KMH software

KMH 1.0

Programový produkt (software) KMH 1.0 řeší určení kontrolní maximální hladiny (KMH). Je vytvořen na základě numerického řešení bilanční rovnice přítoku, odtoku a akumulace vody v nádrži.

Software vznikl v roce 2015 v rámci řešení projektu sponzorovaného Technologickou agenturou České Republiky (TAČR) číslo TA04020670 „Využití spolehlivostních metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly s ohledem na jejich bezpečnost v období globálních klimatických změn“ na základě potřeby stanovení vodních stavů nad a pod vodním dílem a z nich plynoucích zatížení umožňujících aplikaci spolehlivostních metod v procesu hodnocení stability vodního díla.

Software v sobě zahrnuje interaktivní editaci vstupních dat a vlastní výpočet. Zadávání vstupních dat je řešeno vestavěným editorem, který umožňuje uložení a načtení vstupních dat.

MANUÁL