Předměty doktorského studijního programu

DR01 Doktorský seminář I

DR71 Hydromechanika (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)

DR72 Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)

DR73 Fyzikální modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)

DR74 Matematické modelování ve vodním hospodářství (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)

DR75 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

DR76 Hydrotechnické stavby (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)