Ing. Dr. Emil Šel

Narodil se 9.5.1920 v Plzni. Reálné gymnasium absolvoval v Brně-Králově Poli 7.6.1939, II. průmyslovou školu stavební v Brně ukončil 29.6.1941. Na ČVŠT Dr. Ed. Beneše v Brně úspěšně splnil I. st. zk. 10.4.1945 a II. st. zk. 17.5.1949.

V LVS VUT v Brně byl zaměstnán od 1.4.1949. Společně s Ing. Jaromírem Procházkou se zabývali modelováním objektů přehrad, např. na Svratce u Víru, jezů, např. na Dyji u Břeclavi, hydrocentrály JIV I. v Rumunsku. Spolupracovali na vypracování Státního vodohospodářského plánu Slovenska. Byl velice aktivním, obhájil doktorskou hodnost, avšak po krátké nemoci zemřel 20.5.1955.

Materiál zpracován ze spisu Š1 z Archivu VUT v Brně.