Předměty magisterského studijního programu

Předměty dobíhajících navazujících magisterských studijních programů

CP004 Odborná exkurze
CR001 Hydraulika podzemních vod (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
CR002 Provádění vodních staveb (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
CR003 Vybrané statě z hydrotechniky (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
CR004 Hydroinformatika 2 (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
CR005 Matematické modelování ve vodním hospodářství (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
CR051 Modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
CR052 Splaveniny ve vodních tocích (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
CR053 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
CR056 Protipovodňová ochrana (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
CR058 Diplomový seminář (V-VST) (Ing. Hana Uhmannová, CSc.)

Předměty nově akreditovaných navazujících magisterských studijních programů

NPA020 Odborná exkurze
NRA012 Hydraulika podzemních vod (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
NRA018 Provádění vodních staveb ( Ing. Tomáš Julínek, Ph.D.)
NRA013 Vybrané statě z hydrotechniky (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
NRA016 Hydroinformatika 2 (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
NRA017 Matematické modelování ve vodním hospodářství (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
NRB014 Modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
NRB015 Splaveniny ve vodních tocích (doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.)
NRB019 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
NRB021 Protipovodňová ochrana (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
NRB020 Diplomový seminář (V-VST) (Ing. Hana Uhmannová, CSc.)