Předměty bakalářských studijních programů

AR051 Začleňování staveb do krajiny (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BP001 Výuka v terénu (V)
BP053 Bakalářský seminář (V)
BR004 Hydraulika (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BR005 Hydraulika a hydrologie (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR006 Úpravy toků a jezy (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BR007 Přehrady a vodní elektrárny (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
BR008 Projekt vodní stavby (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
BR051 Hydraulika a hydrologie (K, V) (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR052 Hydraulika otevřených koryt (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR053 Využití vodní energie (prof. Ing. Jan Šulc, CSc.)
BR054 Projektovaní vodohospodářských staveb (prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)
BR056 Hydroinformatika 1 (V) (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
BS001 Vodohospodářské stavby
HR51 Vodní stavby (doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.)
CR54 GIS ve vodním hospodářství (doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.)
MR51 Hydraulika a hydrologie (doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.)
BR06 – Hydrotechnické stavby I (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)