Zaměstnanci

Jsme nejpočetnějším ústavem na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Počet pracovníků je dlouhodobě stabilní s průběžnou generační obměnou a s neustálým kvalifikačním růstem pedagogicko-vědeckých pracovníků. Z hlediska hodnocení kvalifikační odbornosti jsme podle indexu kvalifikace vypočítaného k roku 2019 druhým nejlépe hodnoceným ústavem na Fakultě stavební. Zařazení pedagogicko-vědeckých pracovníků ve složení 3 profesoři, 5 docentů, 4 odborní asistenti a 2 vědečtí pracovníci předurčuje naši pedagogickou a vědeckou schopnost dlouhodobě vzdělávat studenty na vysoké odborné úrovni, což potvrzuje velký zájem firem i státní správy o naše absolventy. Vzdělávání studentů a sebevzdělávání věnujeme velkou pozornost, což se projevuje na kladném hodnocení vzdělávacího procesu a vzdělávacích schopností pedagogů studenty.

Tým pracovníků zahrnuje i sekretářku, techničky a dělníky, kteří se podílejí na bezproblémovém chodu ústavu, starají se o funkčnost experimentálních úloh studentů a staví fyzikální modely.

Na našem ústavu působí 6 doktorandů. Doktorandi se podílejí na výuce a vědecké činnosti. Dosahují nadprůměrné výsledky jak ve svém studiu, tak v hodnocení výsledků vědy a výzkumu.