Předměty bakalářských studijních programů

Předměty dobíhajících bakalářských studijních programů

AR051 Začleňování staveb do krajiny (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BP001 Výuka v terénu (V)
BP053 Bakalářský seminář (V)
BR004 Hydraulika (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BR005 Hydraulika a hydrologie (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR006 Úpravy toků a jezy (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BR007 Přehrady a vodní elektrárny (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
BR008 Projekt vodní stavby (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
BR051 Hydraulika a hydrologie (K, V) (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR052 Hydraulika otevřených koryt (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR053 Využití vodní energie (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BR054 Projektovaní vodohospodářských staveb (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
BR056 Hydroinformatika 1 (V) (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
BS001 Vodohospodářské stavby

Předměty nově akreditovaných bakalářských studijních programů

BPA004 Výuka v terénu (V)
BPA008 Bakalářský seminář (V)
BRA003 Hydraulika (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BRA010 Hydraulika a hydrologie (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BRA005 Úpravy toků a jezy (Ing. Hana Uhmannová, CSc.)
BRA004 Přehrady a vodní elektrárny (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
BRA006 Projekt vodní stavby( doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
BRB001 Hydraulika a hydrologie (K, V) (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BRB007 Hydraulika otevřených koryt (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BRB009 Využití vodní energie( prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BRB008 Projektovaní vodohospodářských staveb (Ing. Tomáš Julínek, Ph.D.)
BRB002 Hydroinformatika 1 (V) (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
BSA001 Vodohospodářské stavby