Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou významnou náplní naší činnosti. Zabýváme se především aplikovanými technickými vědami v oblasti stavebnictví. Výzkum je zajišťován řešením projektů a dělí se na základní a aplikovaný. Základní výzkum je financován projekty státní správy. Aplikovaný výzkum je financován jak projekty státní správy, tak soukromým sektorem.

Zde uvádíme pouze projekty, kde jsme odpovědnými řešiteli, nebo řešiteli. Podíleli jsme se však na řešení celé řady dalších grantů, především grantů na úrovni FAST  (aktuálně AdMaS UP centra AdMaS) a VUT v Brně.

Řešené projekty jsou rozděleny dle poskytovatele dotace: