Výuka

Hlavní naší náplní je zabezpečení výuky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na Fakultě stavební VUT v Brně, pořádání kurzů Celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Podílíme se i na výuce studentů Fakulty strojní VUT v Brně formou vyžádaných přednášek a exkurzí v LVV.

Vytváříme studijní materiály a zařízení pro vzdělávání studentů Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto.

V rámci programu ERASMUS vzděláváme studenty z univerzit:

Studijní materiály k vyučovaným předmětům lze nalézt na stránkách e-learningu VUT FAST.