Ing. Josef Čištín, CSc.

Ing. Josef Čištín, CSc. byl v roce 1956 přijat do Vědeckovýzkumného ústavu hydrotechnického jako náměstek ředitele. Zabýval se především problematikou filtračních deformací. Po velkém rozmachu výroby technických textilií koncem minulého století zpracoval problematiku proudění ve stavebních prvcích s touto textilií, vybudoval jedinou laboratoř u nás pro komplexní zkoušky filtračních vlastností těchto materiálů a zpracoval zkušební metodiku.