Mapy

2021

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Mapa inundačního potenciálu; Mapa inundačního potenciálu; Mapy pro optimalizaci hrázového systému povodí Horní Moravy. VUT FAST VST, archiv zadavatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Mapa charakteristik hrázového systému; Mapa charakteristik hrázového systému; Mapy pro optimalizaci hrázového systému povodí Horní Moravy. VUT FAST VST, archiv zadavatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Mapa variant úprav hrázového systému; Mapa variant úprav hrázového systému; Mapy pro optimalizaci hrázového systému povodí Horní Moravy. VUT FAST VST, archiv zadavatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

2020

ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; ČEJDA, M.: Mapa ohrožení břehů větrovými oscilačními vlnami; Mapa ohrožení břehů větrovými oscilačními vlnami. Budova Z, Žižikova 17, 602 00 Brno, místnost Z417. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

2015

JULÍNEK, T.: Mapa PV; Průběh piezometrické výšky pro povodňový průtok (Q50, Q100, Q2002). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 15.10.2015

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.: Mapy PV_ Cacovice; Průběhy piezometrické výšky – Cacovice. Výsledky simulace pro vodní stav (vysoký vodní stav, Q20, Q100). u zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 27.1.2015

2014

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.: smapa_ rpv; Situace s vyznačením rozdílů piezometrické výšky – Veselí nad Lužnicí. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 11.11.2014

KOZUBÍK, J.: Povodňová mapa s analýzou ohrožení citlivých objektů; Povodňová mapa s analýzou ohrožení citlivých objektů. Ústav vodních staveb FaST VUT v Brně. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 15.12.2014

2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q100 (km. 257,905 – 262,423)). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q20 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q5 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q500 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q100 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q20 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q5 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q500 (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Odlehčovací rameno Q20 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení Dyje; Mapa ohrožení Dyje (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Morava (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Odlehčovací rameno (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Dyje (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Odlehčovací rameno (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Dyje Q100 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Dyje Q20 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Dyje Q500 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Odlehčovací rameno Q100 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Odlehčovací rameno Q20 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Odlehčovací rameno Q5 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Odlehčovací rameno Q500 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Dyje Q100 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Dyje Q20 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Dyje Q5 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Mapy povodňového nebezpečí. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Dyje Q500 (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Odlehčovací rameno Q100 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Odlehčovací rameno Q5 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Odlehčovací rameno Q500 (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Dyje (km 17,488 – 33,931). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Morava (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Odlehčovací rameno (km 0,000 – 4,893). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení Morava; Mapa ohrožení Morava (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Bečva (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Moštěnka (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika Morava; Mapa rizika Morava (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Bečva (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Moštěnka (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Bečva Q100 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Bečva Q20 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Bečva Q20 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Bečva Q5 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem);31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Bečva Q500 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q100 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q20 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q5(km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Morava Q500 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Moštěnka Q100 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Moštěnka Q20 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Moštěnka Q5 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Moštěnka Q500 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Bečva Q100 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Bečva Q20 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Bečva Q5 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Bečva Q500 (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q100 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q20 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q5 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Morava Q500 (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Moštěnka Q100 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Moštěnka Q20 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Moštěnka Q5 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa rychlostí Moštěnka Q500 (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Bečva (km 0,000 – 41,980). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Morava (km 158,822 – 199,020). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Moštěnka (km 0,000 – 3,641). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; KOZUBÍK, J.; DVOŘÁK, L.: Mapa rizika; Mapa rizika Morava (km. 257,905 – 262,423). archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; KOZUBÍK, J.; DVOŘÁK, L.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek Dyje Q5 (km 17,488 – 33,931). Archiv zadavatele, Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Dřevnice (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Fryštácký potok (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Dřevnice (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Fryštácký potok (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Dřevnice Q100 (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Dřevnice Q20 (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Dřevnice Q5 (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Dřevnice Q500 (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Fryštácký potok Q100 (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Fryštácký potok Q20 (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Fryštácký potok Q5 (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa hloubek a rychlostí Fryštácký potok Q500 (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Dřevnice (0,000 – 16,186). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; VRUBEL, J.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí – Mapa záplavových čar Fryštácký potok (0,000 – 1,107). Předáno MŽP (Povodí Moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem); 31.10.2013

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.: Mapa rozdílů PV; Situace s vyznačením rozdílů piezometrické výšky pro stav bez a s PPO. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.11.2013

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.: mspol_ vysmyto; Mapa splnění podmínky spolehlivosti – Q100. Vysoké Mýto. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 30.1.2013

ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.: KUŘIM – Příloha II.D. A; Mapa ohrožení. Archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 7.1.2013

ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.: Kuřim – příloha II.D. C; Mapa objektů ohrožených při Q100. Archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 7.1.2013

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; DRÁB, A.: Kuřim – příloha II.D. B; Mapa rizika. Archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 7.1.2013

2011

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.: PPO Olympie 5. 2; Mapa splnění podmínky spolehlivosti – Q100. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 1.7.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Mapa – Troubky – 8.1.; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu, Edef = 1000 MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morav – Troubky – 9.1.; Mapa splnění podmínky spolehlivosti – bez opatření. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava – Troubky – 7.1.; Poloha maximální piezometrické výšky, Edef = 200 MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava – Troubky – 7.2.; Poloha maximální piezometrické výšky, Edef = 100MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava – Troubky – 8.1.; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu, Edef = 200 MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava – Troubky – 8.3.; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu s účinkem odvodňovacích studií,E def=200MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava – Troubky – 9.2.; Mapa splnění podmínky spolehlivosti – s účinkem odvodňovacích studní. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava -Troubky – 4.1.; Kalibrace plošného modelu. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 10.1.2011

2008

JANDORA, J.; ŘÍHA, J.: Butovice RMZ; VD Butovice – území ohrožené zvláštní povodní 1 : 10000. UVST. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 1.10.2008

JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; CHLUBNA, L.: Butovice RMZ; VD Baška – území ohrožené zvláštní povodní 1 : 10000. UVST. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 1.12.2008

2007

DRÁB, A.; JULÍNEK, T.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.; ČEJP, J.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (11,625-14,642). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (14,505-18,218). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Dyje (121,933-125,184). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Dyje (123,063-128,233). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Dyje (127,766-132,760). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Dyje (171,436-175,446). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svitava (5,103-7,865). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svitava (7,463-11,212). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (18,000-21,331). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa Povodňového ohrožení Svratka (21,180-24,114). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (24,000-27,482). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (27,402-29,838). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (29,754-32,211). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (32,100-34,384). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (34,258-36,800). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (36,709-39,112). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (39,019-41,291) , Svitava (0,000-0,837). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (41,188-43,487), Svitava (0,705-3, 065. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (43,401-46,035), Svitava (2,971-5,206). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (45,661-50,178). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (50,071-52,618). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (51,710-56,187). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: Mapa povodňového ohrožení; Mapa povodňového ohrožení Svratka (7,225-11,895). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Dyje (121,933-125,184). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Dyje (123,063-128,233). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Dyje (127,766-132,760). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Dyje (171,436-175,446). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svitava ( 7,463-11,212). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svitava (5,103-7,865). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (11,625-14,642). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (14,505-18,218). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (18,000-21,331). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (21,180-24,114). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (24,000-27,482). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (27,402-29,838). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (29,754-32,211). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (32,00-34,384). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (34,258-36,8000). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (36,709-39,112). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (39,019-41,291), Svitava(0,000-0,837). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (41,188-43,487)-Svitava (0,705-3,065). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (43,401-46,035)-Svitava(2,971-5,206). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (45,661-50,178). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (50,071-52,618). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapa povodňového rizika Svratka (51,710-56,187). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; ČEJP, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G.: mapa povodňového rizika; Mapy povodňového rizika Dyje (203,306-204,710). archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 12.9.2007

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; SRNA, J.: Tichá Orlice; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu M 1: 5000. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem); 28.11.2007