Patenty

Výsledky platné ke dni 1.3.2019.

NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; Usměrňovací prvek pro rozstřikovací uzávěry. 32299, užitný vzor. 2018.

PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; Koexpro Ostrava, a.s., Ostrava-Vítkovice, CZ: Ochranná hráz k omezení nežádoucích pohybů přírodních hmot vlivem erozního smyvu a transportu splavenin. 26632, užitný vzor. 2014

PAŘÍLKOVÁ, J.; Automatizované dávkování srážedel při úpravě a čištění vod. č.153/88 VUT FAST Brno – 1988, zlepšovací návrh.

PAŘÍLKOVÁ, J.; Způsob řízení vločkování při úpravě vod a zařízení k provádění tohoto způsobu. PV 06025-88K, patent.