Ing. Jaromír Procházka

Narodil se 5. března 1918 v Praze, bydlel s rodiči v Novém Jáchymově, okr. Rakovník. Vysokoškolské vzdělání absolvoval tak, že I. státní zkoušku vykonal 11.3.1939, II. státní zkoušku dne 13.4.1946.

Na škole byl zaměstnán od 1.10.1945. Společně s Ing. Dr. Emilem Šelem se zabývali modelováním objektů přehrad, např. na Svratce u Víru, jezů, např. na Dyji u Břeclavi, hydrocentrály JIV I. v Rumunsku. Spolupracovali na vypracování Státního vodohospodářského plánu Slovenska. Po nemoci a lázeňské péči v roce 1956 opět nastoupil a byl pověřen vedením dílen LVS, pracovní poměr ukončil 30.1.1956.

V roce 1961 obdržel na VUT v Brně vědeckou hodnost.

Materiál zpracován ze spisu Pr 9 Ing. Jaromír Procházka z Archivu VUT v Brně.