Aktuální informace

Naposledy aktualizováno 11.2.2021

FAQ k výuce na stránkách SKASu

Informace k opatření na VUT naleznete zde:

Jakým způsobem probíhá výuka/zkoušky/zápočty ?

Výuka – probíhá distančně, tedy se pokračuje dále dle instrukcí cvičícího/přednášejícího. Veškerá komunikace a předávání informací probíhá elektronicky dle zvoleného prostředku/média.
Zápočty a zkoušky – jsou povolené aktivity studentů ve skupinkách, řiďte se prosím dle instrukcí které jsou uvedeny v rámci zkušebního termínu v intranetu nebo dle instrukcí vyučujícího.