prof. Ing. Dr. Karel Kostka

image081

Narodil se 20. prosince 1887 v Přelouči. Vystudoval měšťanku v Chotěboři a dále s vyznamenáním reálku v Telči v roce 1906. v letech 1906 – 1911 absolvoval obor stavebního inženýrství na České vysoké škole technické v Brně.

Připravoval na pokyn prof. Ing. Dr. Antonína Smrčka projekt Laboratoře vodních staveb dislokované do nově vybudovaného areálu školy na Veveří 95 v Brně. 17.6.1912 velmi dobře složil II. státní zkoušku na ČVŠT v Brně. V době 16.11.1912 až 10.7.1913 studoval v Darmstadtu a současně byl asistentem prof. Ing. Dr. Kocha v tamní Laboratoři vodních staveb. Od 15.7.1913 do 10.7.1914 vytvářel plány Laboratoře vodních staveb ČVŠT v Brně. Laboratoř byla budována v letech 1914 až 1918, kdy byla zkolaudována, plány a realizaci zajišťoval Ing. František Okáč, o němž materiály v Archivu VUT v Brně nejsou.

V době 2.8.1914 až 31.5.1620 konal vojenskou válečnou službu.

V Laboratoři vodních staveb ČVŠT v Brně byl zaměstnán od 1.6.1921. Zabýval se výtokem vody z nádrže krátkým potrubím a na toto téma také obhájil 27.4.1925 doktorskou práci. Zpracoval encyklopedii inženýrského stavitelství vodohospodářského a kulturního. Ovládal N, F, částečně A. Zabýval se cejchováním měrných přelivů, modelováním přelivného a výpustného zařízení zemní hráze na Rožnovské Bečvě u Horní Bečvy v říčním žlabu rozšířené laboratoře vodních staveb, o její vybudování se rovněž zasloužil (Technický obzor 1937). V roce 1939 připravil zprávu o úpravě Váhu včetně vjezdu do přístavu v Komárně pro mezinárodní plavební sjezd v Berlíně 1940.

Materiál zpracován ze spisu K10, fond SZ, Ing. Dr. Karel Kostka z Archivu VUT v Brně