Cooperation

We cooperate with companies, the state administration, universities and research and professional organisations, which enables us to achieve results at a higher level and with a greater effect. We carefully choose cooperating subjects. We properly plan cooperation to achieve the required results in a pre-defined time. The ability to achieve the results is practically always based on the personal experience, knowledge and abilities of specific persons, therefore the selection of cooperating subjects is based on specific people.

Companies

QUATEAM s.r.o.
AQUATIS a.s.
ASIO, spol. s r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
CONSULTEST s.r.o.
ČEZ, a. s.
ČKD Blansko Engineering, a.s.
ČKD Blansko Holding, a.s.
Dopravoprojekt Brno a.s.
GEOtest, a.s.
Golík VH, s. r. o.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
HG partner s.r.o.
HOBAS CZ spol. s r.o.
JV PROJEKT VH s.r.o.
LINEPLAN s.r.o
PK OSSENDORF s.r.o.
NIVUS GmbH
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PROVOD Inženýrská společnost s.r.o.
R E D I S – spol. s r.o.
Regioprojekt Brno, s.r.o.
ROMEX s.r.o.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Thermo Sanace s.r.o.
TOPWET s.r.o.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s
VHRoušar, s.r.o.

Ministry

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

State companies

Lesy České republiky, s. p.
Povodí Odry, s. p.
Povodí Ohře, s. p.
Povodí Labe, s. p.
Povodí Moravy, s. p.
Povodí Vltavy, s. p.

Universities

Aleksandras Stulginskis University
České vysoké učení technické v Praze
HAWK University of Applied Sciences and Arts
KU Leuven
Lucerne School of Engineering and Architecture
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
NHL Stenden University of Applied Sciences
Riga Technical University
Slovak University of Agriculture in Nitra
Slovak University of Technology in Bratislava
Sofia university St. Kliment Ohridski
Technical University of Košice
Technical University of Lisbon
Technical University of Moldova
Technical University of Varna
Technological University of the Philippines
The University of Edinburgh
University of Agriculture in Krakow
University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
University of Barcelona
University of Ljubljana

Research organizations

Akademie věd České republiky – Ústav pro hydrodynamiku
Akademie věd České republiky – Ústav termomechaniky
CREA Hydro&Energy, z.s.
Český hydrometeorologický ústav
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český metrologický institut
ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Slovak Academy of Science – Institute of Hydrology
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví
Water Research Institute of the National Research Council of Italy