GAČR

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Seznam řešených projektů

GA103/09/0977Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtrženímPříhoda, Louda, Šulc2009-2012
GP103/08/P538Kvantitativní analýza vlivu modelového měřítka při modelování proudění směsi vody a vzduchu na stupňovitých skluzech.Špano2008-2010
GA103/06/0595Analýza rizik souvisejících se změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických situacíchJulínek2006-2008
GA103/06/0461Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěnPříhoda, Bodnár, Šulc2006-2008
GA103/04/0731Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehůŠlezingr, Úradníček2004-2006
GA103/04/0741Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázíchPařílková, Krejčí, Švancara2004-2006
GA101/03/0018Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezuJonáš, Šulc2003-2005
GP103/03/P152Využití GIS a matematického modelování při analýze rizik v důsledku havarijního zhoršení jakosti vody v tocíchJulínek2003-2005
GP103/02/D100Využití matematického modelování a GIS jako nástrojů rizikové analýzy záplavových územíDráb2002-2005
GA103/02/0545Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizacePříhoda, Šulc2002-2004
GA103/02/0018Využití metod teorie pravděpodobnosti, matematického modelování, hodnocení škod a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových opatřeníŘíha2002-2004