doc. Ing. Dr. Miroslav Bayer

Narodil se 11. června 1911. V Brně absolvoval reálné gymnázium v roce 1929. Po maturitě pokračoval ve studiu na Vysoké škole stavitelství v Brně, kde na směru vodního hospodářství a kultury vykonal 26.6.1931 I. státní zkoušku a 22.6.1934 také II. státní zkoušku. V Laboratoři vodních staveb (LVS) byl zaměstnán od 1.9.1936 až do 30.9.1951. Od 1.10.1937 do 31.9.1938 a následně od 25.8. do 13.9.1947 byl vyslán do Francie a Švýcarska. Podílel se s prof. Ing. Janem Bažantem na posudcích při stavbě přehrad a budování vodních cest, zabýval se úpravou Rýna a výstavbou přehrady (Gönissist, 1945). Aktivně ovládal F, N a bulharštinu. Od 1.10.1951 byl docentem oboru hydrotechniky a současně vedoucím výzkumu v LVS a stálým zástupcem přednosty laboratoře. Zasloužil se jako člen Bulharsko–československé komise projektování vodních elektráren v Bulharsku v letech 1951-1955.

Ve studijním roce 1953-54 vykonával funkci proděkana FIS VŠSt a v roce 1954-55 nastoupil do funkce děkana FIS. Vypracoval celou řadu učebních textů, např. vodního stavitelství pro větev meliorační a užité hydrauliky pro zdravotně-technickou.

Materiál zpracován ze spisu B3 (části 1 a 2), doc. Miroslav Bayer z Archivu VUT v Brně.