Poloprovozy

2017

RUPP, D.; PAZDÍREK, O.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.: Opatovický kanál; sledování obsahu vody v tělese zemní hráze na Opatovickém kanálu. Opatovický kanál. (poloprovoz)

2016

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.: Luhačovice; sledování obsahu vody v tělesech sesuvů na břehu VD Luhačovice. Luhačovice. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)

2015

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.: Hornice; experimentální monitorování sanačních opatření zemní hráze Hornice. Hornice. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 8.5.2015

2014

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; HEJDUK, S.: sad; Zařízení pro detekování spotřeby a vsakování vody. Žabčice. (poloprovoz); 25.2.2014

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, I.; PAŘÍLEK, L.: Svratka_ G; Mobilní zařízení pro rekognoskaci povrchu golfového hřiště. golfové hřiště Svratka. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 6.3.2014

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, I.; PAŘÍLEK, L.: KH_ C; Mobilní zařízení pro sledování povrchu golfového hřiště. golfové hřiště Kunětická Hora. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 6.3.2014

2013

PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLEK, L.: ČOV Brno; Zařízení pro 2D detekování intensity provzdušnění v aerační nádrži čistírny odpadních vod. ČOV Brno-Modřice, nádrž č. 4. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 7.5.2013

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: dřevo- Spišská Kapitula; Měření dřevěných prvků – Spíšska Kapitula. Spíšska Kapitula. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 6.6.2013

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Rychvald- hoření; hoření dřevěných trámů – Rychvald. zámek Rychvald. (poloprovoz); 5.9.2013

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.: Svratka_ GR4; Zařízení pro monitorování vsaku vrstvou travního pokryvu. golfové hřiště Svratka, green 4. (poloprovoz); 28.5.2013

2012

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NOVÁK, M.: sníh in situ; metoda EIS a vodní zásobnost sněhu. Rokytnice v Orlických horách. (poloprovoz); 22.11.2012

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŠMÍRA, P.: sanace dřevěnice; experimentální měření Štramberk – sanace dřevěnice č.p. 241. Štramberk, čp. 241. (poloprovoz); 27.11.2012

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; PAŘÍLEK, L.: zámek Lutyně; experimentální měření v Lutyni. Lutyně. (poloprovoz); 6.6.2012

2011

PAŘÍLKOVÁ, J.: Dolní Němčí; dřevo- Dolní Němčí. Dolní Němčí. URL: http://www.eureka3838.com/. (poloprovoz); 16.6.2011

PAŘÍLKOVÁ, J.; HODÁK, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: VL_ Karolinka; Monitorování hráze VD Karolinka. VD Karolinka. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 23.2.2011

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: sv. Martin; krov presbyteria-sv. Martin. Bratislava. URL: http://www.eureka3838.com/. (poloprovoz); 8.8.2011

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Wesselsky vodni mlyn; dřevěné prvky- vodní mlýn Wesselsky. Loučky- Odry. URL: http://www.eureka3838.com/. (poloprovoz); 17.10.2011

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; GOMBOŠ, M.: Milhostov 2; monitorování impedance zemin v lokalitě Milhostov 2. Milhostov, SK. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 31.3.2011

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.: Svratka 2; optimalizace závlah sportovního golfového areálu. Svratka, CZ. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 18.4.2011

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŠMÍRA, P.: Rychvald 1; sledování vlhkosti kamenného zdiva metodou EIS. Rychvald zámek. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 25.2.2011

2010

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS- Jevicko; Monitorování rybniční hráze. Jevíčko. (poloprovoz); 13.1.2010

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS- Kob; monitorování zemní hráze. Kobeřice. (poloprovoz); 14.1.2010

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: Milhostov; Monitorování elektrického odporu zemin v lokalitě Milhostov. Milhostov, SK. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 10.5.2010

2009

PAŘÍLKOVÁ, J.: EIS_ Senné; Monitorování změn vlhkosti zemin v lokalitě senianské deprese. Senné, SK. URL: http://www.eureka.be, www.eureka3838. com. (poloprovoz); 7.4.2009

2008

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, I.; PAŘÍLEK, L.: EIS-sport. areál; Monitorování změn vlhkosti zemin metodou EIS na sportovním areálu. Svratka. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 4.12.2008

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.: EIS- hráz; Monitorování stavu zemní hráze metodou EIS. Jevíčko. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 25.9.2008

2007

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS- hráz; Monitorování stavu zemní hráze metodou EIS. Kobeřice. (poloprovoz); 1.2.2007

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C.: EIS- Z; Monitoring of groundwater level in two sites with water quality changes monitoring throught electrical conductivity. Basel, CH. URL: http://www.eureka3838. com. (poloprovoz); 30.5.2007

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.: systém EIS; Monitorovací systém EIS. Rýzmburk. (poloprovoz); 15.6.2007