Předměty magisterského studijního programu

Předměty navazujících magisterských studijních programů

NPA020 Odborná exkurze
NRA012 Hydraulika podzemních vod (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
NRA018 Provádění vodních staveb ( Ing. Tomáš Julínek, Ph.D.)
NRA013 Vybrané statě z hydrotechniky (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
NRA016 Hydroinformatika 2 (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
NRA017 Matematické modelování ve vodním hospodářství (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
NRB014 Modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
NRB015 Splaveniny ve vodních tocích (doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.)
NRB019 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
NRB021 Protipovodňová ochrana (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
NRB020 Diplomový seminář (V-VST) (Ing. Hana Uhmannová, CSc.)