Ing. Václav Pejchal

V roce 1955 byl přijat na Katedru vodních staveb. Po roce 1968 Ing. Pejchal nesměl učit, a proto se věnoval pouze výzkumu. Podílel se na řešení hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Rozvíjel metody hydrodynamické a hydroaeorodyna-mické analogie. Zasloužil se o rozvoj měření bezkontaktními měřidly, zvláště pak metodou LDA. Měření prováděl především na prvcích s tlakovým prouděním např. v odbočnici MVE Mělník, v savekách, rozdělovacích potrubích, čerpadlech.