Patenty a užitné vzory

ŽOUŽELA, M.; Atypický žlab pro měření průtoku. průmyslový vzor. (2021)

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; PETRULA, L.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika: Zařízení pro výzkum zpětné eroze. 33584, užitný vzor. (2019)

NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika: Usměrňovací prvek pro rozstřikovací uzávěry. 32299, užitný vzor. (2018)

NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; Usměrňovací prvek pro rozstřikovací uzávěry. 32299, užitný vzor. (2018)

PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; Koexpro Ostrava, a.s., Ostrava-Vítkovice, CZ: Ochranná hráz k omezení nežádoucích pohybů přírodních hmot vlivem erozního smyvu a transportu splavenin. 26632, užitný vzor. (2014)

PAŘÍLKOVÁ, J.; Automatizované dávkování srážedel při úpravě a čištění vod. č.153/88 VUT FAST Brno – 1988, zlepšovací návrh.

PAŘÍLKOVÁ, J.; Způsob řízení vločkování při úpravě vod a zařízení k provádění tohoto způsobu. PV 06025-88K, patent.