Předměty magisterského studijního programu

CP004 Odborná exkurze
CR001 Hydraulika podzemních vod (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
CR002 Provádění vodních staveb (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
CR003 Vybrané statě z hydrotechniky (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
CR004 Hydroinformatika 2 (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
CR005 Matematické modelování ve vodním hospodářství (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
CR051 Modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
CR052 Splaveniny ve vodních tocích (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
CR053 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
CR056 Protipovodňová ochrana (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
CR058 Diplomový seminář (V-VST) (Ing. Hana Uhmannová, CSc.)