Studijní opory a skripta

2017

ŠLEZINGR, M. Stabilizační a začleňovací stavby. Stabilizační a začleňovací stavby. Brno: Tribun EU, sro, 2017. s. 1-126. ISBN: 978-80-263-1171-3.

2016

ZACHOVAL, Z. Splaveniny ve vodních tocích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-155.

2013

ŠLEZINGR, M. Vodní toky. Rozdělení dle charakteru úprav. Vodní toky. Rozdělení dle charakteru úprav. CZ: 2013. s. 1-305.

2009

KRAVKA, M.; ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J.; MARKOVÁ, J.; VYSKOT, I.; DOMOKOŠOVÁ, K. Úprava malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. Úprava malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. Brno: MZLU v Brně, 2009. s. 1-138. ISBN: 978-80-7375-337- 5.

ŠLEZINGR, M.; KUPEC, P.; SCHNEIDER, J. Revitalizace v krajině. Revitalizace v krajině. 1. Brno: MZLU v Brně, 2009. s. 1-119. ISBN: 978-80-7375-356- 6.

ŠLEZINGR, M.; ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků. Vegetační doprovod vodních toků. 1. Brno: MZLU v Brně, 2009. s. 1-175. ISBN: 978-80-7375-349- 8.

2008

DRÁB, A. CR04 Hydroinformatika II. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2008.

MOTYČKA, V.; HORÁK, V.; ŠLEZINGR, M.; SÝKORA, K.; KUDRNA, J. Studijní opora pro kombinované studium – Vybrané stati z technologie stavebních procesů. intranet FAST: VUT v Brně FAST, 2008. s. 1-155.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Laboratorní úlohy předmětu „Hydraulika a hydrologie“ – BR51. Laboratorní úlohy předmětu „Hydraulika a hydrologie“ – BR51. Brno: LVV, 2008. s. 1-68.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Laboratorní úlohy předmětu „Hydraulika a hydrologie“ – BR05. Laboratorní úlohy předmětu „Hydraulika a hydrologie“ – BR05. Brno: LVV, 2008. s. 1-174.

2007

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Studijní texty k laboratorním úlohám. LVV ÚVST Brno: LVV, 2007. s. 1-74.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Vybrané laboratorní úlohy, fyzikální modelování jevů. Brno: VUT, 2007. s. 1-65.

2006

HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Čistota vod. Čistota vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-242.

JANDORA, J.; ŠULC, J. Hydraulika. HYDRAULIKA. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT v Brně, 2006. s. 1-178.

JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H. Proudění v systémech říčních koryt. Proudění v systémech říčních koryt. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT v Brně, 2006. s. 1-119.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Vybraná problematika z vodního stavitelství. Vybraná problematika z vodního stavitelství. Brno: VUT, 2006. s. 1-137.

2005

JANDORA, J. VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY – MODUL 01 – ZÁKLADY HYDRAULIKY. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: 2004. s. 1-64. ISBN: 0-471-355023- X.

VESELÝ, J.; MILERSKI, R.; MIČÍN, J. Vodohospodářské stavby. Brno: CERM,s.r.o., 2005. s. 9-69. ISBN: 80-214-2896- 1.

2004

HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Jakost vody v povodí. Brno: 2004. s. 1  ISBN: 80-214-2815- 5.

2002

PODSEDNÍK, O., MALEŇÁK, J. Vodní stavby I. In Vodní stavby I. skriptum, I. svazek. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2002. p. 60 – 79. ISBN 80-214-2165-7.

2001

JANDORA, J. Tabulky z hydrauliky. Tabulky z hydrauliky. n. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2001.

PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H. Hydraulika Laboratorní cvičení. Hydraulika – Laboratorní cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. ISBN: 80-214-2026- X.