály a zařízení pro vzdělávání studentů Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Slovak University of Agriculture in Nitra, Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto, Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice.

V rámci studijních pobytů a praktických stáží vzděláváme studenty z univerzit:

Nabízíme témata odborných prací pro žáky středních škol.

Aktuální témata bakalářských, diplomových a disertačních prací jsou uvedena ve studentském intranetu FAST po přihlášení.

Tištěné verze obhájených bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací jsou uloženy v Knihovnickém informačním centru a v Archivu VUT.

Digitální verze obhájených bakalářských, diplomových a disertačních prací jsou uloženy v Digitální knihovně VUT.

Digitální verze tezí vědeckých spisů zveřejňuje VUTIUM.

Studijní materiály k některým vyučovaným předmětům lze nalézt na stránkách FAST Moodle, knihy, skripta a normy jsou v Knihovnickém informačním centru, studijní opory jsou ve studentském intranetu.

Veškeré informace pro uchazeče o studium a pro studenty jsou na stránkách FAST.