TAČR

Technologická agentura České republiky (TAČR)

 

Seznam řešených projektů

TA04020670 Využití spolehlivostních metod při výkonu technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly s ohledem na jejich bezpečnost v období globálních klimatických změn Říha, Rainer, Hodák 2014-2017
TA02020386 Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek. Mazáč, Kuchovský, Muzikář, Popelářová, Říha 2012-2015