Seminář

3. Seminář k problematice asfaltobetonových plášťových těsnění

Bude se konat ve středu 23. 11. 2022 na FAST VUT v Brně, Žižkova 17, místnost Z401 od 9.00 hod.

Program:

9.00 – 9.10         Prezentace účastníků

9.10 – 9.30         Úvodní informace k řešení projektu TAČR (VUT)

9.30 – 10.00       AB plášťová těsnění – souhrn (VUT)

10.00 – 10.30     Problematika AB směsí a jejích složek, zkoušení (Consultest)

10.30 – 11.00     VD Dlouhé Stráně, provoz, stávající situace, problémy, zkušenosti (ČEZ, VDTBD)

11.00 – 11.30     Problematika těsnění napojení AB pláště na vtokový objekt (Profigrass)

11.30 – 12.15     Přestávka

12.15 – 12.40     Další výzkumy prováděné na horní nádrži EDS, bakteriologický rozbor (ČVUT)

12.40 – 13.05     Vodní dílo Josefův Důl (Povodí Labe, VDTBD)

13.05 – 13.30     Informace ke slovenským vodním dílům (Slovenské elektrárne)

13.30 – 14.00     Zkušenosti z vybraných zahraničních vodních děl (Rosswiese, Diessbach, Langental, Goldisthal, Schömbach, Markersbach, Žiarnowiec)

14.00 – 14.40     Diskuze

Vložné:

1250 Kč (50 EUR) na osobu + DPH (21%)

V ceně bude občerstvení (včetně poledního) a certifikovaná metodika vypracovaná v letošním roce v rámci řešení projektu TAČR.

Podklady k úhradě – úhrada do 15. 11. 2022:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav vodních staveb

Veveří 331/95

602 00  BRNO

IČO: 00 216 305

DIČ: CZ 00 216 305

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.,  M. Horákové 859/6,  602 00  Brno

č.ú.:  111 044 081/0300

IBAN:     CZ3003000000000111044081

SWIFT:  CEKO CZ PP

VAT:        CZ00216305

Platba vložného na Workshop AB

Variabilní Symbol:  122200008

Specifický Symbol:  73000

Částka: 1250,- Kč/osoba + DPH (21%)

Poznámka: jména účastníků, firma – podklad pro vystavení daňového dokladu

Na základě provedené platby Vám bude zaslán daňový doklad.

Kontakty:

Dotazy zasílejte na e-mail: spano.m@vutbr.cz nebo riha.j@fce.vutbr.cz