MZe

Ministerstvo zemědělství (MZe)

 

Seznam řešených projektů

QH81223 Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách Říha 2008-2010
QI92A139 Výzkum metod zvyšujících vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn Jandora 2009-2012