Předměty doktorského studijního programu

Předměty dobíhajících doktorských studijních programů

DR01 Doktorský seminář I (VHS)
DR02 Doktorský seminář II (VHS)
DR03 Doktorský seminář III (VHS)
DR04 Doktorský seminář IV (VHS)
DR05 Doktorský seminář V (VHS)
DR06 Doktorský seminář VI (VHS)
DR07 Doktorský seminář VII (VHS)
DR71 Hydromechanika (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
DR72 Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
DR73 Fyzikální modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
DR74 Matematické modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
DR75 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)
DR76 Hydrotechnické stavby (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Předměty nově akreditovaných doktorských studijních programů

DPA025 Doktorský seminář 1 (VHS)
DPA029 Doktorský seminář 2 (VHS)
DPA032 Doktorský seminář 3 (VHS)
DPA033 Doktorský seminář 4 (VHS)
DPA034 Doktorský seminář 5 (VHS)
DPA035 Doktorský seminář 6 (VHS)
DPA036 Doktorský seminář 7 (VHS)
DRB023 Hydromechanika (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
DRB024 Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
DRB026 Fyzikální modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
DRB025 Matematické modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
DRB028 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)
DRB027 Hydrotechnické stavby (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)