Actual information

Naposledy aktualizováno 28.4.2020

FAQ k výuce na stránkách SKASu

Informace k opatření na VUT a FAST naleznete zde:

Jakým způsobem probíhá výuka/zkoušky/zápočty?

Výuka – probíhá distančně, tedy se pokračuje dále dle instrukcí cvičícího/přednášejícího. Veškerá komunikace a předávání informací probíhá elektronicky dle zvoleného prostředku/média.
Zápočty a zkoušky – jsou povolené aktivity studentů ve skupinkách do 5, řiďte se prosím dle instrukcí které jsou uvedeny v rámci zkušebního termínu v intranetu nebo dle instrukcí vyučujícího.

Seznam předmětů a komunikačních prostředků

BR005
Vyučující: Pařílková
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email
Další informace: Výuka v laboratořích se nekoná.

BR006
Vyučující: Duchan
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Google Classroom ( c63md25 )
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Uhmannová
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Google Classroom ()
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Julínek
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Classroom ( hypdqrx )
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

BR006 pro Městské inženýrství
Vyučující: Duchan
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Google Classroom ( wgwh4kw )
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Uhmannová
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Google Classroom ()
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

BR007
Vyučující: Dráb
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/MS Teams ( https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3b94c98378a249cabb695ac28c5827c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=f880587d-e359-401d-af7a-e2b902002cb6&tenantId=c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542 )
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky. V rámci podkladů jsou přiloženy přednášky.

Vyučující: Špano
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Moodle (https://lms.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=1019)
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky. V rámci podkladů jsou přiloženy přednášky.

Vyučující: Zachoval
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Moodle (https://lms.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=1018)
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky. V rámci podkladů jsou přiloženy přednášky.

BR051
Vyučující: Pařílková
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email
Další informace: Výuka v laboratořích se nekoná.

Vyučující: Zubík
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/WWW (https://www.fce.vutbr.cz/VST/zubik.p)
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Kotaška
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Petrula
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Pospišilík
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

BR053
Vyučující: Žoužela
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Google disk
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

BR054
Vyučující: Julínek
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Google Classroom ()
Zápočet: distančně
Zkouška: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

BR056
Vyučující: Duchan
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Google Classroom ( ffxf44w )
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

Vyučující: Dráb
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/MS Teams ( https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a079839330ee642c081c354c31adb0ee2%40thread.tacv2/conversations?groupId=bce83fa4-0ffe-41c3-b723-7e52b387606c&tenantId=c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542 )
Zápočet: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.

CR051
Vyučující: Špano
Forma výuky: cvičení
Forma komunikace: Email/Moodle (https://lms.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=1002)
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky. V rámci podkladů jsou přiloženy přednášky.

CR052
Vyučující: Zachoval
Forma výuky: cvičení, přednášky
Forma komunikace: Email/Moodle (https://lms.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=995)
Online komunikace: https://jitsi.fce.vutbr.cz/splaveniny​
Zápočet: distančně
Zkouška: distančně
Další informace: Výuka probíhá dále a konzultace probíhají elektronicky.