doc. Ing. Jaroslav Skalička, CSc.

Narodil se 4.4.1929 ve Starém Bohumíně, okr. Ostrava. Vysokoškolské vzdělání absolvoval na MISI v Moskvě, kde vykonal 30.6.1955 závěrečné zkoušky.

Na VUT pracoval od 10.5.1955. Zabýval se především problematikou matematického modelování na počítači Cellatron. Zpracoval problematiku aerodynamického modelování proudění ve stavebních vodohospodářských objektech, vybudoval aerodynamickou laboratoř na Veslařské ulici, katedře HHH FAST VUT v Brně a zpracoval zkušební metodiku. Ovládal cizí jazyky, především R. Docentem byl jmenován od 1.6.1967. Zpracoval studijní literaturu zejména příkladů z hydrauliky pro denní i dálkové studium. V lednu 1972 odešel do VÚV v Praze.

Materiál doplněn ze spisu S3 z Archivu VUT v Brně.