Výsledky

Výsledky naší činnosti se znažíme publikovat jak odborné, tak laické veřejnosti. Způsob publikace volíme s ohledem na cílovou skupinu lidí zabývajících se danou problematikou.

Pro studenty vytváříme skripta a studijní opory, výukové pomůcky a multimédia.

Výsledky vědy a výzkumu členíme dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Zde jsou rozděleny na knihy a příručky, články v časopisech, příspěvky na konferencích, certifikované metodiky, software, prototypy a funkční vzorky, mapy, poloprovozy a patenty.

Výsledky spojené s aplikovaným výzkumem pro firmy jsou majetkem objednatele a o jejich zveřejnění rozhoduje objednatel. Výsledkem jsou obvykle výzkumné zprávy.

Výsledky naší činnosti lze pravidelně vidět při Dnech otevřených dveří a Noci vědců. Po předchozí domluvě provádíme i nepravidelné prezentace pro zájmové skupiny všech věkových kategorií.