Články v časopisech

2021

ABD-ELATY, I.; M. SAID, A.; M. ABDELAAL, G.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; JANDORA, J.; F. ABD-ELHAMID, H. Assessing the Impact of Lining Polluted Streams on Groundwater Quality: A Case Study of the Eastern Nile Delta Aquifer, Egypt. Water, 2021, vol. 13, no. 12, p. 1-18. ISSN: 2073-4441.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; JANDORA, J.; POSPÍŠILÍK, Š.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; JUŘIČKA, D.; GJUNSBURGS, B.; RADZEVIČIUS, A.; SKOMINAS, R. The EIS options at monitoring the spread of pollution in the stream. Journal of Marine Technology and Environment, 2021, vol. 2021, no. 2, p. 39-48. ISSN: 1844-6116.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Defects of AC lining at Josefův Důl dam and their refurbishment. Gospodarka wodna, 2021, vol. 873, no. 9/2021, p. 17-22. ISSN: 0017-2448.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JULÍNEK, T. Proposed dam Skalička – conflicts and challenges. Gospodarka wodna, 2021, vol. 873, no. 9/2021, p. 29-34. ISSN: 0017-2448.

ŠPANO, M.; DUCHAN, D. Threat to embankments and natural banks posed by oscillatory wind waves. Gospodarka wodna, 2021, vol. 873, no. 9/2021, p. 10-16. ISSN: 0017-2448.

ŽOUŽELA, M.; STŘÍTESKÝ, L. Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice. SOVAK, 2021, roč. 30, č. 11, s. 22-25. ISSN: 1210-3039.

ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; BŘEZINA, J.; VÍTŮ, M. Měření bodové rychlosti vodního proudu s využitím elektromagnetických indukčních měřidel. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 11, s. 8-16. ISSN: 1211-0760.

ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; BŘEZINA, J.; VÍTŮ, M. Posouzení elektromagnetických indukčních měřidel bodové rychlosti vodního proudu v podmínkách reálného proudění. Metrologie, 2021, č. 3, s. 8-14. ISSN: 1210-3543.

2020

BREDY, S.; JANDORA, J. Effect of Dam Height on The Stability of Earth Dam (Case Study: Karolinka Dam). Journal of Engineering (University of Baghdad), 2020, vol. 26, no. 3/2020, p. 117-126. ISSN: 2520-3339.

GHAFOORI, Y.; VIDMAR, A.; ŘÍHA, J.; KRYŽANOWSKI, A. A Review of Measurement Calibration and Interpretation for Seepage Monitoring by Optical Fiber Distributed Temperature Sensors. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 19, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.

GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLKOVÁ, J. Unsteady Flow and River Bed Stratification Mutual Impact on Scour at the Abutments. International Journal for Engineering Modelling, 2020, vol. 33, no. 1-2, p. 49-57. ISSN: 1849-8671.

HALA, M.; PETRULA, L.; ALHASAN, Z. Comparison of Hydraulic Conductivity Values Obtained from Empirical Formulae and Laboratory Experiments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 4, p. 669-678. ISSN: 1211-8516.

JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Mapping of uplift hazard due to rising groundwater level during floods. J FLOOD RISK MANAG, 2020, vol. 34, no. 2, p. 162-174. ISSN: 1753-318X.

JUŘIČKA, D.; NOVOTNÁ, J.; HOUŠKA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; HLADKÝ, J.; PECINA, V.; CIHLÁŘOVÁ, H.; BURNOG, M.; ELBL, J.; ROSICKÁ, Z.; BRTNICKÝ, M.; KYNICKÝ, J. Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia. Journal of Forestry Research, 2020, vol. 31, no. 1, p. 197-208. ISSN: 1993-0607.

JUŘIČKA, D.; PECINA, V.; KUSBACH, A.; VLČEK, V.; NOVOTNÁ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; OTGONSUREN, B.; BRTNICKÝ, M.; KYNICKÝ, J. Thermal regime of semi-natural dew collector’s perspective for afforestation of semi-arid landscapes. Environmental Technology and Innovation, 2020, vol. 20, no. 1, p. 1-15. ISSN: 2352-1864.

ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; ŠPANOVÁ, A.; ŠEDO, O.; RITTICH, B. Bacterial Diversity in the Asphalt Concrete Lining of the Upper Water Reservoir of a Pumped-Storage Scheme. Water, 2020, vol. 12, no. 11, p. 1-15. ISSN: 2073-4441.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; JANDORA, J.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; JUŘIČKA, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; RADZEVIČIUS, A.; SKOMINAS, R. Bode and Nyquist plots: Assistance in soil characterization. Journal of Marine Technology and Environment, 2020, vol. 2020, no. 2, p. 29-38. ISSN: 1844-6116.

ŘÍHA, J.; GHAFOORI, Y.; MAČEK, M.; VIDMAR, A.; KRYŽANOWSKI, A. Analysis of Seepage in a Laboratory Scaled Model using Passive Optical Fiber Distributed Temperature Sensor. Water, 2020, vol. 12, no. 2, p. 1-16. ISSN: 2073-4441.

ŘÍHA, J.; KOTAŠKA, S.; PETRULA, L. Dam Break Modeling in a Cascade of Small Earthen Dams: Case Study of the Cizina River in the Czech Republic. Water, 2020, vol. 12, no. 8, p. 1-21. ISSN: 2073-4441.

ŘÍHA, J.; PETRULA, L.; HALA, M. Statistical analysis of experimentally determined critical hydraulic gradients for heave. Geotechnique Letters, 2020, vol. 10, no. 2, p. 377-384. ISSN: 2045-2543.

ŽOUŽELA, M.; ŠKRANCOVÁ, M.; JEŽEK, J. Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice. SOVAK, 2020, roč. 29, č. 9, s. 14-20. ISSN: 1210-3039.

ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; VÍTŮ, M.; BŘEZINA, J. Metrologické charakteristiky elektromagnetických měřidel bodové rychlosti vodního proudu. Metrologie, 2020, roč. 29, č. 2, s. 7-14. ISSN: 1210-3543.

2019

ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Influence of surface lining type on the probability of dike breaching due to overtopping. Journal of Flood Risk Management, 2019, vol. 2019, no. 5, p. 1-13. ISSN: 1753-318X.

BREDY, S.; JANDORA, J. Numerical modelling of a diaphragm wall process in Karolinka dam. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 2019, vol. 48, no. 7/2019, p. 93-109. ISSN: 2307-4531.

BREDY, S.; JANDORA, J. Three-dimensions modelling of a jet pile construction in the Karolinka dam. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 3, p. 637-648. ISSN: 1211-8516.

DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M.; PAVLÍČEK, M.; ZUBÍK, P.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P. Determination of the Hydrodynamic Load on an Inundated Bridge Deck by Measurements Performed on a Physical Model. International Journal of Civil Engineering, 2019, vol. 17, no. 10, p. 1-12. ISSN: 1735-0522.

JUŘIČKA, D.; KUSBACH, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; HOUŠKA, J.; AMBROŽOVÁ, P.; PECINA, V.; ROSICKÁ, Z.; BRTNICKÝ, M.; KYNICKÝ, J. Evaluation of natural forest regeneration as a part of land restoration in the Khentii massif, Mongolia. Journal of Forestry Research, 2019, no. 11676, p. 1-14. ISSN: 1993-0607.

KOTAŠKA, S.; ŘÍHA, J. Přehled metod modelování porušení zemních hrází. Vodní hospodářství, 2019, roč. 70, č. 11/2020, s. 22-29. ISSN: 1211-0760.

MACHŮ, T.; POCHYLÝ, F.; ŠULC, J. Computational study of a novel design of a macroscale piston pump. Applied and Computational Mechanics, 2019, vol. 13, no. 1, p. 29-38. ISSN: 1802-680X.

PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; DEUTSCHER, J. Characteristic wave height estimation in the Hulín water reservoir. Journal of Landscape Management, 2019, vol. 10, no. 2/2019, p. 35-36. ISSN: 1804-2821.

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ZACHOVAL, Z.; ERPICUM, S.; ARCHAMBEAU, P.; PIROTTON, M.; DEWALS, B. Performance of a shallow-water model for simulating flow over trapezoidal broad-crested weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 67, no. 4, p. 322-328. ISSN: 0042-790X.

ŘÍHA, J.; KOTAŠKA, S. Přehled metod modelování porušení zemních hrází. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 11/2019, s. 2-10. ISSN: 1211-0760.

ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J.; JANDORA, J. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 67, no. 4, p. 329-338. ISSN: 1338-4333.

ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Application of the electrical impedance spektrometry for monitoring water flow in unsaturated soil. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-FORMATIO CIRCUMIECTUS, 2019, vol. 18, no. 2/2019, p. 93-108. ISSN: 1644-0765.

2018

JUŘIČKA, D.; NOVOTNÁ, J.; HOUŠKA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; HLADKÝ, J.; PECINA, V.; CIHLÁŘOVÁ, H.; BURNOG, M.; ELBL, J.; ROSICKÁ, Z.; BRTNICKÝ, M.; KYNICKÝ, J. Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia. Journal of Forestry Research, 2018, p. 1-12. ISSN: 1007-662X.

KVĚTUŠE, H.; PAŘÍLKOVÁ, J.; NEDĚLNÍK, J.; KUBÁŇKOVÁ, M. Nepřímá metoda monitorování procesu kompostování. Úroda, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 427-434. ISSN: 0139-6013.

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry. Vodní hospodářství, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 5-8. ISSN: 1211-0760.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; NOVOTNÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; YANEV, Y.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. ANALÝZY VPLYVU TEXTÚRY PÔD NA VAN GENUCHTENOVE PARAMETRE. Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 2, s. 193-202. ISSN: 1335-6291.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; NOVOTNÁ, J.; JUŘIČKA, D.; GJUNSBURGS, B.; NEDEV, M.; YANEV, Y.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A. Utilization of earth electric impedance mapping in water engineering. Acta Hydrologica Slovaca, 2018, vol. 19, no. 2, p. 287-295. ISSN: 1335-6291.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T. Application of the electrical impedance spectrometry method for monitoring filtration phenomena on the example of Karolinka earth dam. Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus, 2018, vol. 17, no. 1, p. 149-163. ISSN: 1644-0765.

PETRULA, L.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Evaluation of groundwater contamination in former military airport area. Grandevinar, 2018, vol. 70, no. 4, p. 369-375. ISSN: 0350-2465.

ŘÍHA, J.; PETRULA, L.; HALA, M.; ALHASAN, Z. Assessment of empirical formulae for determining the hydraulic conductivit of glass beads. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 3, p. 337-347. ISSN: 0042-790X.

ŠLEZINGR, M. Bankside trees and shrubs – specifics of the proposal for the vegetation arrangement. E3S Web of Conferences. France: Web of conference, 2018. p. 1-8. ISSN: 2267-1242.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. The monitoring of selected sources in the administration of the Forests of Brno. E3S Web of Conferences. France: Web of conferences, 2018. p. 1-8. ISSN: 2267-1242.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. The Efficiency of a Simple Stabilization Structure in a Water Reservoir. Polish Journal of Environmental Studies, 2018. p. 793-799. ISSN: 1230-1485.

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Use of accompanying vegetation on waterways and reservoirs. Journal of Landscape Management, 2018, vol. 9, no. 1/2018, p. 50-53. ISSN: 1804-2821.

ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J. Fyzikální modelový výzkum nového bezpečnostního objektu VD Orlík. Vodní hospodářství, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1211-0760.

2017

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Stormwater Infiltration Facilities-Philosophy, Design. International Journal of Water Resources and Arid Environments, 2017, no. 6/2017, p. 33-40. ISSN: 2079-7079.

GERNEŠOVÁ, L.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; BLAHUTA, J. Příklad použití aktivního protiabrazního prvku – dvojitý zápletový plůtek. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 1/2017, s. 12-16. ISSN: 0322-8916.

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Assessing stream water quality influenced by storm overflows from sewers. Pollack Periodica, 2017, vol. 12, no. 2, p. 117-128. ISSN: 1788-1994.

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Groundwater conditions in the city of Kyjov after terminating pumping from local mines. Acta Hydrologica Slovaca, 2017, vol. 18, no. 2, p. 237-243. ISSN: 1335-6291.

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Longitudinal dispersion in an open channel determined from a tracer study. Environmental Earth Sciences, 2017, vol. 4/2017, no. 4/2017, p. 1-15. ISSN: 1866-6280.

MAJOR, J. Vliv příčného rozměru přítokové šachty na přepad přes přeliv se širokou korunou. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017 / 2, č. 2, s. 118-124. ISSN: 2336-7148.

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D. Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v polních podmínkách. Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 2, s. 244-252. ISSN: 1335-6291.

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Míra zpětného ostřiku jako funkce dopadového úhlu. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 130-135. ISSN: 2336-7148.

PAVLÍČEK, M.; DRÁB, A. Využití 3D numerických simulací při stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, č. 2/2017, s. 143-148. ISSN: 2336-7148.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Practical consequences of dam safety re-assessment in the Czech Republic. The International Journal of HydroPower & Dams, 2017, vol. 24, no. 3/2017, p. 31-36. ISSN: 1352-2523.

ŠLEZINGR, M. Minimalizace ztrát lesní půdy vlivem erozních a abrazních procesů. Lesnická práce, 2017, č. 12/2017, s. 46-47. ISSN: 0322-9254.

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. The Effects of Selected Types of Active Bank Stabilization. Procedia Engineering, 2017, vol. 190/2017, no. 2017, p. 653-659. ISSN: 1877-7058.

ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; BARTOŠ, J. Reliability indicators for small hydro plants. The International Journal of HydroPower & Dams, 2017, vol. 24, no. 3/2017, p. 54-59. ISSN: 1352-2523.

VRUBEL, J.; ŘÍHA, J. Discussion on the Safety Factors of Slopes Recommended for Small Dams. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. Volume 65, no. 2/2017, p. 569-576. ISSN: 1211-8516.

2016

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Investigation on the temperature of the asphalt-concrete facing of embankment dams. International Journal of Pavement Research and Technology. 2016. volume 9(issue 1). p. 73 – 81. ISSN 1997-1400.

ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Comparison of specific sediment transport rates obtained from empirical formulae and dam breaching experiments. Environmental Fluid Mechanics, 2016, vol. 16, no. 5, p. 997-1019. ISSN: 1567-7419.

DRÁB, A.; SIMON, P.; HRDLIČKA, L.; ZVĚŘINA, V. A composite dowel bridge in the Czech Republic. Steel Construction, 2016, vol. 9, no. 3/ 2016, p. 191-199. ISSN: 1867-0520.

DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. Hydraulic design of storm water infiltration facility including uncertainties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 5/ 2016, p. 1483-1494. ISSN: 1211-8516.

HALA, M.; ŘÍHA, J. Mezní stavy porušení zemin filtračními deformacemi. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 11/ 2016, s. 9-14. ISSN: 1211-0760.

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Nové poznatky z hydraulického výzkumu prvků k usměrnění proudu za rozstřikovacím uzávěrem. Czech Journal of Civil Engineering, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 110-115. ISSN: 2336-7148.

PAVLÍČEK, M.; DRÁB, A.; LUKÁŠEK, P. Srovnávací analýza výsledků 2D numerického modelu proudění vody BASEMENT na modelových úlohách. Czech Journal of Civil Engineering, 2016, roč. 2/ 2016, č. 2, s. 132-138. ISSN: 2336-7148.

PAVLÍČEK, M.; ŠPANO, M.; DRÁB, A. Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky pomocí 2D numerických simulací. Czech Journal of Civil Engineering, 2016, roč. 2/ 2016, č. 2, s. 126-131. ISSN: 2336-7148.

ROUŠAR, L.; ZACHOVAL, Z.; JULIEN, P. Incipient motion of coarse uniform gravel. Journal of Hydraulic Research, 2016, vol. 54, no. 6, p. 615-630. ISSN: 0022-1686.

ŘÍHA, J. A comparison of breach modelling methods applied to the Slusovice earth dam. Dam Engineering, vol. XI, no. 3, p. 171-202. ISSN: 0-617-00563-X.

ŘÍHA, J. Hodnocení dopadů povodní na kulturní krajinu. Životné prostredie, 2016, roč. 50, č. 03/ 2016, s. 176-182. ISSN: 0044-4863.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/ 2016, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Stabilizace břehů za účelem minimalizace ztrát lesní půdy. Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 2016, roč. 61, č. 1/ 2016, s. 74-79. ISSN: 0322-9688.

ŠPANO, M. Úvod do problematiky stupňovitých skluzů na přehradách. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/ 2016, s. 6-10. ISSN: 1211-0760.

ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A. Evaluation of the maintenance and operational dependability of small hydropower plant. International Journal of Scientific and Research Publications, 2016, vol. Volume 6, no. 12, p. 484-489. ISSN: 2250-3153.

UHMANNOVÁ, H. Probability calculation of erosion formation. Journal of Landscape Management, 2016, vol. vol. 7, no. 2/ 2016, p. 73-76. ISSN: 1804-2821.

2015

 ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Study of Dam-break Due to Overtopping of Four Small Dams in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015. 2015(63). p. 717 – 729. ISSN 1211-8516.

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Průzkum teploty asfaltobetonového pláště sypané hráze. Stavebnictví. 2015. IX(06-07/15). p. 54 – 58. ISSN 1802-2030.

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren. Energetika. 2015. 65(6/2015). p. 340 – 344. ISSN 0375-8842.

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA. 2015. 58(7-8/2015). p. 23 – 28. ISSN 0322-886X.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; PAŘÍLEK, L. Monitorování zemní hráze a sněhové pokrývky metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2015. 16(2). p. 87 – 94. ISSN 1335-6291.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M. Linking programs EUREKA and ERASMUS+ in internationalization of education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015. (1). p. 322 – 329. ISSN 2146-7242.

PICKA, D.; ŠULC, J. Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru. Vodní hospodářství. 2015. 2015(11). p. 13 – 18. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D. Zohlednění nejistot při návrhu zařízení pro vsakování dešťových vod. Vodní hospodářství. 2015. 65(5/2015). p. 9 – 14. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Pressure conditions in the hole erosion test. Canadian Geotechnical Journal. 2015. 52(1)(1). p. 114 – 119. ISSN 1208-6010.

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2015. 63(2). p. 164 – 171. ISSN 0042-790X.

ŠPANOVÁ, A., DRÁB, V., TURKOVÁ, K., ŠPANO, M., BURDYCHOVÁ, R., ŠEDO, O., ŠRŮTKOVÁ, D., RADA, V., RITTICH, B. Selection of potential probiotic Lactobacillus strains of human originfor use in dairy industry. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY. 2015. 241(6). p. 861 – 869. ISSN 1438-2377.

ŠTEFAN, D.; ZUBÍK, P.; HUDEC, M.; RUDOLF, P. Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser. EPJ Web of Conferences. 2015. 2015(92). p. 1 – 5. ISSN 2100-014X.

ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Nová hydrotechnická laboratoř Stavební školy Vysoké Mýto. Vodní hospodářství. 2015. 2015(1). p. 10 – 13. ISSN 1211-0760.

2014

BRÁZDOVÁ, M.; ŘÍHA, J. A simple model for the estimation of the number of fatalities due to floods in central Europe. Natural Hazards and Earth System Sciences. 2014. 14/2014(7). p. 1663 – 1676. ISSN 1561-8633.

JULÍNEK, T.; PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; ŽOUŽELA, M. Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí. Vodní hospodářství. 2014. 64(7/2014). p. 17 – 22. ISSN 1211-0760.

MARKOVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. The Effect of Anthropogenic Impact on the Morphology and Stability of River Beds. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2014. 23(3A). p. 78 – 83. ISSN 1230-1485.

PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. MONITOROVÁNÍ SNĚHOVÉ POKRÝVKY METODOU EIS PRO MOŽNOST STANOVENÍ VODNÍ HODNOTY SNĚHU. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2014. 15(1). p. 130 – 142. ISSN 1335-6291.

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Discharge Coefficient of Trapezoidal Broad-Crested Side Weir for Low Approach Froude Numbers. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE. 2014. 140(8). p. 06014013-1 (6 p.). ISSN 0733-9429.

UHMANNOVÁ, H.; SMELÍK, L. Methods for determination of grain size curves. Journal of Landscape Management. 2014. 5(1/2014). p. 56 – 60. ISSN 1804-2821.

ZACHOVAL, Z.; KNÉBLOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J. Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2014. 62(2). p. 145 – 149. ISSN 0042-790X.

ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně. Události na VUT v Brně. 2014. 2014(10). p. 22 – 23. ISSN 1211-4421.

 ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Nová hydrotechnická laboratoř na VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2014. s. 58-58.

ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě. SOVAK. 2014. 2014(10). p. 21 – 23. ISSN 1210-3039.

ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. SOVAK. 2014. 2014(7-8). p. 34 – 37. ISSN 1210-3039.

2013

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Určení rozsahu veličin sledovaných v rámci TBD u tížných betonových hrází s využitím mezních stavů. Stavební obzor. 2013. 22(2/2013). p. 57 – 63. ISSN 1210-4027.

ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J. Matematické modelování porušení ochranné hráze na Dyji v Břeclavi v důsledku přelití. Vodní hospodářství. 2013. 63(6/2013). p. 202 – 206. ISSN 1211-0760.

FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J. teplotní závislost elektrického odporu vzorků zemin zjištěná metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2013. 14(1). p. 51 – 61. ISSN 1335-6291.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M. A Multidisciplinary Design Measurement: EIS method, its application and use in all form of education in college. INTE 2013- New Horizons in Education. 2013. 1(1/3). p. 447 – 457. ISSN 2146-7358.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z. Uplatnění metody elektrické impedanční spektrometrie při monitorování interakce půda – voda. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2013. 14(1). p. 39 – 50. ISSN 1335-6291.

ŘÍHA, J. Safety problems of small embankment dams in the Czech Republic. Acta hydrotechnica. 2013. 26/2013(44). p. 15 – 25. ISSN 1581-0267.

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A. Otázky porušení nesoudržných zemin vnitřní erozí při vzestupném proudění. Vodní hospodářství. 2013. 63(11/2013). p. 359 – 363. ISSN 1211-0760.

ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P. Postavíme vodohospodářskou laboratoř. Gnosis, spol. s r.o., 2013. s. 25-26.

ZACHOVAL, Z.; BÖHM, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J. Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2013. 61(3). p. 222 – 231. ISSN 0042-790X.

ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; ZEINER, P. Stanovení průtoku bodovou a integrační metodou využitím vodoměrné vrtule v konfuzoru měrného žlabu typu Parshall. SOVAK. 2013. 22(12). p. 18 – 21. ISSN 1210-3039.

2012

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research. 2012. 2012 (587)(587). p. 26 – 30. ISSN 1022-6680.

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Povodňové ohrožení z pohledu účinků podzemních vod. Stavební obzor. 2012. 21(10/2012). p. 302 – 308. ISSN 1210-4027.

DRÁB, A.; CÍRKVOVÁ, P. Semikvantitativní hodnocení rizika vyplývajícího z ohrožení osob povodněmi. Vodní hospodářství. 2012. 62(3/2012). p. 92 – 95. ISSN 1211-0760.

 DVOŘÁK, L.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Modelování proudění v předpolí bočního hrázového přelivu. Stavební obzor. 2012. 2012(1). p. 29 – 35. ISSN 1210-4027.

GLAC, F.; ŘÍHA, J. Výsledky průzkumu poruch ochranných hrází v povodích řek Moravy a Odry. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA. 2012. 55(1-2/2012). p. 16 – 19. ISSN 0322-886X.

KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J. Využití statistických metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Stavební obzor. 2012. 21(8/2012). p. 240 – 247. ISSN 1210-4027.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M. Monitorování rybniční hráze metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2012. 13(2). p. 404 – 415. ISSN 1335-6291.

PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z. Dlouhodobé monitorování zemní hráze malé vodní nádrže metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2012. 13(1). p. 90 – 100. ISSN 1335-6291.

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2012. 60(2). p. 101 – 114. ISSN 0042-790X.

PICKA, D.; ŠULC, J.; MISTROVÁ, I.; ŠAFÁŘ, R. Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky. Vodní hospodářství. 2012. 2012(7). p. 246 – 250. ISSN 1211-0760.

PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Experimental and Numerical Modelling of Turbulent Flow over an Inclined Beackward-facing Step in an Open Channel. Communications. 2012. 2012(4a). p. 6 – 12. ISSN 1335-4205.

ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B. Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty. Vodní hospodářství. 2012. 2012(11). p. 352 – 355. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M. Faktory ovlivňující ztráty na životech lidí při povodni. Stavební obzor. 2012. 21(3/2012). p. 90 – 96. ISSN 1210-4027.

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Zhe infuence of current on the height of wind wave run-up. A comparison of experimental results with the Czech National Standard. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2012. 60(3/2012). p. 174 – 184. ISSN 0042-790X.

ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J. Experimentální výzkum přepadu přes přeliv s kruhově zaoblenou korunou. Vodní hospodářství. 2012. 2012(7). p. 236 – 241. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M. Využití stabilizačního působení vegetačního vlnolamu pro ochranu paty abrazního srubu. Vodní hospodářství. 2012. 62(7/2012). p. 255 – 255. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J. An examination of proposals for bank stabilization: the case of the Brno water reservoir (Czech Republic). MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS. 2012. 20/2012(2). p. 47 – 57. ISSN 1210-8812.

ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J. Students styas at foreign universities – a good practice. Journal of Landscape Management. 2012. 3(1/2012). p. 64 – 64. ISSN 1804-2821.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; HENEK, M. Bank erosion – big problem of dams. Journal of Landscape Management. 2012. 3(1/2012). p. 61 – 65. ISSN 1804-2821.

ŠLEZINGR, M.; PILAŘOVÁ, M.; PELIKÁN, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M. The results of the verification and proposal of the modification of „The metod for the establishment of the erosion terminant“. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012. LX(6/2012). p. 1 – 5. ISSN 1211-8516.

ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; PELIKÁN, P. Proposal for Utilization of Alternative Bank Stabilization. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2012. 21(5A). p. 388 – 391. ISSN 1230-1485.

ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2012. 60(4). p. 288 – 298. ISSN 0042-790X.

ZELEŇÁKOVÁ, M.; ČARNOGURSKÁ, M.; ŠLEZINGR, M. Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2012. 2012(9). p. 5611 – 5634. ISSN 1027-5606.

2011

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A. Usage of GIS Technology In Civil Engineering. Journal of Environmental Science and Engineering. 2011. 5(2). p. 177 – 183. ISSN 1934-8932.

ČEJDA, M.; ŘÍHA, J. Problematika podzemní vody při návrhu protipovodňové ochrany Troubek. Vodní hospodářství. 2011. 2011(4). p. 149 – 153. ISSN 1211-0760.

GALAS, S.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M. Environmental Risk Assessment in River Catchments. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2011. 20(4A(2011)). p. 72 – 75. ISSN 1230-1485.

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, I. Monitorování změn vlhkosti půdy metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. 2011. 12(2). p. 229 – 242. ISSN 1335-6291.

ŘÍHA, J.; DVOŘÁK, L. Parametrické srovnání vztahu součinitele drsnosti u 1D a 2D modelů proudění vody v tocích. Vodní hospodářství. 2011. 61(8). p. 322 – 325. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; SMELÍK, L.; UHMANNOVÁ, H. Příspěvek k povodňové problematice vybraných obcí ve správním území státního podniku Povodí Ohře. Vodní hospodářství. 2011. 61(11). p. 406 – 409. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; SRNA, J. Eperimentální modelování erozních parametrů zeminy. Stavební obzor. 2011. 20(9). p. 271 – 278. ISSN 1210-4027.

ŠLEZINGR, M. Břehový stabilizační armovaný koberec. Vodní hospodářství. 2011. 61(4/2011). p. 22 – 24. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů vodních toků a nádrží. Vodní hospodářství. 2011. 1/2011(1). p. 9 – 13. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M. Stabilization of reservoir banks – irrigation reservoir Bilovec. Journal of Landscape Management. 2011. 2(1). p. 26 – 30. ISSN 1804-2821.

ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L.; PELIKÁN, P. Vliv geosyntetických sítí na růst travin při založení zemního armovaného stabilizačního koberce. Stavební obzor. 2011. 20(6/2011). p. 180 – 182. ISSN 1210-4027.

ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L.; ŠULC, V. The design procedure for pre-grown stabilization reinforced grass carpet. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011. LIX,2011(6). p. 355 – 358. ISSN 1211-8516.

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Methology for the establishment of physical and geometric properties of a drainage basin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011. LIX,2011(6). p. 265 – 270. ISSN 1211-8516.

2010

DRÁB, A.; ŘÍHA, J. An approach to the implementation of European Directive 2007/60/EC on flood risk management in the Czech Republic. Natural Hazards and Earth System Sciences. 2010. 2010(10). p. 1977 – 1987. ISSN 1561-8633.

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. The Beginnings of Higher Learning and Experimental Research in Brno. David Publishing Company. 2010. 4(6). p. 60 – 70. ISSN 1934-7359.

PAŘÍLKOVÁ, J. Monitoring the Morphology of the Bottom of Streams and Reservoirs Using Electrical Impedance Spectrometry Method. David Publishing Company. 2010. 4(6). p. 50 – 59. ISSN 1934-7359.

ŘÍHA, J. Soudní znalectví a povodně. Soudní inženýrství. 2010. 20(20/2009). p. 266 – 272. ISSN 1211-443X.

ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M. K vybraným návrhovým parametrům ochranných hrází. Domácí a zahraniční podklady. Vodní hospodářství. 2010. 60(4/2010). p. 75 – 79. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; GLAC, F. Vyhodnocení desetiletého měření pórových a totálních tlaků v těsnicím jádře VD Slezská Harta. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA. 2010. 53(5-6). p. 16 – 17. ISSN 0322-886X.

ŠLEZINGR, M. Cílená tvorba výmolů v říčním dně. Stavební obzor. 2010. 19(7/2010). p. 221 – 223. ISSN 1210-4027.

ŠLEZINGR, M. Use of Accompanying Vegetation on Waterways. Journal of Landscape Management. 2010. 1(1/2010). p. 61 – 66. ISSN 1804-2821.

ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J. Revitalizace v krajině jako součást výuky na Mendelově univerzitě v Brně. Vodní hospodářství. 2010. 60(8/2010). p. 230 – 231. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M.; SYNKOVÁ, J.; FOLTÝNOVÁ, L.; UHMANNOVÁ, H. Possibility of utilization directing structures in river revitalization. Slovak Journal of Civil Emgineering. 2010. 2010/3(XVIII). p. 33 – 36. ISSN 1210-3896.

ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M. Natural processes of the self purification in rivers. Journal of Landscape Management. 2010. 1(1/2010). p. 63 – 66. ISSN 1804-2821.

ŠPANO, M.; STARA, V. Model turbulence pro stanovení přepadového součinitele přelivu s kruhovou přelivnou plochou. Stavební obzor. 2010. 19(6). p. 170 – 174. ISSN 1210-4027.

ŽOUŽELA, M. Hydraulické okruhy Laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší. 2010. 2010(6). p. 175 – 178. ISSN 1210-4195.

ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Měření průtoku a proteklého množství odpadních vod. Část I. právní předpisy. SOVAK. 2010. 2010(10). p. 15 – 17. ISSN 1210-3039.

ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Měření průtoku a proteklého množství odpadních vod. Část II. měřicí systémy průtoků a proteklého množství odpadních vod užívané v profilech s volnou hladinou. SOVAK. 2010. 2010(11). p. 7 – 11. ISSN 1210-3039.

ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Měření průtoku a proteklého množství odpadních vod. Část III. posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů průtoků a proteklého množství odpadních vod užívaných v profilech s volnou hladinou. SOVAK. 2010. 2010(12). p. 14 – 18. ISSN 1210-3039.

2009

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M. Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures. VGI Vermessung & Geoinformation. 2009. 2009(1). p. 108 – 117. ISSN 0029-9650.

DRÁB, A.; ŘÍHA, J. Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v ČR. Vodní hospodářství. 2009. 59(6/2009). p. 205 – 209. ISSN 1211-0760.

PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Flow separation on transversal ribs in an open channel. Strojárstvo/Strojírenství. 2009. 2009(6). p. 218 – 220. ISSN 1335-2938.

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M. Model vývoje průsakové cesty na přehradě Mostiště. Stavební obzor. 2009. 18(10/2009). p. 305 – 309. ISSN 1210-4027.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů toků v lesní trati. Lesnická práce. 2009. 88(září 2009). p. 18 – 19. ISSN 0322-9254.

ŠLEZINGR, M. Vybrané důvody revitalizací vodních toků. Infrastruktura. 2009. 2009(4.). p. 2 – 5. ISSN 1803-4241.

ŠULC, J. Stanovení parametrů turbín a výkonu malých vodních elektráren. Energie-21. 2009. 2009(3). p. 44 – 46. ISSN 1803-0394.

ZACHOVAL, Z. Čerpací systém pro hydrauliku podzemních vod. Události na VUT v Brně. 2009. 2009(2). p. 6 – 7. ISSN 1211-4421.

ŽOUŽELA, M.; ŠNELEROVÁ, M. Rekonstrukce a provoz nejstarší čerpací stanice laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně. SOVAK. 2009. 2009(10). p. 10 – 13. ISSN 1210-3039.

2008

DRÁB, A.; ŘÍHA, J. Riziková analýza záplavových území v procesu územního plánování-aplikace na území města Brna. Urbanismus a územní rozvoj. 2008. XI(2/2008). p. 25 – 33. ISSN 1212-0855.

JANDORA, J.; PODSEDNÍK, O. Stav vodohospodářského vzdělávání. Vodní hospodářství. 2008. 58(12). p. 463 – 464. ISSN 1211-0760.

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze Troji. Vodní hospodářství. 2008. 58(3). p. 68 – 72. ISSN 1211-0760.

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Stanovení území ohroženého zvláštní povodní. Urbanismus a územní rozvoj. 2008. XI(2/2008). p. 34 – 42. ISSN 1212-0855.

ŘÍHA, J. Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků. Vodní hospodářství. 2008. 58(6/2008). p. 188 – 193. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M.; MIČA, L. Vegetace a stabilita břehů. Stavební obzor. 2008. 17(3/2008). p. 79 – 82. ISSN 1210-4027.

ŠULC, J. Hydrologická data pro návrh malé vodní elektrárny. Energie-21. 2008. 2008(6). p. 36 – 39. ISSN 1803-0394.

ŠULC, J. Klasifikace malých vodních elektráren. Energie-21. 2008. 2008(5). p. 36 – 38. ISSN 1803-0394.

ŠULC, J. Počátky rozvoje hydroenergetiky. Energie-21. 2008. 2008(2). p. 42 – 44. ISSN 1803-0394.

ŠULC, J.;DRÁB,A. Úloha malých vodních elektráren ve výrobě elektřiny. Energie-21. 2008. 2008(1). p. 40 – 43. ISSN 1803-0394.

VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Modelový výzkum pomáhá při protipovodňové ochraně, revitalizacích a budování zařízení ČOV včetně kanalizačních sítí. Infrastruktura. 2008. 1(1). p. 58 – 60. ISSN 1803-4241.

2007

KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Determination of potential damage to representatives of real estate property in areas afflicted by flooding. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2007. 2007(4). p. 282 – 285. ISSN 0042-790X.

ŘÍHA, J. Hodnocení rizik ve vodním hospodářství. Urbanismus a územní rozvoj. 2007. X(6/2007). p. 23 – 24. ISSN 1212-0855.

ŠLEZINGR, M. Povodeň Pohořelice 2006 – Aplikace metody „Stanovení potenciálních škod“. 2007. 5/2007(3). p. 2 – 6.

ŠLEZINGR, M. Suchá nádrž na Šumickém potoce. Stavební obzor. 2007. 16(6/2007). p. 186 – 188. ISSN 1210-4027.

ŘÍHA, J.; FOŠUMPAUR, P.; SATRAPA, L.; VANÍČEK, J. Činnost strategického experta v rámci „Projektu prevence před povodněmi“. Vodní hospodářství. 2007. 57(4/2007). p. 114 – 116. ISSN 1211-0760.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko. Vodní hospodářství. 2007. 57(10). p. 345 – 349. ISSN 1211-0760.

2006

DRÁB, A. Analýza povodňových rizik v procesu územního plánování s využitím GIS. Urbanismus a územní rozvoj. 2006. 9(5). p. 37 – 42. ISSN 1212-0855.

PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I. TWO INNOVATIVE METHODS OF DIKE MONITORING. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2006. 54(4). p. 344 – 356. ISSN 0042-790X.

ŘÍHA, J. Problematika proudění podzemní vody v urbanizovaných územích. Urbanismus a územní rozvoj. 2006. 9(5/2006). p. 51 – 56. ISSN 1212-0855.

STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA. 2006. XLIX(5-6/2006). p. 9 – 12. ISSN 0322-886X.

ŠLEZINGR, M. Návrh stabilizace břehů armovanou konstrukcí. Stavební obzor. 2006. 15(5/2006). p. 153 – 155. ISSN 1210-4027.

2005

PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. River Bed and Stream Bank Monitoring. Rudarsko-metalurški zbornik. 2005. 52(1). p. 137 – 140. ISSN 1408-7073.

ŘÍHA, J. Použití metody poruch a následků při rozhodovací analýze. Vodní hospodářství. 2005. 2005(6). p. 178 – 181. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; KADEŘÁBKOVÁ, J. Historické povodně a poruchy ochranných hrází v povodí řeky Moravy. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší. 2005. 2005(8). p. 1 – 6. ISSN 1210-4195.

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; BUCHTOVÁ, J. Studie vlivu odlehčovacích komor na jakost vody ve vodních tocích na území města Brna. 2005. 14(05). p. 5 – 9.

STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo. Vodní hospodářství. 2005. 55(4/2005). p. 104 – 107. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M. Biotechnická stabilizace břehových území. Životné prostredie. 2005. 39(1). p. 40 – 44. ISSN 0044-4863.

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada – Hlavní problémy tohoto vodního díla-hráz,stabilita břehů, sedimenty. 2005. 2005(3/2005). p. 4 – 10.

ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Numerical and experimental modelling of turbulent flow in curved channels and diffusers. Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics. 2005. 12(6). p. 429 – 440. ISSN 1210-2717.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Hydraulické zkoušky vyvíjeného aeračního zařízení ponorného typu. SOVAK. 2005. 14(2). p. 3 – 5. ISSN 1210-3039.

ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Měření parametrů aeračního zařízení pro ČOV v potravinářském průmyslu. 2005. 2005(3). p. 36 – 39.

2004

ŘÍHA, J. Postupy používané při stanovení parametrů průlomové vlny v profilu sypané hráze. Vodní hospodářství. 2004. 2004(12). p. 359 – 363. ISSN 1211-0760.

2002

JANDORA, J., DANĚČEK, J. Příspěvek k použití analytických metod řešení transportně disperzní rovnice. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2002. 49(2). p. 84 – 103. ISSN 0042-790X.

JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; RYL, T. Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce Část II – Modelové vyhodnocení pokusu. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší. 2002. 2002(8). p. 232 – 236. ISSN 1210-4195.

PAŘÍLKOVÁ, J., Uhmannová, H. Metody použité při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze. Vodní hospodářství. 2002. 52(4/2002). p. 89 – 92. ISSN 1211-0760.

ŘÍHA, J.; DANĚČEK, J.; RYL, T. Stanovení hodnoty koeficientu podélné hydrodynamické disperze ve vodních tocích řešením Fischerova integrálu (VST). Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2002. 49(2). p. 104 – 112. ISSN 0042-790X.

ŘÍHA, J.; STARA, V. Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část I – Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší. 2002. 2002(8). p. 227 – 230. ISSN 1210-4195.

ŠLEZINGR, M. Bank Erosion – prognosis of the retreat of bank line of reservoirs. 2002. 50(4). p. 311 – 319.

ŽOUŽELA, M. Posouzení metod měření užívaných při kontrolách měřidel průtoku v systémech s volnou hladinou. Vodní hospodářství. 2002. p. 57 – 60. ISSN 1211-0760.

2001

PAŘÍLKOVÁ, J.; KUNC, J. Posouzení kanalizačních trub a materiálů na abrazi. SOVAK. 2001. 10(7-8). p. 28/208 (2 p.). ISSN 1210-3039.

ŘÍHA, J. Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů. 2001.

2000

MALÝ, J.; ŘÍHA, J. Metodika řešení ochranných pásem. SOVAK. 2000. 9(6). p. 166 – 167. ISSN 1210-3039.

ŘÍHA, J.; DANĚČEK, J. Matematické modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Journal of Hydrology and Hydromechanic. 2000. 48 (2000)(2). p. 125 – 138. ISSN 0042-790X.

ŠLEZINGR, M. Podzemní stavby-charakter, rozdělení. Estavela. 2000. 1(4). p. 25 – 26. ISSN 1212-396X.

ŠULC, J. Měření průtoků dle současné legislativy. SOVAK. 2000. 9(3). p. 18 – 22. ISSN 1210-3039.

ŠULC, J. Měření průtoků dle vyhlášky MŽP č.47/1999 Sb. SOVAK. 2000. 9(4). p. 9 – 10. ISSN 1212-3039.

1999

ŠLEZINGR, M. 60 let provozu Brněnské přehrady. Projekt. 1999. 3(4). p. 17 – 18. ISSN 1211-9490.

ŠLEZINGR, M. Zapomenutý projekt století? Projekt. 1999. 3(2). p. 14 – 15. ISSN 1211-9490.

ŠLEZINGR, M. Změna kvality vody v závislosti na stavu vegetačního doprovodu vodních toků. Estavela. 1999. I.(3). p. 5 – 5. ISSN 1212-396X.

1998

ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M. Spolupráce Ústavu vodních staveb VUT FAST se zahraničními sesterskými vodohospodářskými pracovišti. Události na VUT v Brně. 1998. 8(8;9). p. 13 – 13. ISSN 1211-1421.

ŠLEZINGR, M. Deset dní, které otřásly severní Moravou. Projekt. 1998. 2(4). p. 7 – 7. ISSN 1211-9490.

ŠLEZINGR, M. Podzemní garáže – nejvhodnější řešení? Projekt. 1998. 2(2). p. 23 – 23. ISSN 1211-9490.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace části břehů Brněnské přehrady. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 1998. 40(5). p. 157 – 157. ISSN 0322-8916.

ŠLEZINGR, M. Stabilizace části břehů Brněnské přehrady. Estavela. 1998. 1(5). p. 157 – 162. ISSN 1212-396X.

1997

ŠLEZINGR, M. Průplav Dunaj-Odra-Labe. Vodní hospodářství. 1997. (1/97). p. 37 – 40. ISSN 1211-0760.

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu nádrží na abrazi břehů – Příklad Brněnské nádrže. Stavební obzor. 1997. 6(8). p. 242 – 243. ISSN 1210-4027.