MZe

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Seznam řešených projektů

QJ1520267Systém řízení monitoringu a údržby VH infrastrukturyDráb2018-2018
QH81223Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkáchŘíha2008-2010
QI92A139Výzkum metod zvyšujících vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změnJandora2009-2012